KAP ***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

22.10.2020 - 18:17
KAP ***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 21.936.023 21.011.261 8.152.865 6.416.445
Satışların Maliyeti
13 -18.444.861 -16.586.915 -6.727.901 -5.240.079
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.491.162 4.424.346 1.424.964 1.176.366
BRÜT KAR (ZARAR)
3.491.162 4.424.346 1.424.964 1.176.366
Genel Yönetim Giderleri
14 -348.434 -321.980 -113.885 -111.684
Pazarlama Giderleri
14 -191.979 -175.885 -65.692 -56.391
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-20.449 -17.536 -6.995 -5.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 594.158 152.645 258.353 58.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -108.802 -153.037 -37.843 -66.248
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.415.656 3.908.553 1.458.902 995.033
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
155.798 17.954 148.784 4.809
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-40.844 -11.411 -1.778 -299
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 3.104 5.598 -5.673 2.112
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.533.714 3.920.694 1.600.235 1.001.655
Finansman Gelirleri
15 340.965 996.399 58.748 142.515
Finansman Giderleri
15 -370.002 -403.431 -103.268 -177.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.504.677 4.513.662 1.555.715 967.027
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.955.455 -1.274.854 -933.351 -141.329
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.589.921 -1.277.018 -689.616 -208.868
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-365.534 2.164 -243.735 67.539
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.549.222 3.238.808 622.364 825.698
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.549.222 3.238.808 622.364 825.698
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
99.613 149.787 40.756 41.299
Ana Ortaklık Payları
1.449.609 3.089.021 581.608 784.399
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

PAY BAŞINA KAZANÇ 0,41417400 0,88257742 0,16617371 0,22411400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

PAY BAŞINA KAZANÇ 0,41417400 0,88257742 0,16617371 0,22411400


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.432.084 5.423.692
Dönem Karı (Zararı)
1.549.222 3.238.808
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.549.222 3.238.808
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.782.812 2.081.244
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6/13/14 1.049.722 848.681
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
20.973 15.721
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.742 3.439
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4/13 21.152 12.282
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.563 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
199.223 140.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 159.108 117.739
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 40.115 76.065
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 -53.419
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-16.506 -70.449
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -302.622 -372.419
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 295.248 324.093
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
14 7.076 12.404
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-16.208 -34.527
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-286.779 7.387
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-30.082 -125.857
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.598
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -30.082 -120.259
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -3.104 -5.598
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.955.455 1.274.854
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-106.090 -3.880
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-106.090 -3.880
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.341.208 1.801.475
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
759.774 1.495.968
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.012 -20.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
792.786 1.516.024
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.705 266
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.705 266
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-19.551 -80.698
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.633.238 305.360
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-155.871 2.688
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-570.655 167.979
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.502 -96.861
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-548.153 264.840
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
233.335 -14.652
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
233.335 -14.652
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-25.664 210.189
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
511.307 -285.625
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
110.280 -244.067
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
401.027 -41.558
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.673.242 7.121.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -49.814 -62.088
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8 -62.158 -43.993
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -1.129.186 -1.591.754
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.901.936 -1.664.795
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
5 13.333 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
79.700 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-42.810 -585.533
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
156.916 19.350
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
156.916 19.350
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.454.086 -701.898
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.451.082 -690.002
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -3.004 -11.896
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-657.152 -399.919
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -43.866
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-657.152 -356.053
Alınan Temettüler
5 2.163 3.205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
598.692 -4.108.511
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.737.822 5.831.583
Kredilerden Nakit Girişleri
5.737.822 5.281.583
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 550.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.111.484 -4.907.225
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.111.484 -4.907.225
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-45.916 -34.394
Ödenen Temettüler
-815.724 -4.888.590
Ödenen Faiz
-251.203 -260.584
Alınan Faiz
232.733 345.180
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-147.536 -194.481
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.128.840 -349.614
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
638.161 -83.131
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.767.001 -432.745
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.577.931 8.682.881
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.344.932 8.250.136


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
15.376.711 10.590.024
Finansal Yatırımlar
213.883 101.304
Ticari Alacaklar
3.713.455 3.344.177
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 260.798 173.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.452.657 3.170.881
Diğer Alacaklar
46.099 5.881
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 10.689 3.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
35.410 2.064
Türev Araçlar
85.383 48.040
Stoklar
4 10.637.118 9.329.163
Peşin Ödenmiş Giderler
192.584 100.233
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 3.078 6.308
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
189.506 93.925
Diğer Dönen Varlıklar
770.525 617.882
ARA TOPLAM
31.035.758 24.136.704
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.035.758 24.136.704
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
212 161
Diğer Alacaklar
39.544 37.087
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 27.592 25.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.952 11.951
Türev Araçlar
0 2.044
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 239.643 200.820
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
393.351 303.214
Maddi Duran Varlıklar
6 27.532.064 20.653.981
Kullanım Hakkı Varlıkları
339.675 244.950
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 384.756 312.534
Peşin Ödenmiş Giderler
1.242.401 513.820
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 33.666 25.620
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.208.735 488.200
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 60.891 41.911
Diğer Duran Varlıklar
234.131 225.399
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.466.668 22.535.921
TOPLAM VARLIKLAR
61.502.426 46.672.625
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.560.185 4.179.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.560.185 4.179.522
Banka Kredileri
7 3.560.185 4.179.522
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.721.819 1.379.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.721.819 1.379.822
Banka Kredileri
7 2.118.815 1.332.364
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 40.692 35.511
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 562.312 11.947
Ticari Borçlar
3.289.339 2.936.622
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 90.184 85.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.199.155 2.850.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 297.347 153.358
Diğer Borçlar
228.713 69.341
Türev Araçlar
80.685 23.199
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
541.719 250.833
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 666.304 205.569
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 255.213 241.909
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
202.495 10.279
ARA TOPLAM
11.843.819 9.450.454
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.843.819 9.450.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.855.730 2.141.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.855.730 2.141.633
Banka Kredileri
7 2.629.969 1.380.494
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 225.761 211.139
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 0 550.000
Türev Araçlar
0 79.524
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.006.652 807.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.006.652 807.324
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 4.295.557 2.944.337
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.496 1.878
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.160.435 5.974.696
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.004.254 15.425.150
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.222.137 30.299.298
Ödenmiş Sermaye
12 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
156.613 156.613
Geri Alınmış Paylar (-)
-116.232 -116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
106.447 106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.729.113 12.322.040
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-89.031 -43.056
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
82.308 58.952
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-171.339 -102.008
Yabancı Para Çevrim Farkları
18.818.144 12.365.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.316.591 5.470.236
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.312.989 5.463.762
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.602 6.474
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.602 6.474
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.597.448 3.485.761
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.482.548 2.057.906
Net Dönem Karı veya Zararı
1.449.609 3.316.527
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.276.035 948.177
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.498.172 31.247.475
TOPLAM KAYNAKLAR
61.502.426 46.672.625


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 51.239 -72.105 -20.866 10.153.725 10.132.859 4.349.119 13.103 13.103 4.362.222 2.287.528 2.339.334 5.597.990 7.937.324 28.366.761 887.864 29.254.625
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
1.198.233 4.399.757 -5.597.990 -1.198.233 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.933 0 -8.815 0 -4.882 0 0 0 1.268.144 0 1.263.262 686.607 9.591 0 0 9.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.198 0 0 0 0 0 3.089.021 3.089.021 5.048.481 203.448 5.251.929
Dönem Karı (Zararı)
3.089.021 3.089.021 3.089.021 149.787 3.238.808
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.933 -8.815 -4.882 1.268.144 1.263.262 686.607 9.591 9.591 696.198 1.959.460 53.661 2.013.121
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-4.681.185 -4.681.185 -4.681.185 -209.118 -4.890.303
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 55.172 0 -80.920 0 -25.748 0 0 0 11.421.869 0 11.396.121 5.035.726 22.694 0 0 22.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.058.420 3.485.761 0 0 0 2.057.906 3.089.021 5.146.927 28.734.057 882.194 29.616.251
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 58.952 -102.008 -43.056 12.365.096 12.322.040 5.463.762 6.474 6.474 5.470.236 3.485.761 2.057.906 3.316.527 5.374.433 30.299.298 948.177 31.247.475
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
111.687 3.204.840 -3.316.527 -111.687 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.356 0 -69.331 0 -45.975 0 0 0 6.453.048 0 6.407.073 2.849.227 -2.872 0 0 -2.872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.846.355 0 0 0 0 0 1.449.609 1.449.609 10.703.037 363.619 11.066.656
Dönem Karı (Zararı)
1.449.609 1.449.609 1.449.609 99.613 1.549.222
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.356 -69.331 -45.975 6.453.048 6.407.073 2.849.227 -2.872 -2.872 2.846.355 9.253.428 264.006 9.517.434
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-780.198 -780.198 -780.198 -35.761 -815.959
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 82.308 0 -171.339 0 -89.031 0 0 0 18.818.144 0 18.729.113 8.312.989 3.602 0 0 3.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.316.591 3.597.448 0 0 0 4.482.548 1.449.609 5.932.157 40.222.137 1.276.035 41.498.172


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.549.222 3.238.808 622.364 825.698
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.405.362 1.263.016 3.337.546 -348.943
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.356 3.933 12.467 -1.874
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -88.803 -11.617 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.453.048 1.268.144 3.325.079 -347.069
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.761 2.556 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 17.761 2.556 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.112.072 750.105 1.600.229 -115.698
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.114.944 740.514 1.612.055 -128.926
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
3.114.944 740.514 1.612.055 -128.926
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.682 12.296 -15.162 16.959
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.682 12.296 -15.162 16.959
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
810 -2.705 3.336 -3.731
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
11 810 -2.705 3.336 -3.731
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.517.434 2.013.121 4.937.775 -464.641
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.066.656 5.251.929 5.560.139 361.057
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
363.619 203.448 178.771 28.296
Ana Ortaklık Payları
10.703.037 5.048.481 5.381.368 332.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883115


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,1378 Değişim: -0,27%
Düşük 32,1103 27.05.2024 Yüksek 32,2371
Açılış: 32,2247
34,9673 Değişim: 0,08%
Düşük 34,4911 27.05.2024 Yüksek 35,0043
Açılış: 34,9384
2.418,52 Değişim: 0,00%
Düşük 2.409,91 27.05.2024 Yüksek 2.419,92
Açılış: 2.418,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.