KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

21.10.2019 - 12:02
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.000.000 551.935 6.692.558 6.050.019 18.294.512 18.294.512
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.010.510 -5.010.510 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.299.877 3.299.877 3.299.877
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
1.039.599 -8.148.615 -7.109.016 -7.109.016
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10 5.000.000 1.591.534 3.554.454 4.339.385 14.485.373 14.485.373
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 1.591.534 4.576.475 4.316.646 15.484.655 0 15.484.655
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
215.832 4.100.814 -4.316.646 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.307.628 5.307.628 0 5.307.628
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
5.000.000 -5.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10 10.000.000 1.807.366 3.677.289 5.307.628 20.792.283 0 20.792.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.401.625 -2.931.336
Dönem Karı (Zararı)
5.307.628 3.299.877
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.307.628 3.299.877
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.519.841 -1.150.079
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41.925 3.918
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
771.884 932.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
771.884 887.272
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
45.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.852.130 -1.869.496
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.869.496
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.852.130
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
518.480 -217.273
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-229.593 1.084.957
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1 46.197 17.314
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-985.388 376.914
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2 -1.100.147 107.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 114.759 269.599
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 -1.347.734 -93.863
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
972.335 2.567
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 942.656 14.314
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12 29.679 -11.747
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.084.997 782.025
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 1.084.997 782.025
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.558.194 3.234.755
Ödenen Temettüler
-7.109.015
Alınan Faiz
2.843.431 1.857.088
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-914.164
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.795.400 382
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-41.925
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 -41.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.753.475
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.753.475
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.914.063
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.914.063
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
10 3.914.063
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.520.288 -2.930.954
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.520.288 -2.930.954
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.279.610 17.653.090
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.799.898 14.722.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.808.597 15.279.610
Finansal Yatırımlar
4 509.317 555.514
Ticari Alacaklar
5 1.964.725 979.337
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.855.961 755.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
108.764 223.523
Peşin Ödenmiş Giderler
1.495.474 147.740
ARA TOPLAM
25.778.113 16.962.201
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.778.113 16.962.201
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 4.014.689 261.214
Ertelenmiş Vergi Varlığı
-306.085 212.393
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.708.604 473.607
TOPLAM VARLIKLAR
29.486.717 17.435.808
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 70.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 70.967
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
70.967
Ticari Borçlar
5 130.062 84.227
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
85.159 55.480
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
44.903 28.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
175.839 457.823
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.068.443 112.104
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.435.888 349.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.435.888 349.542
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
108.783 194.158
ARA TOPLAM
3.919.015 1.268.821
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.919.015 1.268.821
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.161.408 176.378
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.161.408 176.378
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.161.408 176.378
Uzun Vadeli Karşılıklar
614.011 505.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
614.011 505.954
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.775.419 682.332
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.694.434 1.951.153
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.792.283 15.484.655
Ödenmiş Sermaye
9 10.000.000 5.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 1.807.366 1.591.534
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 3.677.289 4.576.475
Net Dönem Karı veya Zararı
5.307.628 4.316.646
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.792.283 15.484.655
TOPLAM KAYNAKLAR
29.486.717 17.435.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 14.255.119 8.762.308 5.891.371 2.696.182
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.255.119 8.762.308 5.891.371 2.696.182
BRÜT KAR (ZARAR)
14.255.119 8.762.308 5.891.371 2.696.182
Genel Yönetim Giderleri
11,12 -9.161.209 -6.392.318 -2.922.799 -2.259.285
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.908.940 1.893.596 971.838 744.049
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-108.299 -35.476 -36.195 79.901
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.894.551 4.228.110 3.904.215 1.260.847
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.894.551 4.228.110 3.904.215 1.260.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.894.551 4.228.110 3.904.215 1.260.847
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.586.923 -928.233 -1.020.047 -284.052
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.068.443 -1.145.506 -890.829 -333.002
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-518.480 217.273 -129.218 48.950
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.307.628 3.299.877 2.884.168 976.795
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.307.628 3.299.877 2.884.168 976.795
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.307.628 3.299.877 2.884.168 976.795
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.307.628 3.299.877 2.884.168 976.795
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.307.628 3.299.877 2.884.168 976.795http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794047


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.680 Değişim: -1,37% Hacim : 111.040 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.680 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4256 Değişim: 0,21%
Düşük 32,2589 15.04.2024 Yüksek 32,5796
Açılış: 32,3565
34,5201 Değişim: 0,26%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,4292
2.447,04 Değişim: 0,34%
Düşük 2.422,20 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.