KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 14:56
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 10.000.000 1.807.366 677.289 10.464.312 22.948.967 0 22.948.967
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
523.216 9.941.096 -10.464.312 9.695.830 9.695.830 0 9.695.830
Sermaye Arttırımı
7.000.000 -7.000.000 0
Kar Payları
-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11 17.000.000 2.330.582 618.385 9.695.830 29.644.797 0 29.644.797
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 17.000.000 2.248.462 1.200.505 13.391.554 33.840.521 0 33.840.521
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
669.578 12.721.976 -13.391.554 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.909.755 9.909.755 0 9.909.755
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 17.000.000 2.918.040 13.922.481 9.909.755 43.750.276 0 43.750.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.245.018 -21.814.276
Dönem Karı (Zararı)
9.909.755 9.695.830
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.909.755 9.695.830
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.823.760 -297.021
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 729.971 656.415
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.988.177 359.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.988.177 359.851
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
603.782 -1.016.518
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-54.553 -827.344
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
658.335
4.501.830 -296.769
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.097.656 -30.394.093
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-21.951.811 -33.971.575
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
140.618 1.015.968
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-629.911 324.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
770.529 691.455
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-186.598 -36.541
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-177.248 265.031
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.149 22.408
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-182.397 242.623
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.922.617 2.333.024
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-510.970
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.922.617 2.843.994
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.364.141 -20.995.284
Alınan Faiz
17 54.553 827.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 419.133
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.935.430 -2.065.469
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-136.115 36.055
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-136.115 36.055
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -136.115 36.055
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.584.924 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.584.924 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-1.584.924
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.966.057 -21.778.221
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.966.057 -21.778.221
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.159.185 21.939.286
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 193.128 161.065


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 193.128 10.159.185
2.780.613 2.150.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
117.905 888.434
Peşin Ödenmiş Giderler
6 253.406 66.806
ARA TOPLAM
49.488.350 37.456.614
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
49.488.350 37.456.614
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 79.025 143.122
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.597.602 3.324.209
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 102.090
Ertelenmiş Vergi Varlığı
807.794 389.720
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.586.511 3.857.051
TOPLAM VARLIKLAR
53.074.861 41.313.665
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
554.852 1.056.747
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
554.852 1.056.747
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 554.852 1.056.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
5 192.608 369.856
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
110.687 105.538
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
81.921 264.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
237.333 417.653
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.148.326 1.026.980
Kısa Vadeli Karşılıklar
658.473 524.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
541.973 408.259
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
116.500 116.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.928.724 170.199
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.928.724 170.199
ARA TOPLAM
5.720.316 3.566.194
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.720.316 3.566.194
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.833.443 3.265.587
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.833.443 3.265.587
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.833.443 3.265.587
Uzun Vadeli Karşılıklar
770.826 641.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
770.826 641.363
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.604.269 3.906.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.324.585 7.473.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.750.276 33.840.521
Ödenmiş Sermaye
15 17.000.000 17.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 2.918.040 2.248.462
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13.922.481 1.200.505
Net Dönem Karı veya Zararı
9.909.755 13.391.554
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.750.276 33.840.521
TOPLAM KAYNAKLAR
53.074.861 41.313.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 24.235.953 22.421.631 9.686.983 15.207.319
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.235.953 22.421.631 9.686.983 15.207.319
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
24.235.953 22.421.631 9.686.983 15.207.319
Genel Yönetim Giderleri
19 -14.095.428 -11.114.190 -3.658.471 -7.286.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 3.532.282 1.345.563 1.460.096 725.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -97.370 -74.501 -10.777 -46.841
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.575.437 12.578.503 7.477.831 8.599.086
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.575.437 12.578.503 7.477.831 8.599.086
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.575.437 12.578.503 7.477.831 8.599.086
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.665.682 -2.882.673 -1.900.917 -2.079.595
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.083.756 -3.179.442 -2.148.884 -2.153.368
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
418.074 296.769 247.967 73.773
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.909.755 9.695.830 5.576.914 6.519.491
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.909.755 9.695.830 5.576.914 6.519.491
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.909.755 9.695.830 5.576.914 6.519.491
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.909.755 9.695.830 5.576.914 6.519.491
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.909.755 9.695.830 5.576.914 6.519.491http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972776


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.