KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:26
KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 36.064.403 -198.342 31.348 -66.746.012 12.541.068 7.278.603 7.278.603
Transferler
24 12.541.068 -12.541.068
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 3.450.343 3.450.343
Dönem Karı (Zararı)
3.235.089
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
215.254
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 36.064.403 16.912 31.348 -54.204.944 3.235.089 10.728.946 10.728.946
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 36.064.403 -14.673 31.348 -54.204.943 8.144.157 15.606.430 15.606.430
Transferler
24 8.144.157 -8.144.157
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 4.647.627 4.647.627
Dönem Karı (Zararı)
5.107.385
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-459.758
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 36.064.403 -474.431 31.348 -46.060.786 5.107.385 20.254.057 20.254.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.782.052 2.408.434
Dönem Karı (Zararı)
5.107.385 3.235.089
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.107.385 3.235.089
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.019.775 918.663
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14 1.420.490 1.404.701
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21-23 302.985 -83.200
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
302.985 -83.200
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 296.300 -402.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.491.076 -1.737.561
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.673.087 -5.437.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -7.673.087 -5.437.347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
895.377 326.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 895.377 326.707
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -4.941.935 -332.040
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -1.274.387 -2.323.848
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.292.048 2.374.973
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17 3.292.048 2.374.973
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18 309.465 3.586.269
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
309.465 3.586.269
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-98.557 67.725
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
389.940 313.445
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 -488.497 -245.720
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.363.916 2.416.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -418.136 -7.757
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-466.022 -37.262
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -466.022 -37.262
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-466.022 -37.262
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.854 -3.446.751
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-190.053 -4.233.659
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -190.053 -4.233.659
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -351.042 8.164.048
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
633.949 -7.377.140
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.155.220 -1.075.579
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.155.220 -1.075.579
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.178.195 1.309.657
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.022.975 234.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.022.975 4.178.195
Ticari Alacaklar
5 23.185.869 15.512.782
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
160.905 160.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
23.024.964 15.351.877
Diğer Alacaklar
6 21.470.561 22.365.938
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20.840.446 21.759.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
630.115 606.061
Stoklar
7 18.045.247 13.103.312
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.393.596 1.119.209
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.393.596 1.119.209
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 1.640 1.202
Diğer Dönen Varlıklar
1.000 26.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 1.000 26.915
ARA TOPLAM
66.120.888 56.307.553
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
66.120.888 56.307.553
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 2.745.866 2.745.866
Maddi Duran Varlıklar
12 35.152.123 35.786.072
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.077.385 2.396.645
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 3.227 4.486
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.978.601 40.933.069
TOPLAM VARLIKLAR
106.099.489 97.240.622
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.447.090 1.814.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.447.090 1.814.494
Banka Kredileri
16 315.781 332.143
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.131.309 1.482.351
Ticari Borçlar
17 14.886.693 11.789.080
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14.886.693 11.789.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.306.923 221.534
Diğer Borçlar
18 12.146.105 12.030.782
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.358.117 6.923.790
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.787.988 5.106.992
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 625.977 269.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
625.977 269.332
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 630.354 327.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
630.354 327.369
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
477.924 1.111.385
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 477.924 1.111.385
ARA TOPLAM
31.521.066 27.563.976
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.521.066 27.563.976
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.241.706 2.415.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.241.706 2.415.397
Banka Kredileri
16 837.530 1.011.221
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.404.176 1.404.176
Ticari Borçlar
17 36.975.670 36.781.235
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
372.447 372.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
36.603.223 36.408.788
Diğer Borçlar
18 4.059.042 3.864.900
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.059.042 3.864.900
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 7.152.732 7.563.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.152.732 7.563.971
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.928.796 2.623.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 2.928.796 2.623.257
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 966.420 821.456
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
966.420 821.456
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.324.366 54.070.216
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
85.845.432 81.634.192
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.254.057 15.606.430
Ödenmiş Sermaye
24 6.200.000 6.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24 11.884.379 11.884.379
Sermaye Avansı
24 200.000 200.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24 7.301.759 7.301.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24 35.589.972 36.049.730
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 35.589.972 36.049.730
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-474.431 -14.673
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36.064.403 36.064.403
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 31.348 31.348
Yasal Yedekler
31.348 31.348
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 -46.060.786 -54.204.943
Net Dönem Karı veya Zararı
24 5.107.385 8.144.157
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.254.057 15.606.430
TOPLAM KAYNAKLAR
106.099.489 97.240.622


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 37.676.968 20.064.733
Satışların Maliyeti
27 -28.455.717 -16.807.488
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.221.251 3.257.245
BRÜT KAR (ZARAR)
9.221.251 3.257.245
Genel Yönetim Giderleri
-1.870.811 -1.293.948
Pazarlama Giderleri
-1.562.502 -966.745
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.186.462 22.861.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.963.423 -20.028.377
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.010.977 3.829.949
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.010.977 3.829.949
Finansman Gelirleri
8.761 7.501
Finansman Giderleri
-208.653 -199.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.811.085 3.637.927
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
296.300 -402.838
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 296.300 -402.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.107.385 3.235.089
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.107.385 3.235.089
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24 5.107.385 3.235.089
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-459.758 215.254
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -574.698 269.067
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
114.940 -53.813
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 114.940 -53.813
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-459.758 215.254
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.647.627 3.450.343
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24 4.647.627 3.450.343http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026779


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.861 Değişim: -0,26% Hacim : 46.416 Mio.TL Son veri saati : 17:41
Düşük 2.841 12.08.2022 Yüksek 2.897
Açılış: 2.872
17,9440 Değişim: 0,03%
Düşük 17,9030 12.08.2022 Yüksek 17,9702
Açılış: 17,938
18,3841 Değişim: -0,80%
Düşük 18,3728 12.08.2022 Yüksek 18,5531
Açılış: 18,5326
1.034,13 Değişim: 0,14%
Düşük 1.030,48 12.08.2022 Yüksek 1.038,04
Açılış: 1.032,69
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.