KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 18:19
KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 29.731.415 238.579 -22.223.041 61.502 44.148.320
Dönem Karı (Zararı)
1.074.742
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-872.385 -12.713 1.013.240 -946.600
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 28.859.030 238.579 -22.235.754 1.074.742 44.276.462 44.276.462
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 27.986.647 238.579 -22.235.754 1.351.505 43.680.842
Dönem Karı (Zararı)
286.834
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-979.089 1.233.781 -1.064.671 -1.096.813
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 27.007.558 238.579 -21.001.973 286.834 42.870.863 42.870.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-98.894 46.849
Dönem Karı (Zararı)
24 166.658 1.362.566
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
57.174 110.427
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 124.316 127.222
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
157.639 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 6.615 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-29.034 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47.848 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 132.210 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-43.477 -16.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -102.875 -16.795
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 851 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 58.547 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-60.467 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-72.668 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22.805 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4.716 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-15.320 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.263 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-118.574 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-322.726 140.016
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-495.472 -274.489
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -362.533 -577.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -132.939 303.171
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-361.775 -286.372
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -442.553 -286.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
80.778 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 893.111 727.545
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
72.783 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-576.247 -18.543
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 45.013 45.065
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -621.260 -63.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -23.326 3.571
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
168.200 -11.696
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -489.029 -11.696
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17 657.229 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-98.894 1.613.009
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -1.566.160
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -50.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -50.800
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -50.800
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-98.894 -3.951
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-98.894 -3.951
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
112.216 27.479
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.322 23.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 13.322 112.216
Ticari Alacaklar
2.619.893 2.164.963
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.077.367 1.714.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 542.526 450.129
Diğer Alacaklar
4.289.707 3.836.657
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 597.144 81.923
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.692.563 3.754.734
Stoklar
11 11.874.760 12.841.626
Peşin Ödenmiş Giderler
12 41.208 93.552
Diğer Dönen Varlıklar
19 123.490 267.910
ARA TOPLAM
18.962.380 19.316.924
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.962.380 19.316.924
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 33.913.158 35.124.475
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 5.538 7.000
Peşin Ödenmiş Giderler
12 87.306 96.741
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 339.414 297.009
Diğer Duran Varlıklar
10 27.756 17.547
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.373.172 35.542.772
TOPLAM VARLIKLAR
53.335.552 54.859.696
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.542.800 2.143.365
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 390.017 313.870
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.152.783 1.829.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 118.718 142.044
Diğer Borçlar
3.748.555 3.789.512
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 425.267 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.323.288 3.789.512
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 61.518 25.965
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
802.946 559.980
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 802.946 559.980
ARA TOPLAM
6.274.537 6.660.866
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.274.537 6.660.866
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
87.589 87.589
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 87.589 87.589
Uzun Vadeli Karşılıklar
205.139 333.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 205.139 333.802
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 3.897.424 4.096.597
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.190.152 4.517.988
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.464.689 11.178.854
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.870.863 43.680.842
Ödenmiş Sermaye
20 36.096.063 36.096.063
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 243.802 243.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.889.834 27.986.647
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 27.017.323 27.986.647
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-127.489
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 238.579 238.579
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -20.884.249 -22.235.754
Net Dönem Karı veya Zararı
286.834 1.351.505
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.870.863 43.680.842
TOPLAM KAYNAKLAR
53.335.552 54.859.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21,1 4.960.795 4.457.833 2.920.303 2.122.866
Satışların Maliyeti
21,2 -4.377.786 -2.891.083 -2.662.852 -1.362.246
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
583.009 1.566.750 257.451 760.620
BRÜT KAR (ZARAR)
583.009 1.566.750 257.451 760.620
Genel Yönetim Giderleri
22 -364.935 -411.172 -155.891 -165.958
Pazarlama Giderleri
22 -117.020 -183.679 -58.596 -84.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23,1 157.489 473.926 56.446 254.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23,2 -148.827 -77.319 -189.719 -26.308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
109.716 1.368.506 -90.309 738.101
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
109.716 1.368.506 -90.309 738.101
Finansman Gelirleri
24,1 255.605 35.456 136.510 1.219
Finansman Giderleri
24,2 -198.663 -41.396 -74.909 -13.997
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
166.658 1.362.566 -28.708 725.323
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
120.176 -287.824 168.988 -8.394
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 120.176 -287.824 168.988 -8.394
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
286.834 1.074.742 140.280 716.929
DÖNEM KARI (ZARARI)
286.834 1.074.742 140.280 716.929
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
286.834 1.074.742 140.280 716.929
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.096.812 -946.600 -788.886 -946.600
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 -1.088.462 -872.385 -774.369 -872.385
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.028 -18.120
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-117.724 -74.215 -74.215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
121.402 3.603
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
119.139
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.263 3.603
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.096.812 -946.600 -788.886 -946.600
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-809.978 128.142 -648.606 -229.671
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-809.978 128.142 -648.606 -229.671http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703602


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: -2,51% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.855 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9159 Değişim: 0,12%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9475
Açılış: 28,8819
31,1435 Değişim: -0,23%
Düşük 31,1312 06.12.2023 Yüksek 31,2780
Açılış: 31,2145
1.887,00 Değişim: 0,65%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.