" />

KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2021 - 18:21
KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 16.132.439 8.338.156 7.882.724 2.783.671
Satışların Maliyeti
4 -11.161.575 -6.200.135 -5.711.266 -2.126.287
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.970.864 2.138.021 2.171.458 657.384
BRÜT KAR (ZARAR)
4.970.864 2.138.021 2.171.458 657.384
Genel Yönetim Giderleri
4 -444.087 -378.027 -142.508 -157.167
Pazarlama Giderleri
4 -192.010 -118.210 -67.812 -47.902
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 162.535 200.395 36.541 88.695
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -259.512 -315.210 -38.167 -213.285
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.237.790 1.526.969 1.959.512 327.725
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4,11 1.685.622 1.837.598 -115.854 693.874
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4,11 -749.765 -706.446 -514.274 -153.607
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.173.647 2.658.121 1.329.384 867.992
Finansman Gelirleri
4 238.851 317.066 -44.517 181.210
Finansman Giderleri
4 -172.333 -82.397 36.108 -34.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.240.165 2.892.790 1.320.975 1.014.784
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-929.134 -389.770 -215.208 -194.102
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-704.702 -392.514 -178.983 -126.094
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-224.432 2.744 -36.225 -68.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.311.031 2.503.020 1.105.767 820.682
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.311.031 2.503.020 1.105.767 820.682
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19.939 -7.120 -37.258 -4.855
Ana Ortaklık Payları
4.330.970 2.510.140 1.143.025 825.537
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-adi hisse senedi (tam TL) 0,79000000 0,46000000 0,21000000 0,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.566.480 2.302.918
Dönem Karı (Zararı)
4.311.031 2.503.020
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
842.109 80.331
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
621.554 526.704
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.439 -36.462
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
68.082 31.331
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-541.276 -535.027
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-131.199 -147.390
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
43.362 -10.220
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
929.134 389.770
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-72.398 -45.933
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-70.711 -92.442
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.160.712 236.356
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.040 -26.821
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-446.348 65.925
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
44.605 -223.007
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.316.761 -65.533
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.341.734 485.792
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.313.852 2.819.707
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-722.432 -510.957
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-24.940 -5.832
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.653.748 -423.205
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4.017.917 4.315.760
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-5.416.510 -4.895.426
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
339.090 153.357
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.055.191 -376.845
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-173.788 -311.408
Alınan Temettüler
131.199 147.390
Alınan Faiz
503.535 543.967
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.445.493 -1.229.943
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -306.659
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -306.659
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.004 252.588
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-571.204 -237.159
Ödenen Temettüler
-1.997.514 -926.241
Ödenen Faiz
-18.446 -23.732
Alınan Faiz
53.667 11.260
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.467.239 649.770
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.834.296 1.799.997
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.301.535 2.449.767
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.907.536 6.035.529
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.209.071 8.485.296


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
15.217.913 9.914.877
Finansal Yatırımlar
18.342.808 10.834.620
Ticari Alacaklar
3.087.887 2.445.214
Diğer Alacaklar
24.670 20.823
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
648 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.022 20.823
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
319.371 114.667
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
5 319.371 114.667
Stoklar
2.331.385 1.965.260
Peşin Ödenmiş Giderler
1.268.907 820.986
Diğer Dönen Varlıklar
451.504 355.203
ARA TOPLAM
41.044.445 26.471.650
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
187.966 171.097
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.232.411 26.642.747
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.150.957 11.591.939
Ticari Alacaklar
98.981 126.074
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 17.190.191 14.035.809
Maddi Duran Varlıklar
9.984.436 9.051.054
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
528.348 458.044
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
528.348 458.044
Peşin Ödenmiş Giderler
91.125 83.909
Ertelenmiş Vergi Varlığı
112.093 62.417
Diğer Duran Varlıklar
734 1.826
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
38.156.865 35.411.072
TOPLAM VARLIKLAR
79.389.276 62.053.819
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
159.075 403.809
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
79.447 143.048
Ticari Borçlar
2.800.128 1.231.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
162.587 176.545
Diğer Borçlar
166.004 146.712
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
123 133
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
165.881 146.579
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8.256.596 4.931.970
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
5 3.543.040 2.301.639
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4.713.556 2.630.331
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
152.872 142.979
Kısa Vadeli Karşılıklar
454.036 430.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
64.841 67.057
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
389.195 363.865
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
576.517 284.004
ARA TOPLAM
12.807.262 7.891.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.807.262 7.891.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
929.952 839.035
Diğer Borçlar
167.833 140.575
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
29.450 10.140
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
29.450 10.140
Uzun Vadeli Karşılıklar
109.419 98.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
109.419 98.037
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.101.799 3.378.620
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.338.453 4.466.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.145.715 12.357.684
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.583.444 49.133.937
Ödenmiş Sermaye
10 5.621.689 5.621.689
Sermaye Düzeltme Farkları
10 18.500.018 14.400.858
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -1.144.921 -950.357
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
970.350 822.070
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
970.350 822.070
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.712.036 -9.707.148
Yabancı Para Çevrim Farkları
-11.704.003 -9.699.767
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.033 -7.381
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.560.529 1.265.460
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
42.456.845 33.176.305
Net Dönem Karı veya Zararı
4.330.970 4.505.060
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
660.117 562.198
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.243.561 49.696.135
TOPLAM KAYNAKLAR
79.389.276 62.053.819


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.021.689 10.656.509 -475.238 692.263 -6.961.688 -6.537 1.000.629 25.195.996 3.888.760 39.012.383 413.239 39.425.622
Transferler
264 264.831 3.623.665 -3.888.760
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-149.431 179.875 -3.900.493 -4.923 7.824.554 2.510.140 6.459.722 137.988 6.597.710
Dönem Karı (Zararı)
2.510.140 2.510.140 -7.120 2.503.020
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-149.431 179.875 -3.900.493 -4.923 7.824.554 3.949.582 145.108 4.094.690
Sermaye Arttırımı
600.000 89.783 -689.783
Kar Payları
-922.489 -922.489 -3.752 -926.241
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-306.659 -306.659 -306.659
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.929.757 4.929.757 4.929.757
Dönem Sonu Bakiyeler
5.621.689 15.676.049 -931.328 872.402 -10.862.181 -11.460 1.265.460 35.031.943 2.510.140 49.172.714 547.475 49.720.189
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.621.689 14.400.858 -950.357 822.070 -9.699.767 -7.381 1.265.460 33.176.305 4.505.060 49.133.937 562.198 49.696.135
Transferler
294 295.069 4.209.697 -4.505.060
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-194.564 147.986 -2.004.236 -652 7.063.419 4.330.970 9.342.923 102.857 9.445.780
Dönem Karı (Zararı)
4.330.970 4.330.970 -19.937 4.311.033
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-194.564 147.986 -2.004.236 -652 7.063.419 5.011.953 122.794 5.134.747
Kar Payları
-1.992.576 -1.992.576 -4.938 -1.997.514
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.099.160 4.099.160 4.099.160
Dönem Sonu Bakiyeler
5.621.689 18.500.018 -1.144.921 970.350 -11.704.003 -8.033 1.560.529 42.456.845 4.330.970 60.583.444 660.117 61.243.561


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.311.031 2.503.020 1.105.767 820.682
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
151.969 179.875 13.691 92.703
Yabancı Para Çevrim Farkları
151.969 179.875 13.691 92.703
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.982.780 3.914.815 383.076 2.056.924
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.981.921 3.917.683 382.848 2.057.207
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
859 -2.868 228 -283
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
859 -2.868 228 -283
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.134.749 4.094.690 396.767 2.149.627
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.445.780 6.597.710 1.502.534 2.970.309
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
102.857 137.988 -43.573 80.462
Ana Ortaklık Payları
9.342.923 6.459.722 1.546.107 2.889.847http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975297


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: 0,00% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
33,0019 Değişim: 0,59%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,9090 Değişim: 0,86%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0100
Açılış: 35,6018
2.521,22 Değişim: -0,31%
Düşük 2.508,75 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.