KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 18:32
KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 36.000.000 96.063 243.802 -69.049 27.986.648 238.579 -26.843.394 1.022.229 38.674.878 38.674.878
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-5.292 -5.292 -5.292
Transferler
29 1.022.229 -1.022.229
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
29 48.594 48.594 48.594
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.133 -1.589.369 -1.626.502 -1.626.502
Dönem Sonu Bakiyeler
29 36.000.000 96.063 243.802 -106.182 26.397.279 238.579 -25.826.457 48.595 37.091.678 37.091.678
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 36.000.000 96.063 243.802 -106.182 26.397.279 238.579 -25.826.457 48.595 37.091.679 37.091.679
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
3.280.718 3.282.718 3.282.718
Diğer Düzeltmeler
29 972.419 972.419 972.419
Transferler
29 48.595 -48.595
Dönem Karı (Zararı)
29 2.847.756 2.847.756 2.847.756
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
60.726 -3.377.200 -3.316.474 -3.316.474
Dönem Sonu Bakiyeler
27 36.000.000 96.063 243.802 -45.456 23.020.079 3.519.297 -24.805.443 2.847.756 40.876.098 40.876.098


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.646 285.192
Dönem Karı (Zararı)
2.847.756 405.487
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.847.756 405.487
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.020.423 -2.095.893
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
240.100 261.786
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.119 231.626
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
227.549 6.546
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-214.430 225.080
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.430 -1.204.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-78.626 -10.270
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
87.056 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.194.580
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-293.233 -658.485
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-179.214 -590.958
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
222.063 -45.936
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-30.554 -56.310
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-305.528 34.719
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.052.007 -718.109
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-7.861
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.770.472 1.690.406
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.054.641 -1.559.308
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.330.747 -2.711.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-723.894 1.151.954
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.055.817 -1.338.693
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.745.833 -1.514.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-690.016 175.820
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.047.506 2.659.891
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.206.236 -131.291
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.561.384 444.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-32.385 -315.502
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.593.769 760.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-37.960 -21.180
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.708.540 -271.239
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.306.249 -255.937
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.402.291 -15.302
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-122.571
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.789.781 1.907.586
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.053.392 99.032
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.736.389 1.808.554
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
97.707 0
Ödenen Faiz
179.214 239.256
Alınan Faiz
-222.063 45.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-56.504
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.426 -133.713
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.426 -133.713
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.072 151.479
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.072 151.479
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
263.695 112.216
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
251.623 263.695


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 251.623 263.695
Ticari Alacaklar
11 6.147.940 4.326.290
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11,6 5.390.892 4.293.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 757.048 33.154
Diğer Alacaklar
12 966.539 2.017.706
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12,6 83.594 1.829.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 882.945 188.279
Stoklar
14 18.160.330 9.898.394
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.349.157 131.570
Diğer Dönen Varlıklar
16 426.290 78.521
ARA TOPLAM
27.301.879 16.716.176
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.301.879 16.716.176
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12 17.361 22.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 17.361 22.011
Maddi Duran Varlıklar
19 30.705.734 32.822.268
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 3.006 4.210
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 3.006 4.210
Peşin Ödenmiş Giderler
15 11.351
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 337.802 1.740.484
Diğer Duran Varlıklar
16 1.521
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.065.424 34.600.324
TOPLAM VARLIKLAR
58.367.303 51.316.500
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
11 9.537.493 2.829.070
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11,6 1.041.627 1.074.012
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 8.495.866 1.755.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 178.780 115.266
Diğer Borçlar
12 2.226.150 2.821.889
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12,6 1.422.025 359.537
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 804.125 2.462.352
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 113.626 236.197
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 60.752
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 246.110 146.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 29.745 17.565
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
27 216.365 129.309
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 49.908 84.664
ARA TOPLAM
12.352.067 6.294.712
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.352.067 6.294.712
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
12 401.585 3.514.386
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12,6 3.368.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 401.585 145.649
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 262.110 345.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 262.110 345.684
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 4.475.443 4.070.040
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.139.138 7.930.110
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.491.205 14.224.822
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 40.876.098 37.091.678
Ödenmiş Sermaye
36.000.000 36.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
96.063 96.063
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
243.802 243.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.974.623 26.291.096
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.974.623 26.291.096
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.020.079 26.397.278
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.456 -106.182
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.519.297 238.579
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-24.805.443 -25.826.458
Net Dönem Karı veya Zararı
2.847.756 48.596
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.876.098 37.091.678
TOPLAM KAYNAKLAR
58.367.303 51.316.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 10.071.518 14.032.802
Satışların Maliyeti
30 -8.061.457 -12.739.043
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.010.061 1.293.759
BRÜT KAR (ZARAR)
2.010.061 1.293.759
Genel Yönetim Giderleri
31 -1.357.207 -1.129.526
Pazarlama Giderleri
31 -366.358 -389.893
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 5.636.941 919.421
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -1.141.347 -940.752
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.782.090 -246.991
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.782.090 -246.991
Finansman Gelirleri
35 309.912 930.102
Finansman Giderleri
35 -1.083.898 -277.624
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.008.104 405.487
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.160.348 -356.891
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -108.341 -60.752
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.052.007 -296.139
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.847.756 48.596
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.847.756 48.596
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.847.756 48.596
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.316.474 -1.626.502
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 -3.377.200 -1.589.369
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 77.854 -48.640
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.128 11.507
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -17.128 11.507
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.316.474 -1.626.502
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-468.718 -1.577.906
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-468.718 -1.577.906http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823469


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: 0,79% Hacim : 12.330 Mio.TL Son veri saati : 17:48
Düşük 1.394 22.06.2021 Yüksek 1.411
Açılış: 1.403
8,6762 Değişim: -1,07%
Düşük 8,6570 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,3297 Değişim: -1,22%
Düşük 10,3108 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
495,79 Değişim: -1,40%
Düşük 494,49 22.06.2021 Yüksek 506,03
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.