KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 19:21
KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.378 7.301.759 17.393.319 -292.777 31.348 -33.604.477 -4.061.599 4.851.951 4.851.951
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-300.124 -300.124 -300.124
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.200.000 11.884.378 7.301.759 17.393.319 -292.777 31.348 -33.904.601 -4.061.599 4.551.827 4.551.827
Transferler
-4.061.599 4.061.599 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-17.146.511 -17.146.511 -17.146.511
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-275.731 -275.731 -275.731
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
1.750.000 1.750.000 1.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.378 7.301.759 17.393.319 -568.508 31.348 -36.216.200 -17.146.511 -11.120.415 -11.120.415
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.378 200.000 7.301.759 17.393.319 -493.160 31.348 -36.216.200 -17.763.811 -11.462.367 -11.462.367
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.200.000 11.884.378 7.301.759 17.393.319 -493.160 31.348 -36.216.200 -17.763.811 -11.462.367 -11.462.367
Transferler
-17.763.811 17.763.811 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
232.407 -8.575.953 -8.343.546 -8.343.546
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.378 200.000 7.301.759 17.393.319 -260.753 31.348 -53.980.011 -8.575.953 -19.805.913 -19.805.913


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.385.863 3.332.833
Dönem Karı (Zararı)
-8.575.953 -17.146.511
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.440.076 3.670.031
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 4.697.381 2.141.513
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
133.895 7.482
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 133.895 7.482
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
634.200 390.415
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
634.200 390.415
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.713.040 3.185.352
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.713.040 3.185.352
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.738.440 -2.016.914
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.817
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-37.817
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.220.692 20.194.464
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.101.999 -8.138.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 8.101.999 -8.138.440
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-473.280 -673.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-473.280 -673.439
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -2.106.282 -525.500
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.220.956 29.338.768
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.220.956 29.338.768
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
477.299 193.075
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
477.299 193.075
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.084.815 6.717.984
Ödenen Faiz
-2.526.535 -3.185.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-172.417 -199.799
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-234.751 -1.037.459
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
700.001
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
700.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-234.751 -1.737.460
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -234.751 -1.737.460
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.994.531 -1.061.522
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.492.038
Kredilerden Nakit Girişleri
3.001.542
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
490.496
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.781.109 -6.303.560
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.781.109 -6.303.560
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.213.422
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.750.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-843.419 1.233.852
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-843.419 1.233.852
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.147.094 536.911
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
303.675 1.770.763


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
303.675 1.147.094
Ticari Alacaklar
6.321.292 14.667.218
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-16 114.770 114.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.206.522 14.552.448
Diğer Alacaklar
310.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 310.000
Stoklar
8 8.477.730 6.505.343
Peşin Ödenmiş Giderler
289.026 356.307
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
289.026 356.307
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
403 7.075
Diğer Dönen Varlıklar
399.351 162.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
399.351 162.118
ARA TOPLAM
16.101.477 22.845.155
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.101.477 22.845.155
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.745.866 2.745.866
Ticari Alacaklar
153.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 153.026
Maddi Duran Varlıklar
10 25.722.028 28.474.680
Kullanım Hakkı Varlıkları
8.969.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 42.942 66.874
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.633.411 31.287.420
TOPLAM VARLIKLAR
53.734.888 54.132.575
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.377.844 3.362.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.377.844 3.362.086
Banka Kredileri
6 3.134.440
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.377.844 227.646
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 2.837.928
Ticari Borçlar
6.174.690 47.979.401
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-16 5.304.709 372.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 869.981 47.606.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.011.034 104.868
Diğer Borçlar
16 1.500.143 2.636.249
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 1.615.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.500.143 1.020.351
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
536.937 117.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
536.937 117.822
Kısa Vadeli Karşılıklar
303.145 351.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
303.145 238.697
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
112.321
ARA TOPLAM
11.903.793 57.389.372
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.903.793 57.389.372
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.038.539 2.555.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.038.539 2.555.305
Banka Kredileri
6 6.746.564 2.555.305
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 7.291.975
Ticari Borçlar
44.025.667
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 44.025.667
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.441.812 2.838.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.441.812 2.838.937
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
130.990 2.811.328
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.637.008 8.205.570
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
73.540.801 65.594.942
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-19.805.913 -11.462.367
Ödenmiş Sermaye
13 6.200.000 6.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 11.884.378 11.884.378
Sermaye Avansı
200.000 200.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.301.759 7.301.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.132.566 16.900.159
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.132.566 16.900.159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-260.753 -493.160
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.393.319 17.393.319
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31.348 31.348
Yasal Yedekler
31.348 31.348
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-53.980.011 -36.216.200
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.575.953 -17.763.811
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-19.805.913 -11.462.367
TOPLAM KAYNAKLAR
53.734.888 54.132.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 29.987.068 55.049.080 8.248.428 17.289.080
Satışların Maliyeti
14 -31.333.242 -51.002.760 -9.967.529 -15.708.021
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.346.174 4.046.320 -1.719.101 1.581.059
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.346.174 4.046.320 -1.719.101 1.581.059
Genel Yönetim Giderleri
-3.831.552 -2.919.004 -1.258.107 -1.386.565
Pazarlama Giderleri
-1.773.267 -2.461.549 -591.173 -873.430
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.538.087 853.334 2.322.535 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.111.954 -14.220.162 -926.266 -7.507.733
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.524.860 -14.701.061 -2.172.112 -8.186.669
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 37.817 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 -211.798 0 -187.287
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.524.860 -14.875.042 -2.172.112 -8.373.956
Finansman Gelirleri
0 357.341 0 339.385
Finansman Giderleri
-2.789.533 -4.645.724 -1.324.168 -2.104.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.314.393 -19.163.425 -3.496.280 -10.139.570
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.738.440 2.016.914 555.158 622.967
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.738.440 2.016.914 555.158 622.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.575.953 -17.146.511 -2.941.122 -9.516.603
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.575.953 -17.146.511 -2.941.122 -9.516.603
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.575.953 -17.146.511 -2.941.122 -9.516.603
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
232.407 -275.731 -146.961 -33.643
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
290.509 -344.664 -183.701 -42.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-58.102 68.933 36.740 8.411
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-58.102 68.933 36.740 8.411
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
232.407 -275.731 -146.961 -33.643
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.343.546 -17.422.242 -3.088.083 -9.550.246
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.343.546 -17.422.242 -3.088.083 -9.550.246http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795659


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.617 Değişim: 0,72% Hacim : 817 Mio.TL Son veri saati : 09:55
Düşük 9.617 17.04.2024 Yüksek 9.617
Açılış: 9.617
32,5299 Değişim: 0,24%
Düşük 32,3942 17.04.2024 Yüksek 32,5883
Açılış: 32,4515
34,6167 Değişim: 0,21%
Düşük 34,4848 17.04.2024 Yüksek 35,0943
Açılış: 34,5448
2.489,66 Değişim: 0,13%
Düşük 2.481,74 17.04.2024 Yüksek 2.497,20
Açılış: 2.486,43
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.