" />

KAP ***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2018 - 18:18
KAP ***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 5.419.869 4.214.041
Satışların Maliyeti
14 -3.732.319 -2.931.308
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.687.550 1.282.733
BRÜT KAR (ZARAR)
1.687.550 1.282.733
Genel Yönetim Giderleri
15 -111.026 -81.031
Pazarlama Giderleri
15 -41.993 -39.824
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.943 -2.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 31.044 99.285
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -24.301 -36.366
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.537.331 1.222.104
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
132 450
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-10.916 -5.625
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 1.371 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.527.918 1.216.929
Finansman Gelirleri
16 106.740 44.226
Finansman Giderleri
16 -51.058 -42.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.583.600 1.218.418
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12 -475.014 -288.308
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-387.606 -300.535
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-87.408 12.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.108.586 930.110
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.108.586 930.110
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
45.339 28.093
Ana Ortaklık Payları
1.063.247 902.017
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,30378485 0,25771914
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 29.437 -101.527 6.522.205 8.013 1.166.197 2.420.078 1.516.438 15.207.669 452.364 15.660.033
Transferler
326.644 1.189.794 -1.516.438
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.605 0 491.963 -7.894 902.017 1.387.691 41.959 1.429.650
Dönem Karı (Zararı)
902.017 902.017 28.093 930.110
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.605 0 491.963 -7.894 485.674 13.866 499.540
Kar Payları
-1.390.787 -1.390.787 -48.069 -1.438.856
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 31.042 -101.527 7.014.168 119 1.492.841 2.219.085 902.017 15.204.573 446.254 15.650.827
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 33.917 -111.247 7.665.476 -16.272 1.567.280 2.144.646 3.753.755 18.684.383 543.774 19.228.157
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-11.412 -11.412 -11.412
Transferler
720.248 3.033.507 -3.753.755
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.542 0 940.489 -11.742 1.063.247 1.994.536 71.304 2.065.840
Dönem Karı (Zararı)
1.063.247 1.063.247 45.339 1.108.586
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.542 0 940.489 -11.742 931.289 25.965 957.254
Kar Payları
-2.849.417 -2.849.417 -130.097 -2.979.514
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 36.459 -111.247 8.605.965 -28.014 2.287.528 2.317.324 1.063.247 17.818.090 484.981 18.303.071


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.507.639 481.258
Dönem Karı (Zararı)
1.108.586 930.110
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
647.306 435.043
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6/14 179.899 176.844
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
32.829 -7.975
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.437 1.311
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 5.392 -9.286
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.244 36.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 26.206 26.844
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 10.668 9.586
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-14.630
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-73.867 -37.436
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -79.005 -42.205
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 31.657 27.787
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-26.519 -23.018
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.340 -24.397
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.523 -2.021
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.523 -2.021
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.371
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 475.014 288.308
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
10.375 5.290
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 10.375 5.290
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-82.974 -703.443
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.851 -18.961
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.767 -3.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
38.618 -15.109
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-627 1.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-627 1.500
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.563 19.401
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-441.039 -664.133
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-21.149 5.295
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
222.621 -62.868
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.131 -3.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
224.752 -59.632
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.623 -20.614
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.623 -20.614
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.697 -3.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
153.858 40.134
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16.003 -13.776
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
137.855 53.910
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.672.918 661.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -16.630 -19.671
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -2.202 -9.907
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -146.447 -150.874
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-250.436 -137.754
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-91.224 -12.840
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
527 378
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6/15 527 378
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-150.350 -113.790
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -150.229 -112.811
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -121 -979
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-9.389 -11.502
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-9.389 -11.502
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.108 -244.709
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.101.402 615.639
Kredilerden Nakit Girişleri
1.101.402 615.639
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.133.519 -895.322
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.133.519 -895.322
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-32.299 -28.779
Alınan Faiz
105.524 63.753
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.298.311 98.795
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
446.905 90.664
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.745.216 189.459
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.035.440 4.586.911
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.780.656 4.776.370


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.108.586 930.110
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.542 1.905
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.542 1.905
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
954.712 497.635
Yabancı Para Çevrim Farkları
966.454 505.333
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.054 -9.622
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.312 1.924
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
3.312 1.924
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
957.254 499.540
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.065.840 1.429.650
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
71.304 41.959
Ana Ortaklık Payları
1.994.536 1.387.691


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8.780.656 7.035.440
Ticari Alacaklar
2.511.211 2.582.106
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 84.703 82.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.426.508 2.499.170
Diğer Alacaklar
2.054 2.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.054 2.000
Türev Araçlar
7.108 3.452
Stoklar
4 5.474.048 5.039.509
Peşin Ödenmiş Giderler
76.640 52.982
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
76.640 52.982
Diğer Dönen Varlıklar
110.233 126.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
110.233 126.236
ARA TOPLAM
16.961.950 14.841.725
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.961.950 14.841.725
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
107 13.437
Diğer Alacaklar
13.621 13.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.621 13.643
Türev Araçlar
6.803 4.896
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 105.925 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
106.468 101.695
Maddi Duran Varlıklar
6 13.636.869 13.071.862
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 217.602 211.311
Peşin Ödenmiş Giderler
66.423 59.543
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
66.423 59.543
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 49.056 57.743
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.202.874 13.534.130
TOPLAM VARLIKLAR
31.164.824 28.375.855
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.117.412 2.243.529
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 856.076 882.211
Ticari Borçlar
1.165.412 942.791
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 51.766 53.897
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.113.646 888.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 119.736 177.938
Diğer Borçlar
3.050.051 41.958
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.050.051 41.958
Türev Araçlar
60.054 41.734
Ertelenmiş Gelirler
251.529 150.280
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 1.039.120 797.961
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 147.391 134.414
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
148.128 111.528
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
148.128 111.528
ARA TOPLAM
8.954.909 5.524.344
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.954.909 5.524.344
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.485.539 1.364.688
Türev Araçlar
3.661 1.707
Uzun Vadeli Karşılıklar
646.726 636.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 646.726 636.813
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 1.770.484 1.619.718
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
434 428
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
434 428
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.906.844 3.623.354
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.861.753 9.147.698
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.818.090 18.684.383
Ödenmiş Sermaye
13 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
156.613 156.613
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-116.232 -116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
106.447 106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-74.788 -77.330
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-74.788 -77.330
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
36.459 33.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-111.247 -111.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.577.951 7.649.204
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.605.965 7.665.476
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-28.014 -16.272
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-28.014 -16.272
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.287.528 1.567.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.317.324 2.144.646
Net Dönem Karı veya Zararı
1.063.247 3.753.755
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
484.981 543.774
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.303.071 19.228.157
TOPLAM KAYNAKLAR
31.164.824 28.375.855http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679184


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0566 Değişim: 0,06%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,1134 Değişim: 0,35%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.566,38 Değişim: 0,19%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.569,99
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.