KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

15.10.2018 - 09:51
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 323.312 3.283.448 3.637.733 12.244.493 12.244.493
Transferler
228.623 3.409.110 -3.637.733
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.050.019 6.050.019
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 551.935 6.692.558 6.050.019 18.294.512 18.294.512
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 551.935 6.692.558 6.050.019 18.294.512 18.294.512
Transferler
5.010.510 -5.010.510
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.299.877 3.299.877 3.299.877
Kar Payları
1.039.599 -8.148.615 -7.109.016 -7.109.016
Dönem Sonu Bakiyeler
10 5.000.000 1.591.534 3.554.454 4.339.385 14.485.373 14.485.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.931.336 4.706.069
Dönem Karı (Zararı)
3.299.877 4.556.409
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.150.079 -1.022.868
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.918 4.652
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
932.772 408.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
887.272 401.441
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
45.500 71.000
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-64.098
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.869.496 -1.345.509
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.869.496 -1.345.509
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-217.273 -90.354
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.084.957 1.172.528
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
17.314 -88.511
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
376.914 -163.456
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
107.315 -108.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
269.599 -54.576
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-93.863 -15.328
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.567 462.177
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.314 1.575
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.747 460.602
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
782.025 977.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-867.020
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
782.025 1.844.666
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.234.755 4.706.069
Ödenen Temettüler
-7.109.015
Alınan Faiz
1.857.088
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-914.164
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
382 -1.913
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
382 -1.913
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.930.954 4.704.156
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.930.954 4.704.156
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.653.090 11.775.826
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.722.136 16.479.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 14.753.390 17.671.935
Finansal Yatırımlar
4 560.533 577.847
Ticari Alacaklar
5 719.535 1.096.449
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,16 668.699 776.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 50.836 320.435
Peşin Ödenmiş Giderler
248.935 155.072
Diğer Dönen Varlıklar
914.164
ARA TOPLAM
17.196.557 19.501.303
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.196.557 19.501.303
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8.329 12.629
Mobilya ve Demirbaşlar
6 8.329 12.629
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
344.101 126.828
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
352.430 139.457
TOPLAM VARLIKLAR
17.548.987 19.640.760
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 73.957 71.390
İlişkili TaraflarFaydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 362.315 337.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
362.315 337.693
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.063.614 1.346.248
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.485.373 18.294.512
Ödenmiş Sermaye
11 5.000.000 5.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.591.534 551.935
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.593.962 6.692.558
Net Dönem Karı veya Zararı
3.299.877 6.050.019
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.485.373 18.294.512
TOPLAM KAYNAKLAR
17.548.987 19.640.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 8.762.308 9.544.441 2.696.182 3.395.809
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.762.308 9.544.441 2.696.182 3.395.809
BRÜT KAR (ZARAR)
8.762.308 9.544.441 2.696.182 3.395.809
Genel Yönetim Giderleri
11,12 -6.392.318 -5.131.370 -2.259.285 -1.802.334
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.893.596 1.412.298 744.049 570.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-35.476 -118.335 79.901 -52.959
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.228.110 5.707.034 1.260.847 2.111.209
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.228.110 5.707.034 1.260.847 2.111.209
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.228.110 5.707.034 1.260.847 2.111.209
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-928.233 -1.150.625 -284.052 -424.725
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.145.506 -1.240.979 -333.002 -454.724
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
217.273 90.354 48.950 29.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.299.877 4.556.409 976.795 1.686.484
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.299.877 4.556.409 976.795 1.686.484
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.299.877 4.556.409 976.795 1.686.484
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.299.877 4.556.409 976.795 1.686.484
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.299.877 4.556.409 976.795 1.686.484http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/714041


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.