KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 21:08
KAP ***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.573.031 11.884.379 1.793.759 10.144.019 -704.282 31.348 -26.264.296 -9.133.812 2.324.146 2.324.146
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
1.600.000 -4.593.600 -1.600.000 -584.000 -5.177.600 -5.177.600
Transferler
-9.133.812 9.133.812
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.564.933 223.074 -4.307.393 -4.307.393
Sermaye Azaltımı
-9.573.031 9.573.031 -14.095.400
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
8.500.000 8.500.000 8.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 11.884.379 1.600.000 1.793.759 19.708.952 -481.208 31.348 -18.925.077 -14.679.400 1.339.153 1.339.153
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 11.884.379 1.600.000 1.793.759 19.708.952 -481.208 31.348 -18.925.077 -14.679.400 1.339.153 1.339.153
Transferler
5.508.000 -14.679.400 14.679.400
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.277.966 188.431 -4.061.599 -1.195.202 -1.595.202
Sermaye Arttırımı
1.200.000 -1.600.000 5.108.000 5.108.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.200.000 11.884.379 0 7.301.759 17.393.318 -292.777 31.348 -33.604.477 -4.061.599 4.851.951 4.851.951


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.456.966 -5.224.394
Dönem Karı (Zararı)
-4.061.599 -14.679.400
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.061.599 -14.679.400
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.129.420 7.327.683
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.628.245 2.571.675
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-460.862 165.333
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-460.862 165.333
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
130.682 97.702
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 3.035.955 3.224.970
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -146.164 -410.752
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -571.437 -935.427
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
4-28 513.001 2.614.182
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.179.494 5.733.308
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -11.539.450 475.044
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
443.209 261.624
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -2.394.867 603.161
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.908.836 3.520.325
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.402.778 873.154
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.111.673 -1.618.409
Ödenen Faiz
23 -3.035.955 -3.224.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -309.338 -381.015
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
738.385 8.529.245
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 1.144.254 2.436.235
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -405.869 -406.990
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 6.500.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.178.364 -3.277.341
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
5.108.000 2.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.795.557 21.953.070
Kredilerden Nakit Girişleri
4.620.048 21.953.070
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
12.175.509 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.725.193 -27.230.411
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.324.354 -26.656.911
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.400.839 -573.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
459.783 27.510
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
459.783 27.510
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
77.128 49.618
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
536.911 77.128


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 536.911 77.128
Ticari Alacaklar
7 19.877.805 8.426.475
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-27 615.690 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
19.262.115 8.426.475
Diğer Alacaklar
8 211.459 4.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 211.459 4.635
Stoklar
9 7.247.233 4.391.504
Peşin Ödenmiş Giderler
6 155.303 153.114
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 155.303 153.114
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.382
Diğer Dönen Varlıklar
16 20.230 14.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 20.230 14.390
ARA TOPLAM
28.052.323 13.067.246
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
24 5.793.800 5.742.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.846.123 18.809.246
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
28 2.745.866 147
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 0 3.264.848
Maddi Duran Varlıklar
10 25.702.402 25.743.602
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 95.776 2.312
Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 142.315
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.544.044 29.153.224
TOPLAM VARLIKLAR
62.390.167 47.962.470
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 19.821.476 12.422.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28 2.597.755 1.523.967
Diğer Finansal Yükümlülükler
28 425.191 714.035
Ticari Borçlar
7 25.018.775 20.109.939
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 25.018.775 20.109.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 90.471 189.128
Diğer Borçlar
2.024.443 729.569
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 1.434.171 508.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 590.272 220.662
Ertelenmiş Gelirler
6 188.740 30.671
Kısa Vadeli Karşılıklar
168.632 126.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 168.632 126.070
ARA TOPLAM
50.335.483 35.845.627
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.335.483 35.845.627
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28 0 3.756.621
Diğer Finansal Yükümlülükler
28 138.224 495.411
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.654.937 2.586.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.654.937 2.586.521
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 4.409.572 3.939.137
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.202.733 10.777.690
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.538.216 46.623.317
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.851.951 1.339.153
Ödenmiş Sermaye
17 6.200.000 5.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 11.884.379 11.884.379
Sermaye Avansı
1.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 7.301.759 1.793.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.100.541 14.634.144
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.100.541 14.634.144
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.393.318 15.115.352
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-292.777 -481.208
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 31.348 31.348
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-33.604.477 -18.925.077
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.061.599 -14.679.400
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.851.951 1.339.153
TOPLAM KAYNAKLAR
62.390.167 47.962.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 56.493.946 36.110.798
Satışların Maliyeti
18 -51.483.695 -39.265.143
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.010.251 -3.154.345
BRÜT KAR (ZARAR)
5.010.251 -3.154.345
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.518.510 -2.452.288
Pazarlama Giderleri
19 -2.133.782 -1.735.823
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.490.405 823.407
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -5.121.002 -2.625.838
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.272.638 -9.144.887
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 571.437 935.427
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-519.171 -3.220.740
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.220.372 -11.430.200
Finansman Gelirleri
23 72.791
Finansman Giderleri
23 -3.060.182 -3.659.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.207.763 -15.090.152
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
146.164 410.752
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 146.164 410.752
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.061.599 -14.679.400
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.061.599 -14.679.400
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.061.599 -14.679.400
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.466.397 5.194.407
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.847.457 6.214.166
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
235.539 278.843
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-616.599 -1.298.602
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-569.491 -1.242.833
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-47.108 -55.769
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.466.397 5.194.407
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.595.202 -9.484.993
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.595.202 -9.484.993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665084


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.