KAP ***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2023 - 19:19
KAP ***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.770.481 45.499.657 13.886.025 -189.139.510 -3.043.015 481.848.249 568.713.650 22.071.796 117.950.900 24.682.354 1.160.240.587 1.160.240.587
Transferler
24.682.354 -24.682.354
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.314.501 -3.254.180 177.208.369 20.792.583 170.432.271 170.432.271
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-19.850.138 -19.850.138 -19.850.138
Dönem Sonu Bakiyeler
77.770.481 25.469.519 13.886.025 -213.454.011 -6.297.195 481.848.249 745.922.019 22.071.796 142.633.254 20.792.583 1.310.822.720 1.310.822.720
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.770.481 25.649.519 13.886.025 -272.516.840 -12.268.926 481.848.249 1.186.863.209 22.071.796 142.633.254 184.752.843 1.850.689.610 1.850.689.610
Transferler
184.752.843 -184.752.843
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.524.967 -18.140.895 51.367.035 24.121.909 50.823.082 50.823.082
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
77.770.481 25.649.519 13.886.025 -279.041.807 -30.409.821 481.848.249 1.238.230.244 22.071.796 327.386.097 24.121.909 1.901.512.692 1.901.512.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.360.098 -1.888.324
Dönem Karı (Zararı)
18.383.872 Karı (Zararı)
18.383.872 35.788.315
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
153.789.936 154.159.552
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34.616.229 25.083.022
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.727.991 2.631.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.889.842 2.640.352
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-161.851 -9.108
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
56.865.880 14.111.214
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.289.631 -2.444.127
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
64.155.511 16.555.341
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
51.438.458 113.139.788
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.413.178 -582.227
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-271.800 -223.489
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-271.800 -223.489
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-106.043.058 -188.289.858
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-254.166.632 -262.628.238
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.448.104 -2.409.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-209.718.528 -260.219.082
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-377.794.455 -175.102.181
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-247.050.876 -121.258.889
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-130.743.579 -53.843.292
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
171.917.145 -58.492.126
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-244.550.469 144.204.733
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.758.512 2.672.638
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-246.308.981 141.532.095
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
598.551.353 163.727.954
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
23.357.207 91.582.810
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
575.194.146 72.145.144
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
66.130.750 1.658.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-15.664.107 -1.305.395
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-106.545 -2.240.938
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.492.626 -4.953.852
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -46.282
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
272.988 381.005
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
272.988 381.005
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.337.738 -5.288.575
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.936.434 -4.362.157
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.401.304 -926.418
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-427.876 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-427.876 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.317.332 -76.241.385
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
433.843.883 79.082.432
Kredilerden Nakit Girişleri
277.192.433 79.082.432
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
156.651.450 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-349.660.671 -141.212.603
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-289.660.671 -141.212.603
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-60.000.000 0
Ödenen Faiz
-64.155.511 -16.555.341
Alınan Faiz
7.289.631 2.444.127
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.184.804 -83.083.561
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.184.804 -83.083.561
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
118.117.965 167.838.747
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
166.302.769 84.755.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 166.302.769 118.117.965
Finansal Yatırımlar
386.500 374.022
Diğer Finansal Yatırımlar
5 386.500 374.022
Ticari Alacaklar
840.150.873 581.068.503
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,27 186.234.790 141.786.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 653.916.083 439.281.817
Diğer Alacaklar
1.578.715.691 1.327.646.502
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.573.125.748 1.326.074.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.589.943 1.571.630
Stoklar
9 404.331.814 576.248.959
Peşin Ödenmiş Giderler
10 240.731.925 124.422.882
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 240.731.925 124.422.882
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 6.689.880 6.583.335
Diğer Dönen Varlıklar
17 145.487.410 135.083.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 145.487.410 135.083.662
ARA TOPLAM
3.382.796.862 2.869.545.830
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.382.796.862 2.869.545.830
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
563.869 550.684
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 563.869 550.684
Ticari Alacaklar
7 24.305.062 30.324.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 24.305.062 30.324.772
Diğer Alacaklar
8 18.284 18.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 18.284 18.287
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 252.547.974 246.642.500
Maddi Duran Varlıklar
12 2.012.734.431 1.970.878.381
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
19.404.413 16.632.101
Binalar
591.092.390 580.731.633
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.377.600.306 1.349.425.777
Taşıtlar
5.620.979 5.876.651
Mobilya ve Demirbaşlar
15.168.361 14.547.969
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.847.982 3.664.250
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 2.783.618 3.185.929
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.060.535 26.056.511
Diğer Haklar
14 27.060.535 26.056.511
Peşin Ödenmiş Giderler
429.521 1.645
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 429.521 1.645
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.320.443.294 2.277.658.709
TOPLAM VARLIKLAR
5.703.240.156 5.147.204.539
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.244.295.802 1.299.684.279
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.244.295.802 1.299.684.279
Banka Kredileri
6 1.244.295.802 1.299.684.279
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
356.932.005 171.119.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
356.932.005 171.119.774
Banka Kredileri
6 356.932.005 171.119.774
Ticari Borçlar
763.528.829 1.004.931.943
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,27 9.946.385 8.187.873
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 753.582.444 996.744.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 30.038.045 3.196.400
Diğer Borçlar
24.826.561 1.471.762
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 24.059.515 702.308
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 767.046 769.454
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
615.267.336 52.791.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 615.267.336 52.791.527
Kısa Vadeli Karşılıklar
42.434.448 54.781.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 9.099.979 4.497.708
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 33.334.469 50.284.179
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.260.255 5.431.445
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 8.260.255 5.431.445
ARA TOPLAM
3.085.583.281 2.593.409.017
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.085.583.281 2.593.409.017
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
389.901.187 398.609.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
389.901.187 398.609.855
Banka Kredileri
6 389.901.187 398.609.855
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.401.777 26.596.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 35.401.777 26.596.593
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 290.841.219 277.899.464
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
716.144.183 703.105.912
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.801.727.464 3.296.514.929
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.901.512.692 1.850.689.610
Ödenmiş Sermaye
18 77.770.481 77.770.481
Sermaye Avansı
25.649.519 25.649.519
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.886.025 13.886.025
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-279.041.807 -272.516.840
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.689.668.672 1.656.442.532
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
451.438.428 469.579.323
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 451.438.428 469.579.323
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.238.230.244 1.186.863.209
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.071.796 22.071.796
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 14.409.279 14.409.279
Yasal Yedekler
18 7.662.517 7.662.517
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
327.386.097 142.633.254
Net Dönem Karı veya Zararı
24.121.909 184.752.843
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.901.512.692 1.850.689.610
TOPLAM KAYNAKLAR
5.703.240.156 5.147.204.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.639.446.559 740.866.770
Satışların Maliyeti
19 -1.324.091.016 -622.820.222
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
315.355.543 118.046.548
BRÜT KAR (ZARAR)
315.355.543 118.046.548
Genel Yönetim Giderleri
20 -29.615.552 -18.465.084
Pazarlama Giderleri
20 -235.625.744 -54.489.431
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -841.114 -1.006.555
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 468.441.132 215.675.421
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -400.420.305 -105.187.132
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
117.293.960 154.573.767
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.510.423 916.224
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
118.804.383 155.489.991
Finansman Gelirleri
24 40.238.212 27.494.401
Finansman Giderleri
24 -140.658.723 -147.196.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.383.872 35.788.315
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.738.037 -14.995.732
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -2.611.917
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 5.738.037 -12.383.815
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.121.909 20.792.583
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.121.909 20.792.583
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24.121.909 20.792.583
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.140.895 -3.254.180
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.676.119 -4.067.725
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.535.224 813.545
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.535.224 813.545
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
44.842.068 152.893.868
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
44.842.068 152.893.868
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
44.842.068 152.893.868
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.701.173 149.639.688
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.823.082 170.432.271
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
50.823.082 170.432.271http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150040


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.062 Değişim: 0,00% Hacim : 131.770 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.062 28.02.2024 Yüksek 9.237
Açılış: 9.185
31,2262 Değişim: 0,08%
Düşük 31,1201 29.02.2024 Yüksek 31,2691
Açılış: 31,2017
33,9438 Değişim: 0,27%
Düşük 33,7735 29.02.2024 Yüksek 34,0964
Açılış: 33,8529
2.043,35 Değişim: 0,14%
Düşük 2.035,77 29.02.2024 Yüksek 2.046,24
Açılış: 2.040,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.