KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2021 - 19:49
KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,22 11.617.008 10.733.112
Satışların Maliyeti
5,22 -8.718.327 -8.260.104
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.898.681 2.473.008
BRÜT KAR (ZARAR)
2.898.681 2.473.008
Genel Yönetim Giderleri
5,23 -576.721 -612.954
Pazarlama Giderleri
5,23 -155.743 -135.130
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5,25 296.236 319.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
5,25 -383.468 -200.603
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.078.985 1.843.927
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5,26 3.768.602 3.361.323
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
5,26 -682.061 -745.237
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.165.526 4.460.013
Finansman Gelirleri
5,27 320.150 199.047
Finansman Giderleri
5,28 -185.758 -159.778
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.299.918 4.499.282
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-781.758 -630.569
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
5,30 -753.937 -510.225
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5,30 -27.821 -120.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.518.160 3.868.713
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.518.160 3.868.713
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.100 -20.047
Ana Ortaklık Payları
4.505.060 3.888.760
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-Adi hisse senedi (tam TL) 31 0,82000000 0 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.697.278 4.172.238
Dönem Karı (Zararı)
4.518.160 3.868.713
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.107.582 -1.337.832
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 657.402 660.819
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.154 50.935
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.689 44.226
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26,27,28 -744.063 -698.778
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
26 -175.444 -91.060
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
26,27,28 80.472 -46.651
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 781.758 630.569
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -33.123 -33.883
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
26 -1.715.119 -1.759.587
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -94.422
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
123.679 2.285.922
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-565.208 1.614.739
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
51.739 -167.699
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
39.020 175.283
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.362 -998.127
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
661.490 1.661.726
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.534.257 4.816.803
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -829.766 -639.642
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.213 -4.923
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.183.963 126.970
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7.180.039 3.386.715
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-6.208.563 -3.430.546
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.553 306.008
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5,14,15 -502.310 -836.619
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -308.639 -61.612
Alınan Temettüler
26 175.444 91.060
Alınan Faiz
750.439 671.964
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.412.928 -1.912.135
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-363.090 -144.219
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-363.090 -144.219
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 284.091 114.934
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -398.199 -397.187
Ödenen Temettüler
-926.017 -1.505.492
Ödenen Faiz
-32.680 -32.462
Alınan Faiz
22.967 52.291
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.468.313 2.387.073
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.403.694 356.648
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.872.007 2.743.721
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.035.529 3.291.808
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.907.536 6.035.529


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 9.914.877 6.041.469
Finansal Yatırımlar
7 10.834.620 6.923.960
Ticari Alacaklar
9 2.445.214 1.529.614
Diğer Alacaklar
20.823 5.785
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,32 0 51
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 20.823 5.734
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
114.667 411.018
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
12 114.667 411.018
Stoklar
11 1.965.260 1.616.400
Peşin Ödenmiş Giderler
16 820.986 404.764
Diğer Dönen Varlıklar
20 355.203 291.243
ARA TOPLAM
26.471.650 17.224.253
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
29 171.097 138.673
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.642.747 17.362.926
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 11.591.939 10.555.843
Ticari Alacaklar
9 126.074 103.384
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 14.035.809 12.349.769
Maddi Duran Varlıklar
14 9.051.054 8.554.461
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
458.044 382.047
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 458.044 382.047
Peşin Ödenmiş Giderler
16 83.909 58.058
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 62.417 41.817
Diğer Duran Varlıklar
20 1.826 1.674
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.411.072 32.047.053
TOPLAM VARLIKLAR
62.053.819 49.409.979
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 403.809 197.260
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 143.048 113.594
Ticari Borçlar
9 1.231.288 1.047.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 176.545 131.507
Diğer Borçlar
146.712 110.969
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,32 133 152
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 146.579 110.817
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
4.931.970 3.291.070
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
12 2.301.639 1.184.155
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
16 2.630.331 2.106.915
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 142.979 180.021
Kısa Vadeli Karşılıklar
430.922 302.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 67.057 69.803
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 363.865 232.890
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 284.004 397.304
ARA TOPLAM
7.891.277 5.772.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.891.277 5.772.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 839.035 927.810
Diğer Borçlar
10 140.575 143.537
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10.140 4.731
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
16 10.140 4.731
Uzun Vadeli Karşılıklar
98.037 80.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 98.037 80.056
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 3.378.620 3.056.127
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.466.407 4.212.261
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.357.684 9.984.357
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.133.937 39.012.383
Ödenmiş Sermaye
21 5.621.689 5.021.689
Sermaye Düzeltme Farkları
21 14.400.858 10.656.509
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -950.357 -475.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
822.070 692.263
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 822.070 692.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.707.148 -6.968.225
Yabancı Para Çevrim Farkları
-9.699.767 -6.961.688
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-7.381 -6.537
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.265.460 1.000.629
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.176.305 25.195.996
Net Dönem Karı veya Zararı
4.505.060 3.888.760
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
562.198 413.239
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.696.135 39.425.622
TOPLAM KAYNAKLAR
62.053.819 49.409.979


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.021.689 8.863.607 -293.165 892.274 -6.756.884 -8.647 853.222 21.952.033 1.582.042 32.106.171 412.600 32.518.771
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-8.145 147.407 1.442.780 -1.582.042
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.854 -191.866 -204.804 2.110 3.266.497 3.888.760 6.722.843 40.817 6.763.660
Dönem Karı (Zararı)
3.888.760 3.888.760 -20.047 3.868.713
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.854 -191.866 -204.804 2.110 3.266.497 2.834.083 60.864 2.894.947
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Kar Payları
-1.465.314 -1.465.314 -40.178 -1.505.492
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
21 -144.219 -144.219 -144.219
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.792.902 1.792.902 1.792.902
Dönem Sonu Bakiyeler
5.021.689 10.656.509 -475.238 692.263 -6.961.688 -6.537 1.000.629 25.195.996 3.888.760 39.012.383 413.239 39.425.622
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.021.689 10.656.509 -475.238 692.263 -6.961.688 -6.537 1.000.629 25.195.996 3.888.760 39.012.383 413.239 39.425.622
Transferler
357 264.831 3.623.572 -3.888.760
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.029 129.450 -2.738.079 -844 5.927.709 4.505.060 7.711.267 152.487 7.863.754
Dönem Karı (Zararı)
4.505.060 4.505.060 13.100 4.518.160
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.029 129.450 -2.738.079 -844 5.927.709 3.206.207 139.387 3.345.594
Sermaye Arttırımı
21 600.000 48.483 -648.483
Kar Payları
-922.489 -922.489 -3.528 -926.017
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
21 -363.090 -363.090 -363.090
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.695.866 3.695.866 3.695.866
Dönem Sonu Bakiyeler
5.621.689 14.400.858 -950.357 822.070 -9.699.767 -7.381 1.265.460 33.176.305 4.505.060 49.133.937 562.198 49.696.135


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.518.160 3.868.713
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
126.939 -192.637
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 -3.919 -337.914
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -7.183 -964
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 135.571 118.973
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30 2.470 27.268
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
21,30 1.033 27.075
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30 1.437 193
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.218.655 3.087.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.217.958 3.084.357
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
697 3.227
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
697 3.227
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.345.594 2.894.947
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.863.754 6.763.660
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
152.487 40.817
Ana Ortaklık Payları
7.711.267 6.722.843http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915262


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7289 Değişim: 1,41%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,7474
Açılış: 32,2736
35,0212 Değişim: 0,34%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,0776
Açılış: 34,9034
2.450,38 Değişim: 2,48%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.454,84
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.