KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:22
KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -587.761 31.348 -53.980.011 -12.766.001 -24.322.969 -24.322.969
Transferler
24 -12.766.001 12.766.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -1.378.602 -1.378.602
Dönem Karı (Zararı)
-1.393.628
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.026
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 17.393.318 -572.735 31.348 -66.746.012 -1.393.628 -25.701.571 -25.701.571
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 36.064.403 -198.342 31.348 -66.746.012 12.541.068 7.278.603 7.278.603
Transferler
24 12.541.068 -12.541.068
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24 6.714.008 6.714.008
Dönem Karı (Zararı)
6.926.992
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-212.984
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 200.000 7.301.759 36.064.403 -411.326 31.348 -54.204.944 6.926.992 13.992.611 13.992.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.953.137 -717.219
Dönem Karı (Zararı)
6.926.991 -1.393.628
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.577.995 2.037.794
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-14 2.790.115 1.996.550
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
112.300 -270.116
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 79.377 -263.637
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 32.923 -6.479
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
686.492 329.156
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21-23 686.492 329.156
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
59.892
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
59.892
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -10.912 -77.688
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.205.824 -1.132.198
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.500.594 -1.416.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -8.500.594 -1.416.533
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
238.905 -115.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 238.905 -115.525
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -4.508.787 -1.862.897
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -2.394.236 -145.685
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.854.582 2.379.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17 3.854.582 2.379.820
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.491.317 -51.307
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18 5.491.317 -51.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-387.011 79.929
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
59.508 79.929
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22 -446.519
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.299.162 -488.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -346.025 -229.187
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-95.248 -76.302
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.248 -76.302
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -95.248 -76.302
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.596.968 106.558
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-363.309 106.558
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-363.309 106.558
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.233.659
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -4.233.659
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-739.079 -686.963
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-739.079 -686.963
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.309.657 1.167.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
570.578 480.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 570.578 1.309.657
Ticari Alacaklar
5 14.963.425 6.462.831
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
160.905 114.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
14.802.520 6.348.061
Diğer Alacaklar
6 555.750 794.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
555.750 794.655
Stoklar
7 13.615.347 9.106.560
Peşin Ödenmiş Giderler
8 905.959 559.630
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
905.959 559.630
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 770 76
Diğer Dönen Varlıklar
93.981 225.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 93.981 225.487
ARA TOPLAM
30.705.810 18.458.896
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.705.810 18.458.896
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 2.745.866 2.745.866
Maddi Duran Varlıklar
12 37.847.475 39.956.474
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.692.814 2.291.046
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 7.754 11.760
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.047.907
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.047.907
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.341.816 45.005.146
TOPLAM VARLIKLAR
75.047.626 63.464.042
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.194.398 1.276.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.194.398 1.276.915
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.194.398 1.276.915
Ticari Borçlar
17 9.228.473 2.024.991
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.228.473 2.024.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 785.046 157.824
Diğer Borçlar
18 8.733.980 6.225.255
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.552.731 5.905.174
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.181.249 320.081
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 392.942 153.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
392.942 153.171
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 427.522 298.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
427.522 298.694
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
519.909
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 519.909
ARA TOPLAM
21.282.270 10.136.850
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.282.270 10.136.850
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.703.315 8.815.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.703.315 8.815.998
Banka Kredileri
16 2.675.662 6.909.321
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.027.653 1.906.677
Ticari Borçlar
17 19.911.277 23.259.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
372.447 372.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19.538.830 22.887.460
Diğer Borçlar
18 2.982.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.982.592
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 8.231.904 8.274.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.231.904 8.274.238
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.010.816 2.799.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 3.010.816 2.799.177
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 1.932.841 2.899.269
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.932.841 2.899.269
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.772.745 46.048.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
61.055.015 56.185.439
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.992.611 7.278.603
Ödenmiş Sermaye
24 6.200.000 6.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24 11.884.379 11.884.379
Sermaye Avansı
24 200.000 200.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24 7.301.759 7.301.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24 35.653.077 35.866.061
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 35.653.077 35.866.061
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-411.326 -198.342
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36.064.403 36.064.403
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 31.348 31.348
Yasal Yedekler
31.348 31.348
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 -54.204.943 -66.746.012
Net Dönem Karı veya Zararı
24 6.926.991 12.541.068
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.992.611 7.278.603
TOPLAM KAYNAKLAR
75.047.626 63.464.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 45.634.362 23.500.476 25.569.629 12.779.725
Satışların Maliyeti
27 -35.813.639 -21.148.553 -19.006.151 -11.036.075
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.820.723 2.351.923 6.563.478 1.743.650
BRÜT KAR (ZARAR)
9.820.723 2.351.923 6.563.478 1.743.650
Genel Yönetim Giderleri
-2.614.571 -2.501.456 -1.320.623 -1.496.350
Pazarlama Giderleri
-1.682.049 -1.530.415 -715.304 -808.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.908.939 2.183.408 -952.835 1.556.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-20.144.552 -1.606.072 -116.175 222.604
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.288.490 -1.102.612 3.458.541 1.217.284
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.288.490 -1.102.612 3.458.541 1.217.284
Finansman Gelirleri
13.814 6.313
Finansman Giderleri
-364.401 -368.704 -164.878 -123.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.937.903 -1.471.316 3.299.976 1.094.056
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.912 77.688 391.926 5.448
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -10.912 77.688 391.926 5.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.926.991 -1.393.628 3.691.902 1.099.504
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.926.991 -1.393.628 3.691.902 1.099.504
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24 6.926.991 -1.393.628 3.691.902 1.099.504
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-212.984 15.026 -428.238 56.907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -266.230 18.782 -535.297 74.624
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
53.246 -3.756 107.059 -17.717
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 53.246 -3.756 107.059 -17.717
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-212.984 15.026 -428.238 56.907
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.714.007 -1.378.602 3.263.664 1.156.411
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24 6.714.007 -1.378.602 3.263.664 1.156.411http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956205


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,58% Hacim : 16.232 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.419
Açılış: 1.411
9,3039 Değişim: 0,46%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,3356
Açılış: 9,2611
10,8157 Değişim: 0,64%
Düşük 10,7062 18.10.2021 Yüksek 10,8519
Açılış: 10,7467
528,56 Değişim: 0,41%
Düşük 524,52 18.10.2021 Yüksek 531,00
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.