KAP ***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2020 - 18:26
KAP ***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 13.783.158 14.594.816 7.404.231 7.450.677
Satışların Maliyeti
13 -11.716.960 -11.346.836 -6.215.712 -5.834.263
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.066.198 3.247.980 1.188.519 1.616.414
BRÜT KAR (ZARAR)
2.066.198 3.247.980 1.188.519 1.616.414
Genel Yönetim Giderleri
14 -234.549 -210.296 -124.052 -108.703
Pazarlama Giderleri
14 -126.287 -119.494 -68.750 -62.580
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-13.454 -11.884 -7.083 -6.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 335.805 94.003 236.456 55.150
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -70.959 -86.789 -32.306 -39.792
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.956.754 2.913.520 1.192.784 1.453.977
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.014 13.145 3.623 1.224
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-39.066 -11.112 -26.703 -3.098
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 8.777 3.486 12.821 1.581
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.933.479 2.919.039 1.182.525 1.453.684
Finansman Gelirleri
15 282.217 853.884 328 535.312
Finansman Giderleri
15 -266.734 -226.288 -135.888 -144.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.948.962 3.546.635 1.046.965 1.844.069
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.022.104 -1.133.525 -442.885 -469.688
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-900.305 -1.068.150 -498.180 -555.749
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-121.799 -65.375 55.295 86.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
926.858 2.413.110 604.080 1.374.381
DÖNEM KARI (ZARARI)
926.858 2.413.110 604.080 1.374.381
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58.857 108.488 36.517 66.409
Ana Ortaklık Payları
868.001 2.304.622 567.563 1.307.972
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,24800028 0,65846342 0,16216085 0,37370628
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,24800028 0,65846342 0,16216085 0,37370628


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği 6 23.778.415 20.653.981
Kullanım Hakkı Varlıkları
302.706 244.950
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 343.932 312.534
Peşin Ödenmiş Giderler
1.076.970 513.820
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 29.502 25.620
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.047.468 488.200
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 53.920 41.911
Diğer Duran Varlıklar
151.890 225.399
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.309.841 22.535.921
TOPLAM VARLIKLAR
55.471.961 46.672.625
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.308.499 4.179.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.308.499 4.179.522
Banka Kredileri
7 4.308.499 4.179.522
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.859.789 1.379.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.859.789 1.379.822
Banka Kredileri
7 2.257.444 1.332.364
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 40.431 35.511
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 561.914 11.947
Ticari Borçlar
2.885.545 2.936.622
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 67.535 85.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.818.010 2.850.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 280.582 153.358
Diğer Borçlar
217.584 69.341
Türev Araçlar
88.603 23.199
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
357.922 250.833
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 479.060 205.569
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 266.703 241.909
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
160.152 10.279
ARA TOPLAM
11.904.439 9.450.454
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.904.439 9.450.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.310.823 2.141.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.310.823 2.141.633
Banka Kredileri
7 2.091.480 1.380.494
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 219.343 211.139
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 0 550.000
Türev Araçlar
0 79.524
Uzun Vadeli Karşılıklar
992.651 807.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 992.651 807.324
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 3.517.178 2.944.337
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.878 1.878
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.822.530 5.974.696
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.726.969 15.425.150
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.620.967 30.299.298
Ödenmiş Sermaye
12 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
156.613 156.613
Geri Alınmış Paylar (-)
-116.232 -116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
106.447 106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.391.567 12.322.040
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-101.498 -43.056
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
69.841 58.952
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.411.098 66.664 2.477.762
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-4.681.185 -4.681.185 -4.681.185 -209.118 -4.890.303
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 57.046 0 -80.920 0 -23.874 0 0 0 11.768.938 0 11.745.064 5.151.649 9.466 0 0 9.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.161.115 3.485.761 0 0 0 2.057.906 2.304.622 4.362.528 28.401.296 853.898 29.255.194
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 58.952 -102.008 -43.056 12.365.096 12.322.040 5.463.762 6.474 6.474 5.470.236 3.485.761 2.057.906 3.316.527 5.374.433 30.299.298 948.177 31.247.475
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
12.919 3.303.608 -3.316.527 -12.919 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.889 0 -69.331 0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.405 Değişim: 0,38% Hacim : 12.895 Mio.TL Son veri saati : 17:20
Düşük 1.394 03.08.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.402
8,4279 Değişim: 0,96%
Düşük 8,2921 03.08.2021 Yüksek 8,4455
Açılış: 8,3479
10,0022 Değişim: 0,80%
Düşük 9,8542 03.08.2021 Yüksek 10,0427
Açılış: 9,9231
491,53 Değişim: 0,99%
Düşük 482,54 03.08.2021 Yüksek 492,46
Açılış: 486,73
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.