" />

KAP ***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 19:56
KAP ***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 95.886.884 76.483.280
Satışların Maliyeti
[23] -64.161.170 -57.090.612
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.725.714 19.392.668
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
31.725.714 19.392.668
Genel Yönetim Giderleri
[24] -11.626.982 -9.056.864
Pazarlama Giderleri
[25] -9.722.592 -16.925.432
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[26] -2.715.254 -3.316.126
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 13.350.872 41.887.742
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -18.570.821 -44.899.609
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.440.937 -12.917.621
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 104.592 59.597
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.545.529 -12.858.024
Finansman Gelirleri
[28] 13.150 4.639
Finansman Giderleri
[28] -4.872.048 -10.180.828
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.313.369 -23.034.213
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.171.454 4.420.771
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] 1.171.454 4.420.771
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.141.915 -18.613.442
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.141.915 -18.613.442
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-46.623 0
Ana Ortaklık Payları
-1.095.292 -18.613.442
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
482.888 632.098
Dönem Karı (Zararı)
-1.141.915 -18.410.119
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.141.915 -18.410.119
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.947.016 3.118.945
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[14] 2.840.728 2.834.263
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
875.947 7.047.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[12] 1.121.351 592.896
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-245.404
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[12] 0 6.455.018
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
506.387 -10.458.368
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[28] 506.387 -10.458.368
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
[20] 0 3.741.209
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-104.592 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
[3] -104.592
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11] -1.171.454 -46.073
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.322.213 15.710.501
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.049.526 550.269
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[6] -10.385.526 550.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[6] -10.664.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-358.112 -1.582.972
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[8] 582.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[8] -940.638 -1.582.972
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] -4.693.395 3.648.814
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[10] 9.150.369 -3.805.482
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.833.340 12.289.615
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[6] 77.168
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[6] 2.756.172 12.289.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] 141.115 1.105.499
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.872.835 1.056.504
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[6] 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[6] 6.872.835 1.056.504
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[11] 518.687 -3.910.594
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.262.474 6.358.848
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.012.101
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.250.373 6.358.848
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
482.888 419.327
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 212.771
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-190.400 -1.923.219
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-190.400 -1.923.219
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -190.400 -1.923.219
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.989.965 1.575.465
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.950.083 1.861.790
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] -2.950.083 1.861.790
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -39.882 -286.325
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[5] -39.882 -286.325
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.697.477 284.344
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-534.935 887.542
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.232.412 1.171.886
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.484.102 4.312.216
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.251.690 5.484.102


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 2.251.690 5.484.102
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 34.478.044 13.441.832
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9.124.093 2.247.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
25.353.951 11.194.647
Diğer Alacaklar
[8] 2.839.486 3.086.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
[8] 2.839.486 3.086.948
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 57.140.685 52.447.290
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 14.312.850 23.462.136
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.288.513 10.133.714
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.024.337 13.328.422
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[11] 515.124 512.997
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 792.453 1.825.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
[13] 792.453 1.825.660
ARA TOPLAM
112.330.332 100.260.965
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
112.330.332 100.260.965
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[8] 20.263.844 19.658.270
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17.324.139 17.906.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.939.705 1.751.605
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 258.410 153.818
Maddi Duran Varlıklar
[14] 75.698.059 66.523.000
Arazi ve Arsalar
48.487.352 38.796.352
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.590.000 0
Binalar
6.609.999 6.250.870
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.046.065 18.398.337
Taşıtlar
406.560 430.806
Mobilya ve Demirbaşlar
2.163.677 2.252.229
Yapılmakta Olan Yatırımlar
394.406 394.406
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[15] 458.608 501.800
Diğer Haklar
[15] 458.608 501.800
Peşin Ödenmiş Giderler
17.896 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 17.896 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[11] 2.824.043 0
Diğer Duran Varlıklar
[14] 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
99.520.860 86.836.888
TOPLAM VARLIKLAR
211.851.192 187.097.853
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 1.803.044 18.420.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.803.044 18.420.424
Banka Kredileri
[5] 1.803.044 18.420.424
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 6.153.262 14.878.223
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.153.262 14.878.223
Banka Kredileri
5.505.244 14.778.218
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
648.018 100.005
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 71.862.969 69.480.598
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
77.168 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
71.785.801 69.480.598
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 3.322.129 3.181.014
Diğer Borçlar
[8] 752.384 558.310
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
[8] 752.384 558.310
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 20.075.042 12.877.594
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 20.075.042 12.877.594
Kısa Vadeli Karşılıklar
[12] 1.765.105 1.854.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.429.414 1.273.843
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
335.691 581.095
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.815.851 15.620.388
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 19.815.851 15.620.388
ARA TOPLAM
125.549.786 136.871.489
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
125.549.786 136.871.489
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 30.361.151 7.064.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 30.361.151 7.064.734
Banka Kredileri
30.348.894 6.464.532
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.257 600.202
Diğer Borçlar
5.377.198 5.322.288
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
[13] 5.377.198 5.322.288
Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 6.929.010 5.717.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 6.929.010 5.717.283
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[11] 0 1.132.549
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.667.359 19.236.854
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
168.217.145 156.108.343
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.587.424 30.989.510
Ödenmiş Sermaye
[17] 24.300.000 24.300.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[18] 1.044.140 1.044.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[19] 42.042.803 27.721.417
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.042.803 27.721.417
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.068.825 28.555.600
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.026.022 -834.183
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] -1.423.943 -889.008
Yabancı Para Çevrim Farkları
[20] -1.423.943 -889.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 4.343.229 4.343.229
Yasal Yedekler
[21] 4.343.229 4.343.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] -25.530.267 -6.916.826
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.188.538 -18.613.442
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
46.623
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.634.047 30.989.510
TOPLAM KAYNAKLAR
211.851.192 187.097.853


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -597.779 1.044.140 28.089.434 -1.052.528 -712.090 7.344.698 -7.497.907 50.917.968 50.917.968
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
597.779 1.198.360 343.190 -3.001.469 581.082 -281.058 -281.058
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
24.300.000 0 1.044.140 29.287.794 -1.052.528 -368.900 4.343.229 -6.916.825 0 50.636.910 50.636.910
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-732.194 218.345 -520.109 -18.613.442 -19.647.400 -19.647.400
Dönem Karı (Zararı)
-18.613.442 -19.647.400 -19.647.400
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-732.194 218.345 -520.109 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 28.555.600 -834.183 -889.009 4.343.229 -6.916.825 -18.613.442 30.989.510 30.989.510
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -538.182 1.044.140 28.089.434 -834.183 175.452 7.344.698 -8.167.104 -18.511.257 32.902.998 32.902.998
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
538.182 466.165 -1.064.460 -3.001.469 1.250.279 -102.185 -1.913.488 -1.913.488
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
24.300.000 0 1.044.140 28.555.599 -834.183 -889.008 4.343.229 -6.916.825 -18.613.442 30.989.510 30.989.510
Transferler
-18.613.442 18.613.442 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.513.226 -191.839 -534.935 -1.188.538 12.597.914 46.623 12.644.537
Dönem Karı (Zararı)
-1.188.538 -1.188.538 46.623 -1.141.915
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.513.226 -191.839 -534.935 13.786.452 13.786.452
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 43.068.825 -1.026.022 -1.423.943 4.343.229 -25.530.267 -1.188.538 43.587.424 46.623 43.634.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.141.915 -18.613.442
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.321.386 -513.849
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
[14] 11.782.195
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[12] -245.947 272.931
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.785.138 -786.780
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] -534.935 -520.108
Yabancı Para Çevrim Farkları
-534.935 -520.108
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-534.935 -520.108
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.786.451 -1.033.957
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.644.536 -19.647.399
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
46.623
Ana Ortaklık Payları
12.597.913 -19.647.399http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826558


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9734 Değişim: 0,23%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,9545 Değişim: 0,23%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9670
Açılış: 35,8722
2.539,84 Değişim: 0,19%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.542,51
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.