KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 20:24
KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 29.731.415 238.579 -22.223.041 61.502 44.148.320
Transferler
61.502 -61.502
Dönem Karı (Zararı)
1.123.137 1.123.137
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.308.575 -74.215 -1.382.790
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 28.422.840 238.579 -22.235.754 1.123.137 43.888.667 43.888.667
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 27.986.647 238.579 -22.235.754 1.351.505 43.680.842
Transferler
-1.351.505
Dönem Karı (Zararı)
-1.601.072 -1.601.072
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.197.993 1.233.781 -1.315.717
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 26.788.654 238.579 -21.001.973 -1.601.072 40.764.053 40.764.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-209.723 107.627
Dönem Karı (Zararı)
-1.643.116 1.411.494
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-610.007 183.951
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
190.663
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-96.948 -6.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -140.980 -6.712
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 66.838 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 -22.806 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-311.528 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -334.953 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -29.665 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 73.749 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -20.659 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -477.926 0
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
394.119 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-117.724 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.043.400 -1.473.558
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.188.465 -633.552
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.588.865 -939.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 400.400 305.696
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.265.782 -230.487
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.602.721 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 336.939 -230.487
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 1.358.762 -942.310
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 95.557 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.188.218 2.032.405
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 994.303 1.214.856
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 193.915 817.549
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.855.110 -1.699.614
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -10.802 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.865.912 -1.699.614
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-209.723 121.887
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
22 -14.260
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
133.713 -51.897
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
133.713 -51.897
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,15 133.713 -51.897
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-76.010 55.730
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-76.010 55.730
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
112.216 27.479
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 36.206 83.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 36.206 112.216
Ticari Alacaklar
3.534.002 2.164.963
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.523.378 1.714.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 10.624 450.129
Diğer Alacaklar
5.217.713 3.836.657
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.799.918 81.923
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.417.795 3.754.734
Stoklar
11 11.383.445 12.841.626
Peşin Ödenmiş Giderler
12 35.560 93.552
Diğer Dönen Varlıklar
19 253.243 267.910
ARA TOPLAM
20.460.169 19.316.924
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.460.169 19.316.924
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 33.434.561 35.124.475
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 4.805 7.000
Peşin Ödenmiş Giderler
12 59.176 96.741
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 328.910 297.009
Diğer Duran Varlıklar
10 22.011 17.547
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.849.463 35.542.772
TOPLAM VARLIKLAR
54.309.632 54.859.696
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.271.687 2.143.365
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 1.297.970 313.870
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.973.717 1.829.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 175.044 142.044
Diğer Borçlar
3.749.045 3.789.512
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 3.749.045 3.789.512
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 34.256 25.965
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
913.564 559.980
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 913.564 559.980
ARA TOPLAM
8.143.596 6.660.866
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.143.596 6.660.866
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.566.917 87.589
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.566.917 87.589
Uzun Vadeli Karşılıklar
226.538 333.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 226.538 333.802
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 3.608.528 4.096.597
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.401.983 4.517.988
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.545.579 11.178.854
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.764.053 43.680.842
Ödenmiş Sermaye
20 36.096.063 36.096.063
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 243.802 243.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.822.370 27.986.647
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 26.822.370 27.986.647
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-151.440
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-151.440
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 238.579 238.579
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -20.884.249 -22.235.754
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.601.072 1.351.505
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.764.053 43.680.842
TOPLAM KAYNAKLAR
54.309.632 54.859.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21,1 10.015.714 5.054.919 6.486.932 2.029.099
Satışların Maliyeti
21,2 -8.390.338 -4.012.552 -4.518.772 -1.627.689
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.625.376 1.042.367 1.968.160 401.410
BRÜT KAR (ZARAR)
1.625.376 1.042.367 1.968.160 401.410
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.107.207 -742.272 -640.361 -229.189
Pazarlama Giderleri
22 -453.262 -336.242 -288.534 -104.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23,1 325.666 168.177 493.647 19.721
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23,2 -1.891.424 -1.742.597 -115.189 -37.870
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.500.851 -1.610.567 1.417.723 49.217
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.500.851 -1.610.567 1.417.723 49.217
Finansman Gelirleri
24,1 1.148.739 893.134 45.295 9.839
Finansman Giderleri
24,2 -1.291.004 -1.092.341 -51.524 -10.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.643.116 -1.809.774 1.411.494 48.928
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
42.044 -78.132 -288.357 -533
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 42.044 -78.132 -288.357 -533
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.601.072 -1.887.906 1.123.137 48.395
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.601.072 -1.887.906 1.123.137 48.395
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.601.072 -1.887.906 1.123.137 48.395
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.315.716 -218.904 1.234.360 2.180.960
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 -1.632.693 -544.231 1.308.575 2.180.960
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.225 -31.197
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-117.724 -74.215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
477.926 356.524
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
468.416 349.277
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
9.510 7.247
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.315.716 -218.904 1.234.360 2.180.960
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.916.788 -2.106.810 2.357.497 2.229.355
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.916.788 -2.106.810 2.357.497 2.229.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716585


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.573 Değişim: 1,07% Hacim : 23.192 Mio.TL Son veri saati : 15:23
Düşük 1.561 19.01.2021 Yüksek 1.577
Açılış: 1.570
7,4472 Değişim: -0,35%
Düşük 7,4179 19.01.2021 Yüksek 7,4886
Açılış: 7,4731
9,0402 Değişim: 0,05%
Düşük 8,9936 19.01.2021 Yüksek 9,0630
Açılış: 9,036
440,89 Değişim: -0,23%
Düşük 439,86 19.01.2021 Yüksek 443,44
Açılış: 441,92
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.