KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 19:17
KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -587.761 31.348 -53.980.011 -12.766.001 -24.322.969 -24.322.969
Transferler
24 -12.766.001 12.766.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 31.601.572 31.601.572
Dönem Karı (Zararı)
12.541.068
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.671.085 389.419
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 36.064.403 -198.342 31.348 -66.746.012 12.541.068 7.278.603 7.278.603
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 36.064.403 -198.342 31.348 -66.746.012 12.541.068 7.278.603 7.278.603
Transferler
24 12.541.068 -12.541.068
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 8.327.826 8.327.826
Dönem Karı (Zararı)
8.144.157
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
183.669
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 36.064.403 -14.673 31.348 -54.204.944 8.144.157 15.606.430 15.606.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.972.238 1.770.283
Dönem Karı (Zararı)
8.144.158 12.541.068
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.225.219 12.796.528
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 5.670.471 4.918.456
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
141.224 375.786
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 162.055 365.208
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -20.831 10.578
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
583.300 680.722
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21,23 583.300 680.722
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
586.409 -483.970
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
586.409 -483.970
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -756.185 7.305.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.153.491 -22.507.494
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.049.951 -1.073.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -9.049.951 -1.073.663
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.571.283 -443.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -21.571.283 -443.166
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -3.996.752 -2.653.634
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -559.579 77.892
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.285.417 -19.574.553
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17 23.285.417 -19.574.553
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.670.426 -1.645.832
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18 9.670.426 -1.645.832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-931.769 2.805.462
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
34.659 -93.807
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 -966.428 2.899.269
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.215.886 2.830.102
Ödenen Faiz
-1.742.689 -509.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -500.959 -550.271
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-240.678 -193.805
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-240.678 -193.805
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -240.678 -193.805
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.863.022 -1.434.626
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.565.957
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
16 -5.565.957
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -297.065 -1.434.626
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.868.538 141.852
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.868.538 141.852
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.309.657 1.167.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.178.195 1.309.657


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.178.195 1.309.657
Ticari Alacaklar
5 15.512.782 6.462.831
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
160.905 114.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
15.351.877 6.348.061
Diğer Alacaklar
6 22.365.938 794.655
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21.759.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
606.061 794.655
Stoklar
7 13.103.312 9.106.560
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.119.209 559.630
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.119.209 559.630
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 1.202 76
Diğer Dönen Varlıklar
26.915 225.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 26.915 225.487
ARA TOPLAM
56.307.553 18.458.896
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.307.553 18.458.896
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 2.745.866 2.745.866
Maddi Duran Varlıklar
12 35.786.072 39.956.474
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.396.645 2.291.046
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.486 11.760
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.933.069 45.005.146
TOPLAM VARLIKLAR
97.240.622 63.464.042
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.814.494 1.276.915
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.814.494 1.276.915
Banka Kredileri
16 332.143
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.482.351 1.276.915
Ticari Borçlar
17 11.789.080 2.024.991
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.789.080 2.024.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 221.534 157.824
Diğer Borçlar
18 12.030.782 6.225.255
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.923.790 5.905.174
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.106.992 320.081
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 269.332 153.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
269.332 153.171
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 327.369 298.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
327.369 298.694
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.111.385
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 1.111.385
ARA TOPLAM
27.563.976 10.136.850
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.563.976 10.136.850
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.415.397 8.815.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.415.397 8.815.998
Banka Kredileri
16 1.011.221 6.909.321
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.404.176 1.906.677
Ticari Borçlar
17 36.781.235 23.259.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
372.447 372.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
36.408.788 22.887.460
Diğer Borçlar
18 3.864.900
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.864.900
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 7.563.971 8.274.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.563.971 8.274.238
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.623.257 2.799.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 2.623.257 2.799.177
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 821.456 2.899.269
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
821.456 2.899.269
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.070.216 46.048.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
81.634.192 56.185.439
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.606.430 7.278.603
Ödenmiş Sermaye
24 6.200.000 6.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24 11.884.379 11.884.379
Sermaye Avansı
24 200.000 200.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24 7.301.759 7.301.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24 36.049.730 35.866.061
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 36.049.730 35.866.061
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.673 -198.342
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36.064.403 36.064.403
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 31.348 31.348
Yasal Yedekler
31.348 31.348
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 -54.204.943 -66.746.012
Net Dönem Karı veya Zararı
24 8.144.157 12.541.068
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.606.430 7.278.603
TOPLAM KAYNAKLAR
97.240.622 63.464.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 89.783.389 54.919.059
Satışların Maliyeti
27 -73.082.528 -46.594.355
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.700.861 8.324.704
BRÜT KAR (ZARAR)
16.700.861 8.324.704
Genel Yönetim Giderleri
28 -6.382.157 -4.792.542
Pazarlama Giderleri
28 -3.184.661 -3.512.625
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 23.290.592 22.922.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -20.915.737 -3.164.892
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.508.898 19.777.206
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.508.898 19.777.206
Finansman Gelirleri
33 22.448 993.518
Finansman Giderleri
34 -2.143.374 -924.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.387.972 19.846.602
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
756.185 -7.305.534
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 756.185 -7.305.534
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.144.157 12.541.068
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.144.157 12.541.068
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.144.157 12.541.068
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
183.669 389.419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 229.586 486.774
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -45.917 -97.355
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-45.917 -97.355
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
183.669 389.419
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.327.826 12.930.487
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.327.826 12.930.487http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006071


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.790 Değişim: 1,45% Hacim : 26.442 Mio.TL Son veri saati : 14:08
Düşük 2.759 08.08.2022 Yüksek 2.795
Açılış: 2.759
17,9639 Değişim: 0,29%
Düşük 17,8708 08.08.2022 Yüksek 17,9902
Açılış: 17,9122
18,3212 Değişim: 0,44%
Düşük 18,1988 08.08.2022 Yüksek 18,3520
Açılış: 18,2413
1.029,34 Değişim: 0,62%
Düşük 1.019,43 08.08.2022 Yüksek 1.029,39
Açılış: 1.022,97
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.