KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:14
KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 96.093 243.802 -1.164.277 27.986.647 238.579 -22.235.754 1.351.505 42.516.595
Transferler
1.351.505 -1.351.505 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.716 -117.724 -1.601.072 -1.752.512
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 -1.164.277 27.952.931 238.579 -21.001.973 -1.601.072 40.764.053 0 40.764.053
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 -106.182 26.397.277 238.579 -25.826.458 48.596 37.091.677
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-2.407.440 -2.407.440
Transferler
48.596 -48.596
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
100.987 5.034.036 5.135.023
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.372.823 -2.372.823
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 40.764.053 -5.195 24.024.454 238.579 -28.185.302 5.034.036 37.446.437 0 37.446.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
860.438 -1.192.270
Dönem Karı (Zararı)
5.034.036 -1.601.073
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-499.730 -1.634.597
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 1.751.298 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21,25 113.709 -56.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 113.709
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -2.197.352 -477.926
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
35 -167.385 -982.548
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -117.724
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.673.868 2.043.400
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 549.045 -1.188.465
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 553.204 -1.588.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -4.159 400.400
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,12 97.741 -1.265.782
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.143 -1.602.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 96.598 336.939
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -4.574.214 1.358.762
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -252.322 95.557
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 2.094.237 1.178.015
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 60.747 984.100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 2.033.490 193.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 6.221 33.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,12 -829.215 1.468.526
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 304.308 -10.802
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -1.133.523 1.479.328
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 -224.247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16,29 -541.114 363.787
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
860.438 -1.192.270
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 133.713
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19,20 0 133.713
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 0 133.713
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
167.385 982.547
Alınan Faiz
35 167.385 982.547
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.027.823 -76.010
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.027.823 -76.010
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
263.695 112.216
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.291.518 36.206


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.291.518 263.695
Ticari Alacaklar
11 3.777.245 4.326.290
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 3.739.932 4.293.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 37.313 33.154
Diğer Alacaklar
12 1.919.965 2.017.706
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 1.828.284 1.829.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 91.681 188.279
Stoklar
14 14.472.608 9.898.394
Peşin Ödenmiş Giderler
15 395.135 131.570
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 395.135 131.570
Diğer Dönen Varlıklar
16 612.382 78.521
ARA TOPLAM
22.468.853 16.716.176
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.468.853 16.716.176
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12 22.011 22.011
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 22.011 22.011
Maddi Duran Varlıklar
19 33.099.802 32.822.267
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 3.333 4.210
Peşin Ödenmiş Giderler
15 108 11.351
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 108 11.351
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 418.886 1.740.484
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.544.140 34.600.323
TOPLAM VARLIKLAR
56.012.993 51.316.499
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
11 4.764.038 2.829.070
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 1.134.759 1.074.012
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 3.629.279 1.755.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 121.487 115.266
Diğer Borçlar
12 1.469.204 2.821.889
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,12 663.845 359.537
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 805.359 2.462.352
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 11.950 236.197
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 11.950 236.197
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 14.297 60.752
Kısa Vadeli Karşılıklar
21,25 270.514 146.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 40.171 17.565
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 230.343 129.309
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 77.411 84.664
ARA TOPLAM
6.728.901 6.294.712
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.728.901 6.294.712
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
11 159.269 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 159.269 0
Diğer Borçlar
12 4.037.856 3.514.386
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 3.368.737 3.368.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 669.119 145.649
Uzun Vadeli Karşılıklar
21,25 236.547 345.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 236.547 345.684
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 7.403.983 4.070.040
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.837.655 7.930.110
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.566.556 14.224.822
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.446.437 37.091.677
Ödenmiş Sermaye
29 36.000.000 36.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 96.063 96.063
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 243.802 243.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 24.019.259 26.291.095
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.019.259 26.291.095
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -5.195 -106.182
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 24.024.454 26.397.277
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 238.579 238.579
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 -28.185.302 -25.826.458
Net Dönem Karı veya Zararı
29 5.034.036 48.596
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.446.437 37.091.677
TOPLAM KAYNAKLAR
56.012.993 51.316.499


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 5.439.622 10.015.714 792.305 5.054.919
Satışların Maliyeti
30 -5.468.562 -8.390.338 -827.563 -4.012.552
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-28.940 1.625.376 -35.258 1.042.367
BRÜT KAR (ZARAR)
-28.940 1.625.376 -35.258 1.042.367
Genel Yönetim Giderleri
31 -845.163 -1.107.207 -300.022 -742.272
Pazarlama Giderleri
31 -290.700 -453.262 -169.220 -336.242
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
31 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 4.683.841 325.666 3.632.369 168.177
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -441.850 -1.891.424 89.083 -1.742.597
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.077.188 -1.500.851 3.216.952 -1.610.567
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.077.188 -1.500.851 3.216.952 -1.610.567
Finansman Gelirleri
35 359.652 1.148.738 201.785 893.134
Finansman Giderleri
35 -443.698 -1.291.004 -271.374 -1.092.341
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.993.142 -1.643.117 3.147.363 -1.809.774
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.040.894 42.044 -256.598 -78.132
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -78.229 0 -14.296 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.119.123 42.044 -242.302 -78.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.034.036 -1.601.073 2.890.765 -1.887.906
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.034.036 -1.601.073 2.890.765 -1.887.906
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.034.036 -1.601.073 2.890.765 -1.887.906
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.034.036 -1.601.073 2.890.765 -1.887.906
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.034.036 -1.601.073 2.890.765 -1.887.906http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795477


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.