KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.08.2021 - 19:40
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 10.000.000 1.807.366 677.289 10.464.312 22.948.967 0 22.948.967
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
523.216 9.941.096 -10.464.312 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.739.992 6.739.992 0 6.739.992
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 10.000.000 2.330.582 7.618.385 6.739.992 26.688.959 0 26.688.959
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 17.000.000 2.248.462 1.200.505 13.391.554 33.840.521 0 33.840.521
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
669.578 12.721.976 -13.391.554 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.332.841 4.332.841 0 4.332.841
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 17.000.000 2.918.040 13.922.481 4.332.841 38.173.362 0 38.173.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.429.188 -20.870.477
Dönem Karı (Zararı)
4.332.841 6.739.992
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.332.841 6.739.992
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.868.184 2.572.295
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 478.352 436.013
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12,14 1.194.584 1.247.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.194.584 1.247.075
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
430.483 -998.625
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-32.382 -796.912
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
462.865 -201.713
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.764.765 1.887.832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.599.051 -28.992.327
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-15.437.454 -29.459.689
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
771.295 629.615
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
56.688 -62.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
714.607 692.062
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-224.114 -13.810
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.290 64.430
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.149 24.982
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-97.439 39.448
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-616.488 -212.873
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-616.488 -212.873
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.398.026 -19.680.040
Alınan Faiz
17 32.382 833.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -328.077
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-735.467 -2.023.953
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-136.115 643
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 643
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7,8 643
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-136.115 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -136.115
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.415.123 -878.642
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.415.123 -878.642
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-1.415.123 -878.642
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.980.426 -21.748.476
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.980.426 -21.748.476
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.159.185 21.902.682
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 178.759 154.206


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 178.759 10.159.185
Finansal Yatırımlar
4 39.628.941 24.191.487
Ticari Alacaklar
5 2.627.842 3.039.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.454.015 2.150.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
173.827 888.434
Peşin Ödenmiş Giderler
6 290.920 66.806
ARA TOPLAM
42.726.462 37.456.614
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.726.462 37.456.614
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 87.932 143.122
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.923.731 3.324.209
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 113.431
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 559.827 389.720
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.684.921 3.857.051
TOPLAM VARLIKLAR
46.411.383 41.313.665
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.095.020 1.056.747
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.095.020 1.056.747
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.095.020 1.056.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
5 277.566 369.856
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
110.687 105.538
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
166.879 264.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 452.059 417.653
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 1.199.405 1.026.980
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.633.034 524.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.516.534 408.259
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
116.500 116.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 272.554 170.199
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
272.554 170.199
ARA TOPLAM
4.929.638 3.566.194
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.929.638 3.566.194
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.580.711 3.265.587
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.580.711 3.265.587
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 2.580.711 3.265.587
Uzun Vadeli Karşılıklar
727.672 641.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 727.672 641.363
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.308.383 3.906.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.238.021 7.473.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.173.362 33.840.521
Ödenmiş Sermaye
15 17.000.000 17.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 2.918.040 2.248.462
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13.922.481 1.200.505
Net Dönem Karı veya Zararı
4.332.841 13.391.554
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.173.362 33.840.521
TOPLAM KAYNAKLAR
46.411.383 41.313.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 14.548.970 14.621.422 7.712.772 7.407.109
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.548.970 14.621.422 7.712.772 7.407.109
BRÜT KAR (ZARAR)
14.548.970 14.621.422 7.712.772 7.407.109
Genel Yönetim Giderleri
18,19 -10.436.957 -7.159.985 -6.466.674 -3.332.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 2.072.186 1.218.930 1.104.838 598.794
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -86.593 -52.543 -20.834 -24.883
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.097.606 8.627.824 2.330.102 4.648.406
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.097.606 8.627.824 2.330.102 4.648.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.097.606 8.627.824 2.330.102 4.648.406
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.764.765 -1.887.832 -886.988 -1.084.754
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.934.872 -2.063.395 -1.200.380 -1.037.321
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 170.107 175.563 313.392 -47.433
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.332.841 6.739.992 1.443.114 3.563.652
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.332.841 6.739.992 1.443.114 3.563.652
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.332.841 6.739.992 1.443.114 3.563.652
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.332.841 6.739.992 1.443.114 3.563.652
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.332.841 6.739.992 1.443.114 3.563.652http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954845


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.