KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.04.2018 - 12:14
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 323.312 3.283.448 3.637.733 12.244.493 12.244.493
Transferler
228.623 3.409.110 -3.637.733
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.050.019 6.050.019 6.050.019
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 551.935 6.692.558 6.050.019 18.294.512 18.294.512
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 551.935 6.692.558 6.050.019 18.294.512 18.294.512
Transferler
5.010.510 -5.010.510
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.480.825 1.480.825 1.480.825
Kar Payları
1.039.599 -8.148.615 -7.109.016 -7.109.016
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 1.591.534 3.554.454 2.520.333 12.666.321 12.666.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.337.864 1.142.397
Dönem Karı (Zararı)
1.480.825 1.291.627
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.480.825 1.291.627
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-159.687 -182.651
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 4.652 2.997
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
472.441 132.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
401.441 61.503
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
71.000 71.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-636.780 -336.587
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-636.780 -336.587
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 18.436
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-113.375 279.332
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-132 -13.322
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
192.056 -192.526
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.375 -206.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
249.431 13.962
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-78.709 -53.456
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.407 -25.474
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.745 -33.075
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.152 7.601
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-220.183 564.110
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-98.547 -51.192
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-121.636 615.302
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.207.763 1.388.308
Ödenen Temettüler
-7.109.015
Alınan Faiz
15 646.870 338.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-533.644
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -83.482 -51.189
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.218 -1.166
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.218 -1.166
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.218 -1.166
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.341.082 1.141.231
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.341.082 1.141.231
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.653.090 11.770.039
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.312.008 12.911.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 12.320.760 17.671.935
Finansal Yatırımlar
4 577.979 577.847
Ticari Alacaklar
5 904.393 1.096.449
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
833.389 776.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
71.004 320.435
Peşin Ödenmiş Giderler
8 233.781 155.072
Diğer Dönen Varlıklar
98.544
ARA TOPLAM
14.135.457 19.501.303
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.135.457 19.501.303
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11.195 12.629
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 11.195 12.629
Ertelenmiş Vergi Varlığı
210.310 126.828
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
221.505 139.457
TOPLAM VARLIKLAR
14.356.962 19.640.760
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 64.983 71.390
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
42.351 37.606
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
22.632 33.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 155.176 359.007
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
514.279 209.025
Kısa Vadeli Karşılıklar
610.303 369.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 321.002 230.960
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 289.301 138.173
ARA TOPLAM
1.344.741 1.008.555
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.344.741 1.008.555
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
345.900 337.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 345.900 337.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
345.900 337.693
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.690.641 1.346.248
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.666.321 18.294.512
Ödenmiş Sermaye
10 5.000.000 5.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.591.534 551.935
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.593.962 6.692.558
Net Dönem Karı veya Zararı
1.480.825 6.050.019
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.666.321 18.294.512
TOPLAM KAYNAKLAR
14.356.962 19.640.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 3.218.460 2.906.521
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.218.460 2.906.521
BRÜT KAR (ZARAR)
3.218.460 2.906.521
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.964.174 -1.636.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 663.120 379.538
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -5.785 -11.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.911.621 1.638.208
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.911.621 1.638.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.911.621 1.638.208
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-430.796 -346.581
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -514.279 -379.334
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 83.483 32.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.480.825 1.291.627
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.480.825 1.291.627
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.480.825 1.291.627
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.480.825 1.291.627
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.480.825 1.291.627http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678460


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4217 Değişim: 0,03%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,4461
Açılış: 8,4194
10,1812 Değişim: 0,06%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2037
Açılış: 10,1746
492,20 Değişim: 0,14%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 493,29
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.