KAP ***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.02.2024 - 19:19
KAP ***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 152.786.815 157.148.515 8.189.401 348.124.731 348.124.731
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
8.189.401 -8.189.401 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.457.966 -18.699.506 -20.157.472 -20.157.472
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
6.500.000 7.825.987 14.325.987 14.325.987
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
179.119.948 179.119.948 179.119.948
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
36.500.000 160.612.802 179.119.948 -1.457.966 165.337.916 -18.699.506 521.413.194 521.413.194
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.500.000 160.612.802 179.119.948 -1.457.966 165.337.916 -18.699.506 521.413.194 521.413.194
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.027.697 -19.727.203 18.699.506 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.782.554 198.522.644 196.740.090 196.740.090
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
80.300.000 96.680.956 -176.980.956 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
116.800.000 257.293.758 2.138.992 -3.240.520 1.027.697 145.610.713 198.522.644 718.153.284 718.153.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-131.354.916 -115.216.608
Dönem Karı (Zararı)
198.522.644 -18.699.506
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-193.652.647 -37.035.917
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 25.354.801 19.687.204
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 -1.584.991 -446.508
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 2.459.003 2.783.288
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -26.516.056 -69.404.487
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-69.293.539 -90.179.169
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -479.012 -3.267.326
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 -123.592.853 103.791.081
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-128.933.313 -51.741.252
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -21.905.575 6.280.935
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -692.769 -585.783
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -122.347.721 -87.059.247
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -5.684.564 50.353.134
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -537.402 -16.773.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.234.718 -3.957.179
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-124.063.316 -107.476.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -5.379.272 -4.263.657
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -1.912.328 -3.476.276
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.083.935 -31.618.631
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 -38.426.683 -34.885.957
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 8.342.748 3.267.326
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
139.260.136 193.471.068
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 179.119.948
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 171.939.349 133.876.342
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -29.078.009 -131.307.523
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.601.204 -2.543.686
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 0 14.325.987
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.178.715 46.635.829
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-19.568.882 -2.036.808
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.747.597 44.599.021
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 49.780.362 5.181.341
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.032.765 49.780.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.032.765 49.780.362
Ticari Alacaklar
70.662.982 78.944.247
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-6 1.539.027 10.305.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 69.123.955 68.638.572
Diğer Alacaklar
1.522.221 1.366.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.522.221 1.366.713
Stoklar
8 399.435.532 276.349.315
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.008.406 21.165.500
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 2.780.134
Diğer Dönen Varlıklar
11 8.947.459 8.105.958
ARA TOPLAM
490.609.365 438.492.229
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
490.609.365 438.492.229
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 278.510.000 232.717.147
Maddi Duran Varlıklar
12 292.364.672 210.693.826
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 16.657.668 15.320.368
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 21.298.521 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
608.830.861 458.731.341
TOPLAM VARLIKLAR
1.099.440.226 897.223.570
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 154.161.778 87.560.028
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 85.022.623 96.567.939
Ticari Borçlar
6 64.812.166 116.159.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 5.007.178 3.902.831
Diğer Borçlar
29.623 934.304
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-7 29.623 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 934.304
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
556.179 64.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 556.179 64.425
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.378.909 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
983.256 1.104.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 983.256 1.104.856
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 3.569.915 6.453.115
ARA TOPLAM
315.521.627 312.747.075
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
315.521.627 312.747.075
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 27.025.497 19.117.153
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.101.954 4.966.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.101.954 4.966.047
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 29.010.939 29.247.974
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 6.626.925 9.732.127
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.765.315 63.063.301
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
381.286.942 375.810.376
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
718.153.284 521.413.194
Ödenmiş Sermaye
17 116.800.000 36.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
257.293.758 160.612.802
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.138.992 179.119.948
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.240.520 -1.457.966
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.240.520 -1.457.966
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -3.240.520 -1.457.966
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.027.697 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
145.610.713 165.337.916
Net Dönem Karı veya Zararı
198.522.644 -18.699.506
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
718.153.284 521.413.194
TOPLAM KAYNAKLAR
1.099.440.226 897.223.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 340.004.773 363.593.388
Satışların Maliyeti
18 -220.374.866 -144.788.011
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
119.629.907 218.805.377
BRÜT KAR (ZARAR)
119.629.907 218.805.377
Genel Yönetim Giderleri
19 -41.780.230 -33.748.483
Pazarlama Giderleri
19 -14.963.878 -13.589.172
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 41.680.455 46.397.325
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -19.515.587 -27.113.823
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.050.667 190.751.224
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 117.482.209 9.084.660
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 -103.791.020
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
202.532.876 96.044.864
Finansman Giderleri
23 -122.025.441 -112.048.822
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
114.494.171 -11.578.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
195.001.606 -27.582.461
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.521.038 8.882.955
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -6.071.371 -8.588.580
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 9.592.409 17.471.535
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
198.522.644 -18.699.506
DÖNEM KARI (ZARARI)
198.522.644 -18.699.506
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
198.522.644 -18.699.506
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 1,70000000 -0,16000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.782.554 -1.457.966
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.228.192 -1.822.457
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
445.638 364.491
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 445.638 364.491
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.782.554 -1.457.966
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
196.740.090 -20.157.472
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
196.740.090 -20.157.472http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247808


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.312 Değişim: 0,00% Hacim : 147.610 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.246 21.02.2024 Yüksek 9.397
Açılış: 9.393
31,0222 Değişim: 0,06%
Düşük 30,9175 22.02.2024 Yüksek 31,0398
Açılış: 31,0045
33,7020 Değişim: 0,39%
Düşük 33,5115 22.02.2024 Yüksek 33,7199
Açılış: 33,5723
2.024,11 Değişim: 0,29%
Düşük 2.014,22 22.02.2024 Yüksek 2.024,31
Açılış: 2.018,17
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.