KAP ***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 22:31
KAP ***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Finansal Rapor

***EROGL*** EROĞLU YAPI İNŞAAT GAYRİMENKUL VE GELİŞTİRME SAN VE TİC.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.050.000 352.828 133.954.600 -157.350.246 -57.584.246 -25.577.064 -25.577.064
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-57.584.246 57.584.246 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
31.291.328 31.291.328 -29 31.291.299
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
196.541 196.541 196.541
Sermaye Arttırımı
19.000.000 186.000.000 205.000.000 205.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
74.050.000 352.828 319.954.600 196.541 -214.934.492 31.291.328 210.910.805 -29 210.910.776
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
74.050.000 352.828 319.954.600 -214.934.492 31.291.328 210.910.805 -29 210.910.776
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
31.291.328 -31.291.328 -29 -29
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-54.329.430 -54.329.430 5 -54.329.425
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-873.282 -873.282 -873.282
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
378.000.000 157.000.000 -213.379.008 321.620.992 321.620.992
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
452.050.000 352.828 476.954.600 -676.741 -397.022.172 -54.329.430 477.329.085 -24 477.329.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
303.032.659 -434.138.978
Dönem Karı (Zararı)
-54.329.454 31.291.299
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-54.329.454 31.291.299
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
128.411.932 66.040.153
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-116 16.203.231 9.345.694
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.997.561 4.790.088
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.997.561 4.790.088
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.906.127 -15.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 1.176.903 -15.935
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 729.224 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
123.148.079 61.984.800
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 118.148.494 66.079.515
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 6.565.610 760.644
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 -1.566.025 -4.855.359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -972.034 -1.746.111
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -2.872.451 -8.318.383
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-12.998.581 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
228.950.181 -531.470.430
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 992.547 -968.944
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
511.028.430 -255.376.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 511.028.430 -255.376.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.647.003 -214.046.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -67.647.003 -214.046.682
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -585.688.528 -38.125.712
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-259.182.623 201.066.666
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -259.182.623 201.066.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 9.225 59.167
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
269.343.658 239.025.316
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 269.343.658 239.025.316
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
360.094.475 -463.103.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
362.906.215 -498.582.139
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.811.740 35.478.810
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
303.032.659 -434.138.978
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-892.724.640 51.499.457
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.214.878 124.863
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 9.237.218 124.863
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 -22.340 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.448.681 -20.576.341
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -41.292.148 -20.196.567
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -156.533 -379.774
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 -268.212.325 120.265.913
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -586.598.969 0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 -5.679.543 -48.314.978
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
689.724.018 359.314.667
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
321.620.992 205.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 205.000.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 321.620.992 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
486.251.520 220.394.182
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 486.251.520 220.394.182
Ödenen Faiz
27 -118.148.494 -66.079.515
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
100.032.037 -23.324.854
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
100.032.037 -23.324.854
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.222.257 28.547.111
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
105.254.294 5.222.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 105.254.294 5.222.257
Finansal Yatırımlar
6 295.281 1.287.828
Ticari Alacaklar
157.960.008 679.551.609
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 38.036.094 617.681.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 119.923.914 61.869.983
Diğer Alacaklar
348.351.899 278.847.896
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 340.738.311 274.674.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 7.613.588 4.173.016
Stoklar
11 685.032.804 99.344.276
Peşin Ödenmiş Giderler
68.329.085 550.698.884
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 0 538.395.644
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 68.329.085 12.303.240
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 363.725 96.720
Diğer Dönen Varlıklar
122.574.046 3.377.467
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 122.574.046 3.377.467
ARA TOPLAM
1.488.161.142 1.618.426.937
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.488.161.142 1.618.426.937
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 1.857.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 1.857.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 14.696.605 13.724.571
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 899.305.992 52.281.263
Maddi Duran Varlıklar
15 184.506.321 160.810.287
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 53.994.521 48.314.978
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
631.489 510.386
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 631.489 510.386
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 75.096.579 59.794.624
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.228.231.507 337.293.109
TOPLAM VARLIKLAR
2.716.392.649 1.955.720.046
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
645.844.109 398.390.445
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
645.844.109 398.390.445
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 7.195.348 6.091.255
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 638.648.761 392.299.190
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
77.881.984 338.630.632
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 0 317.336.285
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 77.881.984 21.294.347
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 246.899 237.674
Diğer Borçlar
975.195.416 705.851.758
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 966.742.391 705.241.515
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 8.453.025 610.243
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
168.032.018 170.759.358
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 59.848.820 164.332.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 108.183.198 6.426.985
Kısa Vadeli Karşılıklar
953.518 44.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 224.294 44.868
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 729.224 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.404 3.601
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 5.404 3.601
ARA TOPLAM
1.868.159.348 1.613.918.336
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.868.159.348 1.613.918.336
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
358.242.131 119.444.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
358.242.131 119.444.275
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 50.936.656 44.135.865
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 307.305.475 75.308.410
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.011.379 206.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 1.011.379 206.929
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 11.650.730 11.239.730
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
370.904.240 130.890.934
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.239.063.588 1.744.809.270
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
477.329.085 210.910.805
Ödenmiş Sermaye
22 452.050.000 74.050.000
Sermaye Düzeltme Farkları
352.828 352.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 476.954.600 319.954.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-676.741 196.541
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-676.741 196.541
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -676.741 196.541
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 -397.022.172 -214.934.492
Net Dönem Karı veya Zararı
-54.329.430 31.291.328
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24 -29
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
477.329.061 210.910.776
TOPLAM KAYNAKLAR
2.716.392.649 1.955.720.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 211.223.594 11.489.189
Satışların Maliyeti
23 -126.163.496 -8.051.983
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
85.060.098 3.437.206
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
85.060.098 3.437.206
Genel Yönetim Giderleri
24 -54.219.012 -40.646.564
Pazarlama Giderleri
24 -8.703.096 -2.170.783
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 75.192.376 116.056.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -120.020.188 -62.421.205
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.689.822 14.254.944
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 125.140.435 93.933.916
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -120.156 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
972.034 1.746.111
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
103.302.491 109.934.971
Finansman Giderleri
27 -160.504.396 -86.962.055
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-57.201.905 22.972.916
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.872.451 8.318.383
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 2.872.451 8.318.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-54.329.454 31.291.299
DÖNEM KARI (ZARARI)
-54.329.454 31.291.299
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24 -29
Ana Ortaklık Payları
-54.329.430 31.291.328
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-873.282 196.541
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -1.119.592 251.976
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
246.310 -55.435
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 246.310 -55.435
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-873.282 196.541
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-55.202.736 31.487.840
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24 -29
Ana Ortaklık Payları
-55.202.712 31.487.869http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917660


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.