KAP ***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.06.2021 - 18:28
KAP ***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 16.135.282 -3.474.696 -1.147.732 -711.348 1.754.343 28.114.473 4.869.284 63.423.318 747.366 64.170.684
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-185.804 -185.804 -779 -186.583
Transferler
-46.555 2.799.551 -2.752.996
Dönem Karı (Zararı)
16.168.958 16.168.958 295.095 16.464.053
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-393.994 -5.308 -399.902 -6.581 -406.483
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 16.135.282 -3.474.696 -1.541.726 -763.211 1.754.343 -42.649.709 16.168.958 79.007.170 1.035.101 80.042.271
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 16.135.282 -2.917.082 -875.903 1.759.343 33.965.878 72.974.489 141.042.007 119.051.997 260.094.004
Transferler
72.974.489 -72.974.489
Dönem Karı (Zararı)
14.594.269 14.594.269 7.693.077 22.287.346
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-569.159 -43.719 -612.878 -12.090 -624.968
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
147.794 -150.519 -2.725 2.725 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 16.135.282 -3.486.241 -919.622 1.907.137 106.789.848 14.594.269 155.020.673 5.019.255 160.039.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.785.658 -271.563
Dönem Karı (Zararı)
14.806.265 16.464.053
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.007.797 -6.623.471
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 1.289.782 665.235
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.508.651 264.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.432.502 544.845
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
76.149 -280.068
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25,27 -5.102.640 896.846
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25,27 -11.471.971 -576.893
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 6.369.331 1.473.739
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 3.329.377 900.618
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.373 -9.350.947
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-17.373 -9.350.947
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
45.924.667 -9.964.093
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.036.742 -3.721.746
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.036.742 -3.721.746
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.268.701 7.293.836
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.616.842 8.012.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-651.859 -718.807
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.762.733 -1.719.484
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.630.278 4.924.530
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.115 484.302
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.623.163 4.440.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
430.974 -95.681
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.487.575 -193.216
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
64.711.389 813.273
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.223.814 -1.006.489
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-7.307.988 -17.339.823
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.321.480 887.491
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.321.480 887.491
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
63.738.729 -123.511
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-953.071 38.531
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-186.583
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-139.868.337 11.170.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.373
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.373
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-140.510.481 -938.755
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-140.510.481 -938.755
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.060.000
Alınan Faiz
624.771 49.153
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.082.592 -10.932.426
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-260.919 -9.885.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-260.919 -9.885.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-134.358 -101.427
Ödenen Faiz
-6.369.331 -1.473.739
Alınan Faiz
10.847.200 527.740
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-73.000.087 -33.591
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-43.901 -5.360
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-73.043.988 -38.951
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 77.891.939 6.050.859
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.847.951 6.011.908


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.847.951 77.891.939
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 14.863.919 15.976.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 14.863.919 15.976.810
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 28.679.966 23.453.252
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 19.008.414 14.433.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 9.671.552 9.019.692
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 75.118.793 72.356.060
Peşin Ödenmiş Giderler
9.290.291 6.863.147
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 9.290.291 6.863.147
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 1.727.667 7.220.905
Diğer Dönen Varlıklar
4.267.715 3.373.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 4.267.715 3.373.379
ARA TOPLAM
138.796.302 207.135.492
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
138.796.302 207.135.492
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 23.868.442 23.868.442
Diğer Alacaklar
41.767.894 30.725.907
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 41.745.580 30.703.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 22.314 22.315
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 3.803.551 3.850.686
Maddi Duran Varlıklar
147.911.265 8.500.167
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13 0 0
Binalar
13 122.296.300 0
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 5.503.545 5.777.651
Taşıtlar
13 366.284 401.180
Mobilya ve Demirbaşlar
13 391.381 394.798
Özel Maliyetler
13 154.000 164.500
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 19.199.755 1.762.038
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 909.084 1.035.103
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 137.072 154.317
Lisanslar
15 137.072 154.317
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 3.299.663 3.136.338
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
221.696.971 71.270.960
TOPLAM VARLIKLAR
360.493.273 278.406.452
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.705.862 1.702.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.705.862 1.702.567
Banka Kredileri
8 1.278.670 1.140.792
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 427.192 561.775
Ticari Borçlar
24.863.497 14.233.219
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 76.370 69.255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 24.787.127 14.163.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.189.929 1.758.955
Diğer Borçlar
78.900.030 15.168.280
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 78.259.472 13.323.083
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 640.558 1.845.197
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
44.017.637 52.158.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 44.017.637 52.158.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 6.852.898 9.951.772
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.786.675 1.413.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.786.675 1.413.785
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 19.175
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.175
ARA TOPLAM
160.316.528 96.406.737
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.316.528 96.406.737
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.952.229 2.350.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.952.229 2.350.801
Banka Kredileri
8 1.378.571 1.777.368
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 573.658 573.433
Diğer Borçlar
9 23.805.865 24.030.865
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 23.805.865 24.030.865
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 833.359 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 833.359 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.545.364 9.759.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 13.545.364 9.759.418
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.136.817 36.141.084
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
200.453.345 132.547.821
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
155.020.673 141.042.007
Ödenmiş Sermaye
21 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 16.135.282 16.135.282
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.405.863 -3.792.985
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.486.241 -2.917.081
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.486.241 -2.917.081
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -919.622 -875.904
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.907.137 1.759.343
Yasal Yedekler
21 1.907.137 1.759.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 106.789.848 33.965.878
Net Dönem Karı veya Zararı
20 14.594.269 72.974.489
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.019.255 4.816.624
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
160.039.928 145.858.631
TOPLAM KAYNAKLAR
360.493.273 278.406.452


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 94.038.971 59.966.196
Satışların Maliyeti
22 -71.433.337 -45.579.414
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.605.634 14.386.782
BRÜT KAR (ZARAR)
22.605.634 14.386.782
Genel Yönetim Giderleri
23 -2.950.360 -3.144.741
Pazarlama Giderleri
23 -7.318.365 -4.984.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 5.422.391 4.446.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -4.873.036 -1.287.752
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.886.264 9.415.945
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 771.509 8.894.725
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.657.773 18.310.670
Finansman Gelirleri
27 10.847.200 527.740
Finansman Giderleri
27 -6.369.331 -1.473.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.135.642 17.364.671
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.329.377 -900.618
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -3.347.435 -1.412.215
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 18.058 511.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.806.265 16.464.053
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.806.265 16.464.053
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
211.996 295.095
Ana Ortaklık Payları
14.594.269 16.168.958
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-726.334 -513.491
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -726.334 -513.491
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19 101.366 107.608
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -43.901 -5.360
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
145.267 112.968
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 145.267 112.968
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-624.968 -405.883
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.181.297 16.058.170
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
199.906 288.514
Ana Ortaklık Payları
13.981.391 15.769.656http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940791


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.402 Değişim: 0,27% Hacim : 1.913 Mio.TL Son veri saati : 10:20
Düşük 1.398 22.06.2021 Yüksek 1.405
Açılış: 1.403
8,7428 Değişim: -0,31%
Düşük 8,7426 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,4159 Değişim: -0,39%
Düşük 10,4116 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
501,24 Değişim: -0,31%
Düşük 500,09 22.06.2021 Yüksek 506,03
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.