KAP ***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2019 - 18:13
KAP ***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 7.144.139 5.418.802
Satışların Maliyeti
14 -5.512.573 -3.732.319
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.631.566 1.686.483
BRÜT KAR (ZARAR)
1.631.566 1.686.483
Genel Yönetim Giderleri
15 -101.593 -111.026
Pazarlama Giderleri
15 -56.914 -41.993
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.372 -3.943
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 38.853 32.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -46.997 -24.301
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.459.543 1.537.331
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.921 132
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-8.014 -10.916
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 1.905 1.371
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.465.355 1.527.918
Finansman Gelirleri
16 318.572 106.740
Finansman Giderleri
16 -81.361 -51.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.702.566 1.583.600
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12 -663.837 -475.014
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-512.401 -387.606
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-151.436 -87.408
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.038.729 1.108.586
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.038.729 1.108.586
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
42.079 45.339
Ana Ortaklık Payları
996.650 1.063.247
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,28475714 0,30378485
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,28475714 0,30378485


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.328.203 1.507.639
Dönem Karı (Zararı)
1.038.729 1.108.586
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.038.729 1.108.586
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
843.268 648.639
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6/14 272.049 179.899
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12.581 32.829
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.715 27.437
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 8.866 5.392
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.223 22.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 32.666 26.206
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 18.557 10.668
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -14.630
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-131.916 -72.534
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -141.258 -79.005
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 55.264 31.657
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-45.922 -25.186
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-7.391 -1.340
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.816 3.523
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.629 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -10.187 3.523
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.905 -1.371
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 663.837 475.014
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.394 10.375
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.394 10.375
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
724.761 -84.307
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
500.022 35.518
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.317 -1.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
495.705 37.285
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.399 -627
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.399 -627
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.844 -5.563
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
504.508 -441.039
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-26.289 -21.149
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.120 222.621
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-42.432 -2.131
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.688 224.752
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-121.394 -29.623
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-121.394 -29.623
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
30.134 1.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-115.343 153.858
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-80.869 16.003
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-34.474 137.855
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.606.758 1.672.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -14.432 -16.630
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -6.192 -2.202
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -257.931 -146.447
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-359.779 -250.436
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -91.224
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-150.362 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.866 527
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.866 527
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-230.829 -150.350
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -230.349 -150.229
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -480 -121
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
2.341 -9.389
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
2.341 -9.389
Alınan Temettüler
5 3.205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-413.810 42.544
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
860.516 1.101.402
Kredilerden Nakit Girişleri
860.516 1.101.402
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.375.091 -1.133.519
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.375.091 -1.133.519
Ödenen Faiz
-43.640 -32.299
Alınan Faiz
144.405 106.960
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.554.614 1.299.747
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
119.603 446.905
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.674.217 1.746.652
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.682.881 7.016.703
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.357.098 8.763.355


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
10.320.200 8.659.336
Finansal Yatırımlar
219.205 61.000
Ticari Alacaklar
4.271.965 4.401.474
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 69.063 68.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.202.902 4.332.888
Diğer Alacaklar
1.868 1.800
Türev Araçlar
44.927 52.945
Stoklar
4 8.998.786 8.890.150
Peşin Ödenmiş Giderler
152.959 90.005
Diğer Dönen Varlıklar
426.762 355.439
ARA TOPLAM
24.436.672 22.512.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.436.672 22.512.149
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
153 8.095
Diğer Alacaklar
9.397 9.397
Türev Araçlar
5.772 6.448
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 154.042 145.284
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
257.775 241.962
Maddi Duran Varlıklar
6 19.466.099 18.060.211
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 303.824 283.516
Peşin Ödenmiş Giderler
313.170 331.275
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 56.769 68.266
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
256.401 263.009
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 62.319 67.552
Diğer Duran Varlıklar
166.664 116.221
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.739.215 19.269.961
TOPLAM VARLIKLAR
45.175.887 41.782.110
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.127.676 3.654.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.127.676 3.654.083
Banka Kredileri
7 3.127.676 3.654.083
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.169.997 1.066.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.169.997 1.066.402
Banka Kredileri
7 1.136.404 1.066.402
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 33.593 0
Ticari Borçlar
2.009.035 1.935.922
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 115.665 147.772
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.893.370 1.788.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 202.484 189.476
Diğer Borçlar
8 4.956.564 42.786
Türev Araçlar
13.360 2.144
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
189.726 276.841
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 759.186 504.716
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 221.312 200.777
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
87.374 14.340
ARA TOPLAM
12.736.714 7.887.487
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.736.714 7.887.487
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.520.329 1.400.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.520.329 1.400.475
Banka Kredileri
7 1.351.613 1.400.475
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 168.716 0
Türev Araçlar
5.311 2.382
Uzun Vadeli Karşılıklar
688.168 669.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 688.168 669.391
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 2.899.221 2.566.196
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.614 1.554
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.114.643 4.639.998
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.851.357 12.527.485
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.552.628 28.366.761
Ödenmiş Sermaye
13 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
156.613 156.613
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-116.232 -116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
106.447 106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.510.519 10.132.859
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.823 -20.866
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
55.282 51.239
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-72.105 -72.105
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.527.342 10.153.725
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.854.964 4.362.222
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.836.573 4.349.119
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
18.391 13.103
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
18.391 13.103
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.485.761 2.287.528
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.057.906 2.339.334
Net Dönem Karı veya Zararı
996.650 5.597.990
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
771.902 887.864
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.324.530 29.254.625
TOPLAM KAYNAKLAR
45.175.887 41.782.110


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 33.917 -111.247 -77.330 5.587.482 5.510.152 2.077.994 -16.272 -16.272 2.061.722 1.567.280 2.144.646 3.753.755 5.898.401 18.684.383 543.774 19.228.157
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-11.412 -11.412 -11.412 -11.412
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.