KAP ***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.09.2023 - 20:33
KAP ***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 441.748.702 -932.164 311.579.585 8.905.789 471.192 -35.696.516 -162.750.777 581.400.374 390.301.362 971.701.736
Transferler
3.858.154 -166.608.931 162.750.777
Dönem Karı (Zararı)
96.053.808 96.053.808 108.487.434 204.541.242
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.009.747 -396.618 -1.406.365 -543.812 -1.950.177
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 441.748.702 -1.941.911 311.182.967 12.763.943 471.192 -202.305.447 96.053.808 676.047.817 498.244.984 1.174.292.801
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 469.464.349 -4.280.939 593.572.344 12.763.943 471.192 -202.305.447 169.440.986 1.057.200.991 632.091.987 1.689.292.978
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
169.440.986 -169.440.986
Dönem Karı (Zararı)
95.148.889 95.148.889 134.554.145 229.703.034
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.399.109 -4.594.221 70.062.130 57.068.800 64.468.511 121.537.311
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
130.738.350 130.738.350
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 13.074.563 461.065.240 -8.875.160 593.572.344 70.062.130 12.763.943 471.192 -32.864.461 95.148.889 1.209.418.680 961.852.993 2.171.271.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-417.428.828 107.822.246
Dönem Karı (Zararı)
229.703.034 204.541.242
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
229.703.034 204.541.242
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
148.311.144 192.187.929
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
99.424.557 36.914.682
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.032.212 1.059.394
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.032.212 397.033
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
662.361
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.801.941 1.453.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.426.339 3.508.864
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
27.375.602 -2.054.921
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
109.526.748 84.376.919
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-20.873.537 -2.116.978
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
130.400.285 86.493.897
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-271.386.586
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31.142.667 -13.467.085
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31.142.667 -13.467.085
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
57.871.989 34.290.559
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
57.871.989 34.290.559
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
86.897.616 47.559.517
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-680.431.279 -258.024.240
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-517.967.551 -177.233.860
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-771.867.242 -154.076.138
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-366.348.953 -67.980.721
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.008.431.916 155.739.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18.300.195 8.465.946
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-50.979.644 -22.938.879
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-302.417.101 138.704.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-11.816.443 -628.084
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-103.195.284 -30.254.601
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-411.266.732 -84.863.846
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-160.457.517
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
30.160
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-174.150.455
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.189 15.055
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-76.689.949 -84.909.061
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
598.904.240 -9.189.856
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
708.759.325 75.488.827
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-919.671 -809.290
Ödenen Faiz
-129.808.951 -85.986.371
Alınan Faiz
20.873.537 2.116.978
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-229.791.320 13.768.544
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-229.791.320 13.768.544
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
395.347.001 47.218.644
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
165.555.681 60.987.188


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 165.555.681 395.347.001
Finansal Yatırımlar
396.044.384 252.336.596
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
6 396.044.384 252.336.596
Ticari Alacaklar
910.165.242 562.216.503
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 421.064.391 179.361.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 489.100.851 382.854.763
Diğer Alacaklar
254.106.950 46.704.490
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 246.991.096 41.584.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 7.115.854 5.119.866
Stoklar
10 1.822.625.695 1.007.596.207
Peşin Ödenmiş Giderler
426.341.463 90.217.350
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 426.341.463 90.217.350
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 490.664 0
Diğer Dönen Varlıklar
216.020.206 95.873.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 216.020.206 95.873.475
ARA TOPLAM
4.191.350.285 2.450.291.622
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.191.350.285 2.450.291.622
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 700.000
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 700.000
Diğer Alacaklar
170.082 170.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 170.082 170.082
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 284.036.571 350.307.669
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 17.714.985 17.714.985
Maddi Duran Varlıklar
14 2.055.982.597 985.182.010
Kullanım Hakkı Varlıkları
13.132.575 7.296.970
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
285.343.575 37.941.738
Şerefiye
16 81.712.293 17.657.350
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 203.631.282 20.284.388
Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 19.935
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 3.528.435 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.659.908.820 1.399.333.389
TOPLAM VARLIKLAR
6.851.259.105 3.849.625.011
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.322.110.350 930.804.695
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.321.001.062 930.005.738
Banka Kredileri
1.321.001.062 930.005.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.109.288 798.957
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.109.288 798.957
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 21.907.499 24.431.911
Ticari Borçlar
1.447.157.369 782.183.667
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 300.004.774 31.594.044
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.147.152.595 750.589.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 37.377.377 16.927.833
Diğer Borçlar
409.928.866 18.435.998
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 157.798.323 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 252.130.543 18.435.998
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 131.757.011 182.736.655
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 64.996.171 74.979.999
Kısa Vadeli Karşılıklar
67.873.298 37.713.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 9.967.053 7.182.996
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 57.906.245 30.530.643
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
136.637 0
ARA TOPLAM
3.503.244.578 2.068.214.397
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.503.244.578 2.068.214.397
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.123.043.440 34.824.540
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.123.043.440 34.824.540
Banka Kredileri
1.109.357.897 26.841.219
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.685.543 7.983.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 18.080.099 16.953.875
Diğer Borçlar
87.183 348.730
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 87.183 348.730
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 35.532.132 39.990.491
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.176.742.854 92.117.636
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.679.987.432 2.160.332.033
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.209.418.680 1.057.200.991
Ödenmiş Sermaye
20 5.000.000 5.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.045.762.424 1.058.755.754
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
70.062.130 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.763.943 12.763.943
Diğer Yedekler
471.192 471.192
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-32.864.461 -202.305.447
Net Dönem Karı veya Zararı
95.148.889 169.440.986
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
961.852.993 632.091.987
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.171.271.673 1.689.292.978
TOPLAM KAYNAKLAR
6.851.259.105 3.849.625.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 2.774.277.862 1.431.934.422
Satışların Maliyeti
20 -1.844.278.068 -935.299.274
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
929.999.794 496.635.148
BRÜT KAR (ZARAR)
929.999.794 496.635.148
Genel Yönetim Giderleri
21 -81.270.112 -23.550.426
Pazarlama Giderleri
21 -212.982.938 -117.680.728
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -25.928.578 -15.686.227
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
40.799.866 36.816.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-134.443.376 -19.740.748
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
516.174.656 356.793.626
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 13.467.085
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-31.142.667 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -57.871.989 -34.290.559
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
427.160.000 335.970.152
Finansman Gelirleri
20.873.537 2.116.978
Finansman Giderleri
-131.432.887 -85.986.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
316.600.650 252.100.759
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-86.897.616 -47.559.517
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-93.024.333 -53.878.915
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.126.717 6.319.398
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
229.703.034 204.541.242
DÖNEM KARI (ZARARI)
229.703.034 204.541.242
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
134.554.145 108.487.434
Ana Ortaklık Payları
95.148.889 96.053.808
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17.699.494 -2.338.567
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -9.300.385 -1.941.950
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-8.399.109 -396.617
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-8.399.109 -396.617
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
139.236.805 388.390
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
137.376.728 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.860.077 388.390
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 1.860.077 388.390
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
121.537.311 -1.950.177
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
351.240.345 202.591.065
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
199.022.656 107.943.622
Ana Ortaklık Payları
152.217.689 94.647.443http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191479


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.