KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 19:01
KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 36.000.000 96.063 243.802 -106.182 26.397.277 238.579 -5.826.458 48.596 37.091.677
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
29 -2.407.440 -2.407.440
Transferler
29 48.596 -48.596
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
100.987 5.034.036 5.135.023
Dönem Karı (Zararı)
29 5.034.036 5.034.036
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
100.987 100.987
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.372.823 -2.372.823
Dönem Sonu Bakiyeler
27 36.000.000 96.063 243.802 -5.195 24.024.454 238.579 -28.185.302 5.034.036 37.446.437 0 37.446.437
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 36.000.000 96.063 243.802 -45.456 23.020.079 3.519.297 -24.805.443 2.847.756 0 0 0
Transferler
29 2.847.756 -2.847.756
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41.927 -1.288.353 416.266 -830.160
Dönem Karı (Zararı)
29 416.266 416.266
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
41.927 -1.288.353 -1.246.426
Dönem Sonu Bakiyeler
27 36.000.000 96.063 243.802 -3.529 21.731.726 3.519.297 -21.957.687 416.266 40.045.938 0 40.045.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.249.039 860.438
Dönem Karı (Zararı)
416.266 5.034.036
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
416.266 5.034.036
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
78.999 -499.730
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19,2 242.213 1.751.298
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-80.228 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,12 -74.599 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -5.629 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-61.056 -53.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -15.781 -9.615
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -45.275 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-44.061
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-21.930
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-349.602
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
200.467
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
11 -149.654
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
11 276.859
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -2.197.352
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.753.774 -3.673.868
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 1.984.504 549.045
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 1.463.907 553.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 520.597 -4.159
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 215.423 97.741
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,12 0 1.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 215.423 96.598
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 2.907.696 -4.574.214
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 1.232.923 -252.322
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 -4.122.384 2.094.237
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 468.465 60.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -4.590.849 2.033.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 50.693 6.221
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
139.174 -541.114
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
29 139.174 -541.114
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -630.063 -829.215
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 -93.473 304.308
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -536.590 -1.133.523
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 27.852 -224.247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16,24,25 -52.044 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16,24 301.999 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24,25,26 -354.043 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.249.039 860.438
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-141.327 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
373.673 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19,2 373.673 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-515.000 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19,2 -515.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 167.385
Alınan Faiz
167.385
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.107.712 1.027.823
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.107.712 1.027.823
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 251.623 263.695
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.359.335 1.291.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.359.335 251.623
Ticari Alacaklar
11 3.961.176 6.147.940
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11,6 3.926.985 5.390.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 34.191 757.048
Diğer Alacaklar
12 751.116 966.539
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12,6 83.594 83.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 667.522 882.945
Stoklar
14 15.258.263 18.160.330
Peşin Ödenmiş Giderler
15 116.234 1.349.157
Diğer Dönen Varlıklar
16 176.134 426.290
ARA TOPLAM
22.622.258 27.301.879
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.622.258 27.301.879
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12 17.361 17.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 17.361 17.361
Maddi Duran Varlıklar
19 29.359.395 30.705.734
Kullanım Hakkı Varlıkları
74.463
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 2.033 3.006
Şerefiye
20 2.033 3.006
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 287.480 337.802
Diğer Duran Varlıklar
16 0 1.521
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.740.732 31.065.424
TOPLAM VARLIKLAR
52.362.990 58.367.303
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
37.037 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
37.037 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
37.037 0
Ticari Borçlar
11 5.265.455 9.537.493
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11,6 1.510.092 1.041.627
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 3.755.363 8.495.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 175.093 178.780
Diğer Borçlar
12 1.997.389 2.226.150
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12,6 1.328.552 1.422.025
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 668.837 804.125
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 141.478 113.626
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
141.478 113.626
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 7.165 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 307.552 246.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 45.912 29.745
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 261.640 216.365
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 47.460 49.908
ARA TOPLAM
7.978.629 12.352.067
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.978.629 12.352.067
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.465 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.465 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27.465 0
Diğer Borçlar
12 283 401.585
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 283 401.585
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 193.992 262.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 193.992 262.110
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 4.116.683 4.475.443
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.338.423 5.139.138
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.317.052 17.491.205
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 40.045.938 40.876.098
Ödenmiş Sermaye
36.000.000 36.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
96.063 96.063
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
243.802 243.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.529 -45.456
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.529 -45.456
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.529 -45.456
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.731.726 23.020.079
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
21.731.726 23.020.079
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.519.297 3.519.297
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-21.957.687 -24.805.443
Net Dönem Karı veya Zararı
416.266 2.847.756
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.045.938 40.876.098
TOPLAM KAYNAKLAR
52.362.990 58.367.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 9.907.612 5.439.622 2.073.658 792.305
Satışların Maliyeti
30 -8.870.536 -5.468.562 -1.702.769 -827.563
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.037.076 -28.940 370.889 -35.258
BRÜT KAR (ZARAR)
1.037.076 -28.940 370.889 -35.258
Genel Yönetim Giderleri
31 -618.909 -845.163 -162.913 -300.022
Pazarlama Giderleri
31 -293.085 -290.700 -198.265 -169.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 984.275 4.683.841 401.911 3.632.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -717.657 -441.850 -189.300 89.083
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
391.700 3.077.188 222.322 3.216.952
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
391.700 3.077.188 222.322 3.216.952
Finansman Gelirleri
35 349.602 359.652 98.506 201.785
Finansman Giderleri
35 -200.467 -443.698 -54.901 -271.374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
540.835 2.993.142 265.927 3.147.363
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-124.569 2.040.894 -61.634 -256.598
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -86.022 -78.229 -24.787 -14.296
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -38.547 2.119.123 -36.847 -242.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
416.266 5.034.036 204.293 2.890.765
DÖNEM KARI (ZARARI)
416.266 5.034.036 204.293 2.890.765
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
416.266 5.034.036 204.293 2.890.765
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.246.426 -2.473.810 -401.231 -2.473.810
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 -1.288.353 4.403.305 -432.585 4.403.305
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 53.753 -99.522 40.198 -99.522
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.826 -6.777.593 -8.844 -6.777.593
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-11.826 -6.777.593 -8.844 -6.777.593
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.246.426 -2.473.810 -401.231 -2.473.810
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-830.160 2.560.226 -196.938 416.955
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-830.160 2.560.226 -196.938 416.955http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885168


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.899 Değişim: 0,04% Hacim : 127.560 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.801 22.05.2024 Yüksek 11.025
Açılış: 10.930
32,2013 Değişim: 0,06%
Düşük 32,1582 23.05.2024 Yüksek 32,2138
Açılış: 32,1814
34,9457 Değişim: 0,27%
Düşük 34,8189 23.05.2024 Yüksek 34,9847
Açılış: 34,8528
2.467,51 Değişim: 0,24%
Düşük 2.459,82 23.05.2024 Yüksek 2.467,58
Açılış: 2.461,71
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.