KAP ***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.01.2021 - 18:44
KAP ***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 75.207.129 61.424.023 22.276.108 16.546.890
Satışların Maliyeti
[23] -45.025.706 -42.119.909 -13.536.560 -10.792.912
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.181.423 19.304.114 8.739.548 5.753.978
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
30.181.423 19.304.114 8.739.548 5.753.978
Genel Yönetim Giderleri
[24] -7.096.489 -8.794.842 -2.397.855 -2.803.687
Pazarlama Giderleri
[25] -6.337.268 -5.257.003 -1.404.595 1.137.663
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[26] -1.127.931 -2.028.134 -445.934 -554.781
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 30.900.805 11.141.342 12.825.895 46.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -35.226.682 -15.921.911 -17.837.833 -3.809.953
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.293.858 -1.556.434 -520.774 -230.174
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 74.623 120.414 65.326 -774.495
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.368.481 -1.436.020 -455.448 -1.004.669
Finansman Gelirleri
[28] 22.625 0 12.110 -10.662
Finansman Giderleri
[28] -13.987.948 -3.881.128 -2.308.498 -1.358.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.596.842 -5.317.148 -2.751.836 -2.373.809
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.342.073 1.616.297 640.178 814.061
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] 1.342.073 1.616.297 640.178 814.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.254.769 -3.700.851 -2.111.658 -1.559.748
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.254.769 -3.700.851 -2.111.658 -1.559.748
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
110.075 0 25.113 0
Ana Ortaklık Payları
-1.364.844 -3.700.851 -2.136.771 -1.559.748
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.920.534 101.600
Dönem Karı (Zararı)
-1.320.394 -3.700.851
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.320.394 -3.700.851
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.016.099 11.829.563
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[14,15] 1.704.121 2.161.177
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[12] 287.535 4.695.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[12] 1.817.688 536.408
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[12] -4.704 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[12] -1.525.449 4.158.967
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.649.996 931.073
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[28] -1.649.996 931.073
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-74.623 -120.414
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
[3] -74.623 -120.414
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11] -1.346.872 -1.616.297
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
[13] 5.095.934 5.778.649
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.616.239 -8.027.112
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] -4.875.289 -11.021.444
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.818.019 -7.354.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
942.730 -3.666.870
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 3.262.997 -2.638.051
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-210.222 -2.365.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.473.219 -272.259
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] -1.126.968 -7.678.447
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[10] -9.511.333 12.013.524
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 19.122.774 2.782.726
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-77.168 4.395.235
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.199.942 -1.612.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] -3.322.129 -3.181.014
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -6.476.363 2.327.867
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 100.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.476.363 2.227.867
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[10] -143.559 433.278
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -3.546.369 -1.065.551
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.584.015 566.973
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
37.646 -1.632.524
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.920.534 101.600
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
[14,15] -604.672 -153.042
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14,15] -604.672 -153.042
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-604.672 -153.042
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
[5] 10.240.156 -2.624.502
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
[5] 11.433.155 24.243.695
Kredilerden Nakit Girişleri
11.433.155 24.243.695
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -1.192.999 -26.868.197
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -1.000.443 -26.881.530
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[5] -192.556 13.333
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.714.950 -2.675.944
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-903.094 -442.193
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.811.856 -3.118.137
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.251.690 5.484.102
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.063.546 2.365.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 7.063.546 2.251.690
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 39.201.686 34.478.044
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10.092.821 9.124.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
29.108.865 25.353.951
Diğer Alacaklar
[8] 2.687.735 2.839.486
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.687.735 2.839.486
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 58.582.184 57.140.685
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 23.842.133 14.312.850
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.259.206 9.059.309
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.582.927 5.253.541
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[11] 1.038 515.124
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 4.877.993 792.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.877.993 792.453
ARA TOPLAM
136.256.315 112.330.332
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
136.256.315 112.330.332
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[8] 19.023.951 20.263.844
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17.498.748 17.324.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.525.203 2.939.705
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 333.033 258.410
Maddi Duran Varlıklar
[14] 74.624.418 75.698.059
Arazi ve Arsalar
48.487.352 48.487.352
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.562.898 1.590.000
Binalar
6.497.329 6.609.999
Tesis, Makine ve Cihazlar
14.799.012 16.046.065
Taşıtlar
606.996 406.560
Mobilya ve Demirbaşlar
2.276.425 2.163.677
Yapılmakta Olan Yatırımlar
394.406 394.406
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[15] 432.800 458.608
Diğer Haklar
[15] 432.800 458.608
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 12.507 17.896
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.507 17.896
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[11] 4.556.562 2.824.043
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.983.271 99.520.860
TOPLAM VARLIKLAR
235.239.586 211.851.192
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 802.601 1.803.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
802.601 1.803.044
Banka Kredileri
[5] 802.601 1.803.044
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 4.704.634 6.153.262
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 4.704.634 6.153.262
Banka Kredileri
4.488.548 5.505.244
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
216.086 648.018
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 91.483.261 71.862.969
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 77.168
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
91.483.261 71.785.801
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 2.834.191 3.322.129
Diğer Borçlar
[8] 1.125.217 752.384
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
48.575 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.076.642 752.384
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 13.082.287 20.075.042
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.082.287 20.075.042
Kısa Vadeli Karşılıklar
[12] 2.246.448 1.765.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.915.461 1.429.414
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
330.987 335.691
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.971.658 19.815.851
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 19.971.658 19.815.851
ARA TOPLAM
136.250.297 125.549.786
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.250.297 125.549.786
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 41.411.652 30.361.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 41.411.652 30.361.151
Banka Kredileri
41.160.019 30.348.894
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
251.633 12.257
Diğer Borçlar
[13] 7.520.780 5.377.198
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.520.780 5.377.198
Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 10.013.587 6.929.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 10.013.587 6.929.010
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.946.019 42.667.359
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
195.196.316 168.217.145
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.952.197 43.587.424
Ödenmiş Sermaye
[17] 24.300.000 24.300.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[18] 1.044.140 1.044.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[19] 40.675.514 42.042.803
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
40.675.514 42.042.803
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.068.825 43.068.825
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.393.311 -1.026.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] -2.327.037 -1.423.943
Yabancı Para Çevrim Farkları
[20] -2.327.037 -1.423.943
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 4.343.229 4.343.229
Yasal Yedekler
[21] 4.343.229 4.343.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] -26.718.805 -25.530.267
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.364.844 -1.188.538
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
91.073 46.623
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.043.270 43.634.047
TOPLAM KAYNAKLAR
235.239.586 211.851.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -538.182 1.044.140 28.089.434 -834.183 175.452 7.344.698 -8.167.104 -18.511.257 32.902.998 32.902.998
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
538.182 466.165 -1.064.460 -3.001.469 1.250.279 -102.185 -1.913.488 -1.913.488
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
24.300.000 0 1.044.140 28.555.599 -834.183 -889.008 4.343.229 -6.916.825 -18.613.442 30.989.510 30.989.510
Transferler
-18.613.442 18.613.442 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.027.073 329.733 -442.194 -3.700.851 213.761 213.761
Dönem Karı (Zararı)
4.027.073 -3.700.851 326.222 326.222
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
329.733 -442.194 -112.461 -112.461
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 0 1.044.140 32.582.672 -504.450 -1.331.202 4.343.229 -25.530.267 -3.700.851 31.203.271 31.203.271
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 0 1.044.140 43.068.825 -1.026.022 -1.423.943 4.343.229 -25.530.267 -1.188.538 43.587.424 46.623 43.634.047
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.188.538 1.188.538 -46.623 -46.623
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.367.289 -903.094 -1.364.844 -3.635.227 91.073 -3.544.154
Dönem Karı (Zararı)
-1.364.844 -1.364.844 91.073 -1.273.771
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.367.289 -903.094 -2.270.383 -2.270.383
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 0 1.044.140 43.068.825 -2.393.311 -2.327.037 4.343.229 -26.718.805 -1.364.844 39.952.197 91.073 40.043.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.254.769 -3.700.851 -2.111.658 -1.559.748
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.367.289 329.733 -1.519.545 -4.393.558
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
[19] -1.497.950
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[19] -1.752.936 422.735 -1.948.135 127.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
[11] 385.647 -93.002 428.590 -3.023.403
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] 385.647 -93.002 428.590 -3.023.403
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-903.094 -442.194 -1.055.229 3.558
Yabancı Para Çevrim Farkları
-903.094 -442.194 -1.055.229 3.558
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-903.094 -442.194 -1.055.229 3.558
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.270.383 -112.461 -2.574.774 -4.390.000
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.525.152 -3.813.312 -4.686.432 -5.949.748
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.116.325 -1.201.287 0
Ana Ortaklık Payları
-2.408.827 -3.813.312 -3.485.145 -5.949.748http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904507


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7015 Değişim: 1,33%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,7474
Açılış: 32,2736
34,9885 Değişim: 0,24%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,0776
Açılış: 34,9034
2.446,19 Değişim: 2,31%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.454,84
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.