KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:23
KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 11.884.379 1.793.759 19.708.952 -481.208 31.348 -17.325.077 -14.095.400 6.516.753 6.516.753
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
1.600.000 -4.593.600 -1.600.000 -584.000 -5.177.600 -5.177.600
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.000.000 11.884.379 1.600.000 1.793.759 15.115.352 -481.208 31.348 -18.925.077 -14.679.400 1.339.153 1.339.153
Transferler
-14.679.400 14.679.400 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.277.966 286.199 -2.743.840 -179.675 -179.675
Sermaye Arttırımı
1.200.000 -1.600.000 5.508.000 5.108.000 5.108.000
Sermaye Avansı
-400.000 -400.000 -400.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
-400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 0 7.301.759 17.393.318 -195.009 31.348 -34.004.477 -2.743.840 5.867.478 5.867.478
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 7.301.759 17.393.318 -292.777 31.348 -33.604.477 -4.061.599 4.851.951 4.851.951
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-300.124 -300.124 -300.124
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
6.200.000 11.884.379 7.301.759 17.393.318 -292.777 31.348 -33.904.601 -4.061.599 4.551.827 4.551.827
Transferler
-4.061.599 4.061.599 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-275.731 -17.146.511 -17.422.242 -17.422.242
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
1.750.000 1.750.000 1.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 7.301.759 17.393.318 -568.508 31.348 -36.216.200 -17.146.511 -11.120.415 -11.120.415


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.332.833 -6.129.929
Dönem Karı (Zararı)
-17.146.511 -2.743.840
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.670.031 4.529.074
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.141.513 1.973.879
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 7.482 -216.820
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
390.415 287.362
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.185.352 2.195.578
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.185.352 2.195.578
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.016.914 -230.096
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.817 -202.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-37.817 -202.000
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
721.171
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.194.464 -5.410.247
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.138.440 -10.565.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.138.440 -10.565.633
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-673.439 467.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-673.439 467.788
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-525.500 -3.903.069
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.338.768 6.504.814
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29.338.768 6.504.814
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
193.075 2.085.853
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
193.075 2.085.853
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.717.984 -3.625.013
Ödenen Faiz
-3.185.352 -2.195.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-199.799 -309.338
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.037.459 251.347
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
700.001 618.217
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
700.001 618.217
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.737.460 -366.870
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.737.460 -366.870
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.061.522 5.990.228
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 3.492.038 11.606.582
Kredilerden Nakit Girişleri
3.001.542 3.940.335
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
490.496 7.666.247
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.303.560 -10.324.354
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.303.560 -10.324.354
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.750.000 4.708.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.233.852 111.646
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.233.852 111.646
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
536.911 77.128
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.770.763 188.774


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.770.763 536.911
Ticari Alacaklar
7 27.631.471 19.877.805
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,15 615.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 27.631.471 19.262.115
Diğer Alacaklar
9 0 211.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 211.459
Stoklar
8 7.765.251 7.247.233
Peşin Ödenmiş Giderler
961.885 155.303
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.678 3.382
Diğer Dönen Varlıklar
95.250 20.230
ARA TOPLAM
38.231.298 28.052.323
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
5.793.800 5.793.800
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.025.098 33.846.123
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 2.745.866 2.745.866
Maddi Duran Varlıklar
10 24.658.388 25.702.402
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
73.553 95.776
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.477.807 28.544.044
TOPLAM VARLIKLAR
71.502.905 62.390.167
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 15.358.154 19.821.476
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 892.318 2.597.755
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 463.158 425.191
Ticari Borçlar
7 54.357.543 25.018.775
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,15 372.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 53.985.096 25.018.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
499.783 90.471
Diğer Borçlar
1.012.328 2.024.443
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 483.537 1.434.171
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 528.791 590.272
Ertelenmiş Gelirler
579.296 188.740
Kısa Vadeli Karşılıklar
559.047 168.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
344.166 168.632
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
214.881
ARA TOPLAM
73.721.627 50.335.483
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.721.627 50.335.483
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.457.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.457.494
Banka Kredileri
6 3.457.494
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 138.224
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.205.124 2.654.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.205.124 2.654.937
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.239.075 4.409.572
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.901.693 7.202.733
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
82.623.320 57.538.216
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-11.120.415 4.851.951
Ödenmiş Sermaye
12 6.200.000 6.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 11.884.379 11.884.379
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.301.759 7.301.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.824.810 17.100.541
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.824.810 17.100.541
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.393.318 17.393.318
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-568.508 -292.777
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31.348 31.348
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-36.216.200 -33.604.477
Net Dönem Karı veya Zararı
-17.146.511 -4.061.599
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-11.120.415 4.851.951
TOPLAM KAYNAKLAR
71.502.905 62.390.167


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 55.049.080 17.289.080 42.109.411 15.152.983
Satışların Maliyeti
13 -51.002.760 -15.708.021 -38.279.602 -14.067.348
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.046.320 1.581.059 3.829.809 1.085.635
BRÜT KAR (ZARAR)
4.046.320 1.581.059 3.829.809 1.085.635
Genel Yönetim Giderleri
-2.919.004 -1.386.565 -1.832.024 -639.134
Pazarlama Giderleri
-2.461.549 -873.430 -1.546.596 -543.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
853.334 1.046.232 126.698
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-14.220.162 -7.507.733 -2.140.980 199.972
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.701.061 -8.186.669 -643.559 229.493
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37.817 0 473.800 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-211.798 -187.287 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 -519.171 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.875.042 -8.373.956 -688.930 229.493
Finansman Gelirleri
357.341 339.385 0 0
Finansman Giderleri
-4.645.724 -2.104.999 -2.285.006 -1.037.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.163.425 -10.139.570 -2.973.936 -807.785
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.016.914 622.967 230.096 384.647
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.016.914 622.967 230.096 384.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.146.511 -9.516.603 -2.743.840 -423.138
DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.146.511 -9.516.603 -2.743.840 -423.138
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14 -17.146.511 -9.516.603 -2.743.840 -423.138
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-275.731 -33.643 2.564.165 3.068
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 2.847.457 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-344.664 -42.054 357.749 3.835
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
68.933 8.411 -641.041 -767
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-275.731 -33.643 2.564.165 3.068
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.422.242 -9.550.246 -179.675 -420.070
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-17.422.242 -9.550.246 -179.675 -420.070http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716415


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.522 Değişim: -0,91% Hacim : 16.777 Mio.TL Son veri saati : 14:18
Düşük 1.519 27.01.2021 Yüksek 1.541
Açılış: 1.536
7,3680 Değişim: 0,33%
Düşük 7,3418 27.01.2021 Yüksek 7,3863
Açılış: 7,3439
8,9360 Değişim: -0,03%
Düşük 8,9149 27.01.2021 Yüksek 8,9851
Açılış: 8,9383
436,78 Değişim: -0,08%
Düşük 435,65 27.01.2021 Yüksek 439,26
Açılış: 437,11
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.