KAP ***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 - 21:06
KAP ***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 44.877.133 33.946.650 29.184.986 16.379.520
Satışların Maliyeti
[23] -31.326.997 -23.908.423 -18.572.385 -9.594.390
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.550.136 10.038.227 10.612.601 6.785.130
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
13.550.136 10.038.227 10.612.601 6.785.130
Genel Yönetim Giderleri
[24] -5.991.155 -4.383.518 -3.328.210 -2.331.123
Pazarlama Giderleri
[25] -6.394.666 -5.080.765 -5.193.159 -2.911.937
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[26] -1.473.353 -1.102.068 -816.803 -796.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[27] 11.105.399 14.620.631 4.733.203 9.014.277
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[27] -12.111.958 -11.065.017 -5.694.314 -5.813.365
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.315.597 3.027.490 313.318 3.946.220
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 894.909 4.822 894.909 4.822
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-420.688 3.032.312 1.208.227 3.951.042
Finansman Giderleri
[28] -2.522.650 -5.834.279 -102.861 -3.605.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.943.338 -2.801.967 1.105.366 345.664
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
802.236 902.464 100.398 470.668
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] 802.236 902.464 100.398 470.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.141.102 -1.899.503 1.205.764 816.332
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.141.102 -1.899.503 1.205.764 816.332
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.141.102 -1.899.503 1.205.764 816.332
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.350.666 3.752.883
Dönem Karı (Zararı)
-2.141.102 -1.890.301
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.141.102 -1.890.301
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.491.741 4.916.941
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[14] 1.439.858 1.804.815
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.166.344 652.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[12] 219.957 822.572
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[6,8] 3.946.387 -170.319
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
460.846 -762.792
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[6] -762.792
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[6] 460.846
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
[20] 1.859.586 3.012.794
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-894.511 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
[3] -894.511 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11] -802.236 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.261.854 209.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.701.305 726.243
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
308.402 -8.019.654
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[6] -389.683 -732.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[6] 698.085 -7.287.068
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.229.122 -1.605.670
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[8] -3.495.204 -1.553.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[8] -1.733.918 -52.106
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] -3.303.273 2.284.395
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[10] 14.940.154 -9.133.774
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.717.342 13.907.861
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[6] 4.279.088 -3.012.405
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[6] -22.996.430 16.920.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] -3.181.014 1.512.702
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
554.553 406.428
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] 227.653 -222.938
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] 326.900 629.366
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[10] 1.084.208 -1.050.091
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.842.129 2.424.046
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
858.325 3.019.109
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
983.804 -595.063
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.350.666 3.752.883
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-65.074 -3.679
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 142.220
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[14] 0 142.220
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-65.074 -145.899
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -65.074 -145.899
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.060.161 -3.666.739
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.075.165 3.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] 2.075.165 3.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -6.541.660
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -6.541.660
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -15.004 -125.079
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.355.579 82.465
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-445.752 58.852
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.801.331 141.317
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 5.484.102 4.312.216
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 2.682.771 4.453.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 2.682.771 5.484.102
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 43.015.274 20.319.788
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10.196.115 12.442.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
32.819.159 7.877.205
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.403.167 3.086.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
[8] 3.403.167 3.086.948
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 57.095.426 53.792.153
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 11.664.095 26.446.776
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.929.482 10.133.714
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.734.613 16.313.062
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[11] 514.751 512.997
Diğer Dönen Varlıklar
808.108 1.825.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
[13] 808.108 1.825.660
ARA TOPLAM
119.183.592 111.468.424
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
119.183.592 111.468.424
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 21.224.083 19.658.270
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18.054.779 17.906.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.169.304 1.751.605
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 1.048.329 153.818
Maddi Duran Varlıklar
[14] 65.169.985 66.523.000
Arazi ve Arsalar
38.796.352 38.796.352
Binalar
6.179.837 6.250.870
Tesis, Makine ve Cihazlar
17.230.356 18.398.337
Mobilya ve Demirbaşlar
2.150.501 2.252.229
Özel Maliyetler
418.533 430.806
Yapılmakta Olan Yatırımlar
394.406 394.406
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[15] 480.031 501.800
Diğer Haklar
480.031 501.800
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[11] 1.549.147 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
89.471.575 86.836.888
TOPLAM VARLIKLAR
208.655.167 198.305.312
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.966.742 18.420.424
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.966.742 18.420.424
Banka Kredileri
[5] 1.966.742 18.420.424
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.923.473 100.005
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.923.473 100.005
Banka Kredileri
[5] 8.923.473 100.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 77.175.827 69.700.583
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.279.088 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
72.896.739 69.700.583
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 4.079.502 3.181.014
Diğer Borçlar
558.636 558.310
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
[8] 558.636 558.310
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 14.516.029 12.877.594
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
227.653 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.288.376 12.877.594
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[11] 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
[12] 1.899.100 1.854.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.318.005 1.273.843
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
581.095 581.095
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.070.026 15.620.388
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 15.070.026 15.620.388
ARA TOPLAM
124.189.335 122.313.256
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.189.335 122.313.256
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.264.358 21.842.952
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.264.358 21.842.952
Banka Kredileri
[5] 31.264.358 21.842.952
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.598.138 5.717.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
[12] 5.598.138 5.717.283
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[11] 0 3.215.274
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.038.806 5.322.288
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
[13] 6.038.806 5.322.288
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.901.302 36.097.797
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
167.090.637 158.411.053
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.564.530 39.894.259
Ödenmiş Sermaye
[17] 24.300.000 24.300.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[18] 1.044.140 1.044.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[19] 31.978.542 27.721.417
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.978.542 27.721.417
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
32.582.672 28.555.600
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-604.130 -834.183
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] -1.334.760 -889.008
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.334.760 -889.008
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.343.229 4.343.229
Yasal Yedekler
[21] 4.343.229 4.343.229
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] -16.625.519 -1.668.975
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.141.102 -14.956.544
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.564.530 39.894.259
TOPLAM KAYNAKLAR
208.655.167 198.305.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -597.779 1.044.140 28.089.434 -1.052.528 -712.090 7.344.698 -7.497.907 50.917.968 50.917.968
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
597.779 1.198.360 343.190 -3.001.469 5.828.933 4.966.793 4.966.793
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
24.300.000 0 1.044.140 29.287.794 -1.052.528 -368.900 4.343.229 -1.668.974 55.884.761 55.884.761
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-732.195 1.737.790 -282.901 -1.899.503 -1.176.809 -1.176.809
Dönem Karı (Zararı)
-1.899.503 -1.899.503 -1.899.503
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-732.195 1.737.790 -282.901 722.694 722.694
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 28.555.599 685.262 -651.801 4.343.229 -1.668.974 -1.899.503 54.707.952 54.707.952
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -538.182 1.044.140 28.089.434 -834.183 175.452 7.344.698 -8.167.104 -18.511.257 32.902.998 32.902.998
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
538.182 466.165 -1.064.460 -3.001.469 6.498.130 3.554.713 6.991.260 6.991.260
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
24.300.000 1.044.140 28.555.599 -834.183 -889.008 4.343.229 -1.668.974 -14.956.544 39.894.258 39.894.258
Transferler
-14.956.544 14.956.544 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.027.073 230.053 -445.752 -2.141.103 1.670.271 1.670.271
Dönem Karı (Zararı)
-2.141.103 -2.141.103 -2.141.103
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.027.073 230.053 -445.752 3.811.374 3.811.374
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 32.582.672 -604.130 -1.334.760 4.343.229 -16.625.518 -2.141.102 41.564.530 41.564.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.141.102 -1.899.503 1.205.764 816.332
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.257.124 -367.266 3.976.290 -977.794
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[12] 294.940 -470.854 -65.104 -1.253.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.962.184 103.588 4.041.394 275.788
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] 3.962.184 103.588 4.041.394 275.788
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-445.752 685.262 540.206 -141.600
Yabancı Para Çevrim Farkları
[20] -445.752 685.262 540.206 -141.600
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.811.372 317.996 4.516.496 -1.119.394
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.670.270 -1.581.507 5.722.260 -303.062
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.670.270 -1.581.507 5.722.260 -303.062http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783099


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.