KAP ***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 18:17
KAP ***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 21.011.261 19.421.650 6.416.445 7.792.289
Satışların Maliyeti
14 -16.586.915 -13.182.288 -5.240.079 -5.324.844
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.424.346 6.239.362 1.176.366 2.467.445
BRÜT KAR (ZARAR)
4.424.346 6.239.362 1.176.366 2.467.445
Genel Yönetim Giderleri
15 -321.980 -308.628 -111.684 -101.359
Pazarlama Giderleri
15 -175.885 -147.914 -56.391 -56.022
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-17.536 -12.284 -5.652 -4.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 152.645 261.067 58.642 171.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -153.037 -119.485 -66.248 -50.974
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.908.553 5.912.118 995.033 2.425.977
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.954 870 4.809 466
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-11.411 -28.426 -299 -4.842
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 5.598 3.759 2.112 1.437
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.920.694 5.888.321 1.001.655 2.423.038
Finansman Gelirleri
16 996.399 1.269.383 142.515 549.960
Finansman Giderleri
16 -403.431 -199.342 -177.143 -98.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.513.662 6.958.362 967.027 2.874.774
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12 -1.274.854 -2.867.438 -141.329 -1.471.712
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.277.018 -2.245.218 -208.868 -1.156.904
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.164 -622.220 67.539 -314.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.238.808 4.090.924 825.698 1.403.062
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.238.808 4.090.924 825.698 1.403.062
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
149.787 176.536 41.299 65.177
Ana Ortaklık Payları
3.089.021 3.914.388 784.399 1.337.885
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

PAY BAŞINA KAZANÇ 0,88257742 1,11839657 0,22411400 0,38225285
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

PAY BAŞINA KAZANÇ 0,88257742 1,11839657 0,22411400 0,38225285


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.423.692 3.297.918
Dönem Karı (Zararı)
3.238.808 4.090.924
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.238.808 4.090.924
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.081.244 3.413.296
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6/7/14/15 848.681 643.572
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.721 38.156
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.439 9.575
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4/14 12.282 15.706
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 12.875
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
140.385 86.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 117.739 104.701
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 76.065 52.047
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -53.419 -70.560
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-70.449 -229.046
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -372.419 -310.367
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 324.093 120.937
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
15 12.404 350
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-34.527 -39.966
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.387 -1.717
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-125.857 -2.033
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.598 -204
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -120.259 -1.829
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -5.598 -3.759
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 1.274.854 2.867.438
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.880 14.497
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.880 14.497
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.801.475 -2.468.453
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.495.968 -669.004
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.056 22.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.516.024 -691.952
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
266 50.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
266 50.461
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-80.698 -85.738
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
305.360 -1.270.893
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.688 -38.339
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
167.979 88.515
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-96.861 -26.818
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
264.840 115.333
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.652 -147.005
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.652 -147.005
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
210.189 -41.596
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-285.625 -354.854
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-244.067 -354.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-41.558 -779
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.121.527 5.035.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -62.088 -52.876
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -43.993 -16.068
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -1.591.754 -1.668.905
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.664.795 -1.001.751
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
46.818
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -126.034
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-585.533 -35.470
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.350 417
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.350 417
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-701.898 -633.977
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -690.002 -627.351
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -11.896 -6.626
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.284
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-399.919 -183.221
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-43.866 -33.022
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-356.053 -150.199
Alınan Temettüler
5 3.205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.108.511 -214.658
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.831.583 4.097.986
Kredilerden Nakit Girişleri
5.281.583 4.097.986
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
550.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.907.225 -1.553.902
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.907.225 -1.553.902
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.394 0
Ödenen Temettüler
-4.888.590 -2.977.130
Ödenen Faiz
-260.584 -128.478
Alınan Faiz
345.180 346.866
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-194.481 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-349.614 2.081.509
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-83.131 433.059
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-432.745 2.514.568
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.682.881 7.016.703
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.250.136 9.531.271


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8.255.807 8.659.336
Finansal Yatırımlar
849.172 61.000
Ticari Alacaklar
3.320.951 4.401.474
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 93.832 68.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.227.119 4.332.888
Diğer Alacaklar
8.965 1.800
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 6.973 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.992 1.800
Türev Araçlar
141.662 52.945
Stoklar
4 9.261.608 8.890.150
Peşin Ödenmiş Giderler
121.569 90.005
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
121.569 90.005
Diğer Dönen Varlıklar
572.741 355.439
ARA TOPLAM
22.532.475 22.512.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.532.475 22.512.149
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
153 8.095
Diğer Alacaklar
33.710 9.397
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 24.273 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.437 9.397
Türev Araçlar
2.927 6.448
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 158.496 145.284
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
256.990 241.962
Maddi Duran Varlıklar
6 19.265.088 18.060.211
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 229.650 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 300.510 283.516
Peşin Ödenmiş Giderler
695.661 331.275
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 24.400 68.266
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
671.261 263.009
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 49.159 67.552
Diğer Duran Varlıklar
187.249 116.221
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.179.593 19.269.961
TOPLAM VARLIKLAR
43.712.068 41.782.110
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.087.681 3.654.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.087.681 3.654.083
Banka Kredileri
8 4.087.681 3.654.083
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.133.446 1.066.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.133.446 1.066.402
Banka Kredileri
8 1.083.411 1.066.402
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 38.079 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 11.956
Ticari Borçlar
2.250.437 1.935.922
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 62.100 147.772
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.188.337 1.788.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 157.712 189.476
Diğer Borçlar
77.477 42.786
Türev Araçlar
1.330 2.144
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
221.714 276.841
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 189.980 504.716
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 234.852 200.777
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
49.876 14.340
ARA TOPLAM
8.404.505 7.887.487
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.404.505 7.887.487
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.132.011 1.400.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.132.011 1.400.475
Banka Kredileri
8 1.388.164 1.400.475
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 193.847 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 550.000
Türev Araçlar
81.854 2.382
Uzun Vadeli Karşılıklar
737.185 669.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 737.185 669.391
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 2.738.527 2.566.196
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.735 1.554
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.691.312 4.639.998
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.095.817 12.527.485
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.734.057 28.366.761
Ödenmiş Sermaye
13 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
156.613 156.613
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-116.232 -116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
106.447 106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.396.121 10.132.859
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.748 -20.866
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
55.172 51.239
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.920 -72.105
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.421.869 10.153.725
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.058.420 4.362.222
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.035.726 4.349.119
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
22.694 13.103
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
22.694 13.103
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.485.761 2.287.528
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.057.906 2.339.334
Net Dönem Karı veya Zararı
3.089.021 5.597.990
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
882.194 887.864
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.616.251 29.254.625
TOPLAM KAYNAKLAR
43.712.068 41.782.110


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 33.917 -111.247 -77.330 5.587.482 5.510.152 2.077.994 -16.272 -16.272 2.061.722 1.567.280 2.144.646 3.753.755 5.898.401 18.684.383 543.774 19.228.157
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-11.412 -11.412 -11.412 -11.412
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-11.412 -11.412 -11.412 -11.412
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
720.248 3.033.507 -3.753.755 -720.248 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.316 0 7.255 0 33.571 0 0 0 7.258.404 0 7.291.975 3.263.928 3.181 0 0 3.181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.267.109 0 0 0 0 0 3.914.388 3.914.388 14.473.472 493.677 14.967.149
Dönem Karı (Zararı)
3.914.388 3.914.388 3.914.388 176.536 4.090.924
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26.316 7.255 33.571 7.258.404 7.291.975 3.263.928 3.181 3.181 3.267.109 10.559.084 317.141 10.876.225
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-2.849.417 -2.849.417 -2.849.417 -134.157 -2.983.574
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
17.500 17.500 17.500 24.857 42.357
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 0 0 0 0 -116.232 106.447 0 0 0 0 60.233 0 -103.992 0 -43.759 0 0 0 12.845.886 0 12.802.127 5.341.922 -13.091 0 0 -13.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.328.831 2.287.528 0 0 0 2.334.824 3.914.388 6.249.212 30.314.526 928.151 31.242.677
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 51.239 -72.105 -20.866 10.153.725 10.132.859 4.349.119 13.103 13.103 4.362.222 2.287.528 2.339.334 5.597.990 7.937.324 28.366.761 887.864 29.254.625
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
1.198.233 4.399.757 -5.597.990 -1.198.233 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.933 0 -8.815 0 -4.882 0 0 0 1.268.144 0 1.263.262 686.607 9.591 0 0 9.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.198 0 0 0 0 0 3.089.021 3.089.021 5.048.481 203.448 5.251.929
Dönem Karı (Zararı)
3.089.021 3.089.021 3.089.021 149.787 3.238.808
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.933 -8.815 -4.882 1.268.144 1.263.262 686.607 9.591 9.591 696.198 1.959.460 53.661 2.013.121
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-4.681.185 -4.681.185 -4.681.185 -209.118 -4.890.303
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 0 0 0 0 -116.232 106.447 0 0 0 0 55.172 0 -80.920 0 -25.748 0 0 0 11.421.869 0 11.396.121 5.035.726 22.694 0 0 22.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.058.420 3.485.761 0 0 0 2.057.906 3.089.021 5.146.927 28.734.057 882.194 29.616.251


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.238.808 4.090.924 825.698 1.403.062
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.263.016 7.292.124 -348.943 4.638.314
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.933 26.316 -1.874 17.161
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -11.617 9.493 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.268.144 7.258.404 -347.069 4.621.153
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.556 -2.089 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 2.556 -2.089 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
750.105 3.584.101 -115.698 2.321.826
Yabancı Para Çevrim Farkları
740.514 3.580.920 -128.926 2.374.622
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
740.514 3.580.920 -128.926 2.374.622
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.296 4.078 16.959 -67.684
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12.296 4.078 16.959 -67.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.705 -897 -3.731 14.888
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
12 -2.705 -897 -3.731 14.888
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.013.121 10.876.225 -464.641 6.960.140
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.251.929 14.967.149 361.057 8.363.202
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
203.448 493.677 28.296 256.615
Ana Ortaklık Payları
5.048.481 14.473.472 332.761 8.106.587http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794593


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.548 Değişim: -1,36% Hacim : 101.485 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.650
Açılış: 9.645
32,4940 Değişim: 0,26%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,5242
Açılış: 32,411
34,5453 Değişim: 0,15%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,6964
Açılış: 34,4942
2.495,60 Değişim: 0,50%
Düşük 2.465,34 16.04.2024 Yüksek 2.506,73
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.