KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2020 - 20:21
KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 5.554.485 5.662.413 2.697.365 2.698.238
Satışların Maliyeti
4 -4.073.848 -4.260.977 -2.160.695 -2.058.123
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.480.637 1.401.436 536.670 640.115
BRÜT KAR (ZARAR)
1.480.637 1.401.436 536.670 640.115
Genel Yönetim Giderleri
4 -220.860 -248.559 -117.060 -136.215
Pazarlama Giderleri
4 -70.308 -69.065 -32.547 -35.189
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 111.700 42.216 36.116 20.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -101.925 -132.628 -60.168 -96.697
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.199.244 993.400 363.011 392.325
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4,11 1.143.724 1.323.038 740.725 859.514
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4,11 -552.839 -80.501 1.428.769 -8.393
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.790.129 2.235.937 2.532.505 1.243.446
Finansman Gelirleri
4 135.856 114.518 37.661 49.694
Finansman Giderleri
4 -47.979 -99.277 29.709 -17.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.878.006 2.251.178 2.599.875 1.275.946
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-195.668 -332.747 -220.106 -192.369
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-266.420 -281.356 -133.902 -168.279
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
70.752 -51.391 -86.204 -24.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.682.338 1.918.431 2.379.769 1.083.577
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.682.338 1.918.431 2.379.769 1.083.577
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.265 -1.013 -5.234 -914
Ana Ortaklık Payları
1.684.603 1.919.444 2.385.003 1.084.491
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-adi hisse senedi (tam TL) 0,31000000 0,39000000 0,43000000 0,20000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.674.758 1.787.167
Dönem Karı (Zararı)
1.682.338 1.918.431
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
79.459 -621.783
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
293.215 292.872
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.484 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.644 22.788
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-347.209 -361.614
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-117.354 -61.622
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.699 7.629
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
195.668 332.748
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-34.220 -29.211
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
89.898 -773.443
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -51.930
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
186.695 945.670
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-384.509 1.496.397
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
361.540 36.533
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-198.029 13.274
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
243.996 -1.057.623
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
163.697 457.089
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.948.492 2.242.318
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-270.899 -452.464
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.835 -2.687
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-146.003 -549.194
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
3.212.738 1.774.848
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-3.700.167 -2.286.603
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.759 95.448
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-185.105 -472.723
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.367 -66.431
Alınan Temettüler
117.354 61.622
Alınan Faiz
349.785 344.645
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.180.407 -862.010
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-181.909 -52.628
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-181.909 -52.628
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
128.784 106.210
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-197.427 -149.659
Ödenen Temettüler
-925.777 -781.791
Ödenen Faiz
-14.858 -14.485
Alınan Faiz
10.780 30.343
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
348.348 375.963
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
816.389 327.843
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.164.737 703.806
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.035.529 3.291.808
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.200.266 3.995.614


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7.207.108 6.041.469
Finansal Yatırımlar
9.046.887 6.923.960
Ticari Alacaklar
2.149.338 1.529.614
Diğer Alacaklar
8.459 5.785
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 51
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.429 5.734
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
85.081 411.018
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
5 85.081 411.018
Stoklar
2.063.862 1.616.400
Peşin Ödenmiş Giderler
454.473 404.764
Diğer Dönen Varlıklar
393.325 291.243
ARA TOPLAM
21.408.533 17.224.253
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
159.635 138.673
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.568.168 17.362.926
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11.479.574 10.555.843
Ticari Alacaklar
115.023 103.384
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 13.252.153 12.349.769
Maddi Duran Varlıklar
8.830.241 8.554.461
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
404.580 382.047
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
404.580 382.047
Peşin Ödenmiş Giderler
46.147 58.058
Ertelenmiş Vergi Varlığı
57.706 41.817
Diğer Duran Varlıklar
1.631 1.674
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.187.055 32.047.053
TOPLAM VARLIKLAR
55.755.223 49.409.979
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
293.303 197.260
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
129.131 113.594
Ticari Borçlar
1.450.760 1.047.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
106.023 131.507
Diğer Borçlar
135.736 110.969
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
226 152
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
135.510 110.817
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
3.966.721 3.291.070
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
5 2.024.651 1.184.155
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
1.942.070 2.106.915
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
202.622 180.021
Kısa Vadeli Karşılıklar
381.812 302.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
67.662 69.803
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
314.150 232.890
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
453.395 397.304
ARA TOPLAM
7.119.503 5.772.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.119.503 5.772.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
880.441 927.810
Diğer Borçlar
162.469 143.537
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
5.113 4.731
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
5.113 4.731
Uzun Vadeli Karşılıklar
89.985 80.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
89.985 80.056
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.171.691 3.056.127
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.309.699 4.212.261
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.429.202 9.984.357
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.858.544 39.012.383
Ödenmiş Sermaye
10 5.621.689 5.021.689
Sermaye Düzeltme Farkları
10 13.041.654 10.656.509
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -729.310 -475.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
779.611 692.263
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
779.611 692.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.003.730 -6.968.225
Yabancı Para Çevrim Farkları
-8.993.615 -6.961.688
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.115 -6.537
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.265.460 1.000.629
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31.198.567 25.195.996
Net Dönem Karı veya Zararı
1.684.603 3.888.760
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
467.477 413.239
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.326.021 39.425.622
TOPLAM KAYNAKLAR
55.755.223 49.409.979


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.021.689 8.863.607 -293.165 892.274 -6.756.884 -8.647 853.222 21.952.033 1.582.042 32.106.171 412.600 32.518.771
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-3.958 147.407 1.438.593 -1.582.042
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.539 -4.525 -172.765 1.357 2.451.729 1.919.444 4.167.701 19.812 4.187.513
Dönem Karı (Zararı)
1.919.444 1.919.444 -1.013 1.918.431
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.539 -4.525 -172.765 1.357 2.451.729 2.248.257 20.825 2.269.082
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Kar Payları
10 -775.184 -775.184 -6.607 -781.791
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-52.628 -52.628 -52.628
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.304.361 1.304.361 1.304.361
Dönem Sonu Bakiyeler
5.021.689 10.167.968 -373.332 883.791 -6.929.649 -7.290 1.000.629 25.067.171 1.919.444 36.750.421 425.805 37.176.226
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.021.689 10.656.509 -475.238 692.263 -6.961.688 -6.537 1.000.629 25.195.996 3.888.760 39.012.383 413.239 39.425.622
Transferler
176 264.831 3.623.753 -3.888.760
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-72.163 87.172 -2.031.927 -3.578 3.905.768 1.684.603 3.569.875 57.526 3.627.401
Dönem Karı (Zararı)
1.684.603 1.684.603 -2.265 1.682.338
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-72.163 87.172 -2.031.927 -3.578 3.905.768 1.885.272 59.791 1.945.063
Sermaye Arttırımı
10 600.000 4.461 -604.461
Kar Payları
10 -922.489 -922.489 -3.288 -925.777
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-181.909 -181.909 -181.909
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.380.684 2.380.684 2.380.684
Dönem Sonu Bakiyeler
5.621.689 13.041.654 -729.310 779.611 -8.993.615 -10.115 1.265.460 31.198.567 1.684.603 43.858.544 467.477 44.326.021


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.682.338 1.918.431 2.379.769 1.083.577
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
87.172 -4.525 36.295 -69.001
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -91.393 0 -91.393
Yabancı Para Çevrim Farkları
87.172 86.868 36.295 22.392
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.857.891 2.273.607 1.630.641 619.656
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.860.476 2.271.438 1.630.223 617.566
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.585 2.169 418 2.090
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-2.585 2.169 418 2.090
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.945.063 2.269.082 1.666.936 550.655
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.627.401 4.187.513 4.046.705 1.634.232
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
57.526 19.812 17.962 -3.883
Ana Ortaklık Payları
3.569.875 4.167.701 4.028.743 1.638.115http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868837


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.