KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 19:28
KAP ***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 2.097.209 2.445.043
Satışların Maliyeti
4 -1.369.049 -1.855.976
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
728.160 589.067
BRÜT KAR (ZARAR)
728.160 589.067
Genel Yönetim Giderleri
4 -77.898 -64.243
Pazarlama Giderleri
4 -24.959 -28.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 37.858 15.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
4 -18.653 -20.602
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
644.508 491.559
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4 151.458 471.114
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4 -171.965 -85.902
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
624.001 876.771
Finansman Gelirleri
4 30.823 27.124
Finansman Giderleri
4 -37.730 -61.410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
617.094 842.485
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-125.285 -205.935
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-116.632 -157.201
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.653 -48.734
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
491.809 636.550
DÖNEM KARI (ZARARI)
491.809 636.550
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.783 10.938
Ana Ortaklık Payları
496.592 625.612
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-adi hisse senedi (tam Kr) 0,11000000 0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.221.689 4.383.554 -42.334 642.647 -3.892.947 -1.902 560.570 12.293.958 1.776.611 19.941.836 217.909 20.159.745
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.030 1.777.641 -1.776.611 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.436 23.443 -103.015 -65 801.410 625.612 1.345.949 21.989 1.367.938
Dönem Karı (Zararı)
625.612 625.612 10.938 636.550
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.436 2.343 -103.015 -65 801.410 720.337 11.051 731.388
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
291.960 291.960 291.960
Dönem Sonu Bakiyeler
4.221.689 4.675.514 -43.780 665.060 -3.995.962 -1.967 560.570 14.873.009 625.612 21.579.745 239.898 21.819.643
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.621.689 5.022.316 -97.563 667.131 -4.040.217 1.059 703.819 13.968.072 2.567.736 23.414.042 287.871 23.701.913
Transferler
-1.306 2.569.042 -2.567.736
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.579 31.450 -201.751 50 902.620 496.592 1.224.382 16.351 1.240.733
Dönem Karı (Zararı)
496.592 496.592 -4.783 491.809
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.579 31.450 -201.751 50 902.620 727.790 21.134 748.924
Kar Payları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-26.828 -26.828 -26.828
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
452.554 452.554 452.554
Dönem Sonu Bakiyeler
4.621.689 5.474.870 -128.970 697.275 -4.241.968 1.109 703.819 17.439.734 496.592 25.064.150 304.222 25.368.372


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
628.352 299.984
Dönem Karı (Zararı)
491.809 636.550
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
135.189 -209.751
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 104.990 93.118
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-742 1.612
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.264 6.435
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-111.897 -126.732
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-8.016 -4.948
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.714 411
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
125.284 205.935
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-512 -293
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
171.330 -220.970
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-156.226 -164.319
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
108.686 -51.748
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
114.660 170.130
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.554 -116.963
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-215.212 -199.605
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
252.251 231.604
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.459 -136.914
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
735.684 375.051
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-105.416 -71.046
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.916 -4.021
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
47.622 -120.956
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
487.399 444.573
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-331.341 -551.518
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 2.185 11.395
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-111.324 -153.403
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-115.853 0
Alınan Temettüler
8.016 4.948
Alınan Faiz
108.540 123.049
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.360 160.378
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-26.828 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.828 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
87.324 156.734
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-63.053 0
Ödenen Temettüler

Ödenen Faiz
-3.701 -1.610
Alınan Faiz
7.618 5.254
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
677.334 339.406
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
257.159 193.739
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
934.493 533.145
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.944.790 3.515.751
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.879.283 4.048.896


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
491.809 636.550
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
31.450 23.443
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

Yabancı Para Çevrim Farkları
31.450 23.443
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
717.474 707.945
Yabancı Para Çevrim Farkları
717.424 708.010
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
50 -65
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
50 -65
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
748.924 731.388
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.240.733 1.367.938
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.351 21.989
Ana Ortaklık Payları
1.224.382 1.345.949


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.883.231 2.948.562
Finansal Yatırımlar
2.216.502 2.183.500
Ticari Alacaklar
1.087.744 1.155.933
Diğer Alacaklar
3.574 3.071
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
111 81
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.463 2.990
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
5 110.321 45.897
Stoklar
1.100.307 844.050
Peşin Ödenmiş Giderler
337.705 339.856
Diğer Dönen Varlıklar
265.668 259.225
ARA TOPLAM
9.005.052 7.780.094
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
93.032 89.154
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.098.084 7.869.248
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.101.386 7.991.420
Ticari Alacaklar
183.368 176.816
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 8.325.392 7.852.872
Maddi Duran Varlıklar
7 6.388.022 6.090.302
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
226.850 215.134
Şerefiye
87.181 83.273
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
139.669 131.861
Peşin Ödenmiş Giderler
78.059 70.705
Ertelenmiş Vergi Varlığı
5.634 10.408
Diğer Duran Varlıklar
16.894 16.321
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.325.605 22.423.978
TOPLAM VARLIKLAR
32.423.689 30.293.226
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
245.496 151.273
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
85.587 141.815
Ticari Borçlar
858.653 579.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
107.731 100.726
Diğer Borçlar
88.359 73.730
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
181 127
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
88.178 73.603
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
5 879.321 1.009.471
Ertelenmiş Gelirler
948.445 845.787
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
249.303 227.023
Kısa Vadeli Karşılıklar
264.709 268.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
60.390 77.175
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
204.319 191.594
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
166.125 183.828
ARA TOPLAM
3.893.729 3.581.643
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.893.729 3.581.643
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
939.558 881.898
Ticari Borçlar
232.994 222.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
232.994 222.550
Diğer Borçlar
70.646 67.883
Ertelenmiş Gelirler
7.752 16.643
Uzun Vadeli Karşılıklar
60.528 58.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
60.528 58.538
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.850.110 1.762.158
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.161.588 3.009.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.055.317 6.591.313
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.064.150 23.414.042
Ödenmiş Sermaye
10 4.621.689 4.621.689
Sermaye Düzeltme Farkları
10 5.474.870 5.022.316
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -128.970 -97.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
697.275 667.131
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
697.275 667.131
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.240.859 -4.039.158
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.241.968 -4.040.217
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.109 1.059
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
703.819 703.819
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17.439.734 13.968.072
Net Dönem Karı veya Zararı
496.592 2.567.736
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
304.222 287.871
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.368.372 23.701.913
TOPLAM KAYNAKLAR
32.423.689 30.293.226http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682571


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,00% Hacim : 17.973 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.438
Açılış: 1.432
9,2369 Değişim: 0,27%
Düşük 9,1938 21.10.2021 Yüksek 9,2403
Açılış: 9,2118
10,7876 Değişim: 0,35%
Düşük 10,7257 21.10.2021 Yüksek 10,7997
Açılış: 10,7502
529,04 Değişim: 0,24%
Düşük 526,87 21.10.2021 Yüksek 530,06
Açılış: 527,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.