" />

KAP ***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2021 - 18:38
KAP ***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 837.071.129 367.632.691 324.042.324 151.415.537
Satışların Maliyeti
20 -646.000.956 -310.127.235 -257.684.469 -129.482.857
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
191.070.173 57.505.456 66.357.855 21.932.680
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0 0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0 0 0
Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0 0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0 0 0
Kambiyo Giderleri
0 0 0 0
Faiz Giderleri
0 0 0 0
Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
Karşılık Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
191.070.173 57.505.456 66.357.855 21.932.680
Genel Yönetim Giderleri
21 -4.763.910 -4.356.974 -1.898.171 -1.857.132
Pazarlama Giderleri
21 -50.847.232 -22.299.548 -23.635.988 -7.963.535
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 62.949.078 38.041.874 20.063.387 17.610.198
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -20.404.181 -27.075.991 -5.706.136 -10.719.096
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
178.003.928 41.814.817 55.180.947 19.003.115
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
85.625 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
178.089.553 41.814.817 55.180.947 19.003.115
Finansman Gelirleri
23 62.627.396 50.130.101 18.529.157 14.159.215
Finansman Giderleri
23 -65.881.943 -42.800.330 -21.175.044 -11.061.717
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
174.835.006 49.144.588 52.535.060 22.100.613
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-35.402.413 -7.828.326 -11.786.695 -3.562.039
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -36.299.603 -8.570.062 -10.924.127 -4.014.317
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 897.190 741.736 -862.568 452.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
139.432.593 41.316.262 40.748.365 18.538.574
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
139.432.593 41.316.262 40.748.365 18.538.574
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19 139.432.593 41.316.262 40.748.365 18.538.574
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 154.304.565 126.570.979
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
252.455.282 168.109.637
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 40.914 30.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 252.414.368 168.078.877
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 1.591.275 686.091
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.591.275 686.091
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
168.902 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 168.902 0
Stoklar
9 324.111.653 134.553.920
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.900.986 14.162.848
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.900.986 14.162.848
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 25.492.613 8.767.032
Diğer Dönen Varlıklar
11 18.962.776 5.611.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18.962.776 5.611.439
ARA TOPLAM
781.988.052 458.461.946
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
781.988.052 458.461.946
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 248.895 248.895
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 5.132 5.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.132 5.132
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 10.995.000 10.995.000
Maddi Duran Varlıklar
13 179.601.219 184.246.794
Arazi ve Arsalar
34.880.000 34.880.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
363.822 440.485
Binalar
43.110.467 43.935.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
100.063.179 103.565.602
Taşıtlar
408.920 578.520
Mobilya ve Demirbaşlar
725.891 781.859
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
48.940 65.328
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Şerefiye
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
5.305 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.305 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
190.855.551 195.495.821
TOPLAM VARLIKLAR
972.843.603 653.957.767
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 289.071.250 117.448.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 289.071.250 117.448.000
Banka Kredileri
289.071.250 117.448.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
15 344.429 317.138
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
344.429 317.138
Ticari Borçlar
13.460.460 11.923.135
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 19.087
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 13.460.460 11.904.048
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.747.491 1.043.469
Diğer Borçlar
81.837 62.413
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 44.172 41.019
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 37.665 21.394
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
14 0 171.220
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 171.220
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.384.749 2.041.196
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.384.749 2.041.196
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.248.940 1.131.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 573.324 683.764
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 675.616 447.640
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 36.546.610 14.539.930
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
36.546.610 14.539.930
ARA TOPLAM
348.885.766 148.677.905
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
348.885.766 148.677.905
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 182.239 182.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
182.239 182.239
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.054.244 5.729.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.054.244 5.729.848
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 9.870.783 16.710.723
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.107.266 22.622.810
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
363.993.032 171.300.715
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 608.850.571 482.657.052
Ödenmiş Sermaye
20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13.585.608 13.585.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
127.925.891 121.164.965
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
127.925.891 121.164.965
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
127.925.864 121.848.823
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -683.858
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.012.926 14.112.961
Yasal Yedekler
16.012.926 14.112.961
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
291.893.553 228.146.276
Net Dönem Karı veya Zararı
139.432.593 85.647.242
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
608.850.571 482.657.052
TOPLAM KAYNAKLAR
972.843.603 653.957.767


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -1.743.024 13.212.979 173.522.959 65.523.299 327.909.201 327.909.201
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
899.982 64.623.317 -65.523.299 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.077.803 41.316.263 42.394.066 42.394.066
Dönem Karı (Zararı)
41.316.263 41.316.263 41.316.263
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.077.803 1.077.803 1.077.803
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -665.221 14.112.961 228.146.276 41.316.263 360.303.267 360.303.267
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 20.000.000 13.585.608 121.848.823 -683.858 14.112.961 228.146.276 85.647.242 482.657.052 482.657.052
Transferler
1.899.965 83.747.277 -85.647.242 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.077.041 683.885 139.432.593 146.193.519 146.193.519
Dönem Karı (Zararı)
139.432.593 139.432.593 139.432.593
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.077.041 683.885 6.760.926 6.760.926
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19 20.000.000 13.585.608 127.925.864 27 16.012.926 291.893.553 139.432.593 608.850.571 608.850.571


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-80.970.104 -81.852.614
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
1.066.912.986 466.027.267
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
7,20 1.017.634.757 340.739.818
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
22 49.278.229 125.287.449
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-1.119.597.325 -474.541.036
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
7,20 -1.090.271.179 -454.420.954
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
22 -29.326.146 -20.120.082
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-52.684.339 -8.513.769
Ödenen Faiz
22,23 -18.722.047 -53.295.675
Alınan Faiz
22,23 47.218.577 1.313.510
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24,11 -58.603.356 -21.325.159
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.821.061 -31.521
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.140.300 -5.884.763
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
105.085 49.397
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 105.085 49.397
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.245.385 -5.934.160
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -4.245.385 -5.934.160
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
112.843.990 46.176.400
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
132.843.990 56.176.400
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
15 132.843.990 56.176.400
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-20.000.000 -10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.733.586 -41.560.977
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.733.586 -41.560.977
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 126.570.979 163.129.928
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 154.304.565 121.568.951


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19 139.432.593 41.316.262 40.748.365 18.538.574
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.760.926 1.077.803 -550.611 -171.502
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 888.162 1.381.799 -715.080 -219.874
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.872.764 -303.996 164.469 48.372
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
6.077.041 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-204.277 -303.996 164.469 48.372
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.760.926 1.077.803 -550.611 -171.502
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
146.193.519 42.394.065 40.197.754 18.367.072
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
146.193.519 42.394.065 40.197.754 18.367.072http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975317


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0494 Değişim: -0,09%
Düşük 32,9331 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0228 Değişim: -0,37%
Düşük 35,9674 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.556,62 Değişim: -1,71%
Düşük 2.543,05 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.