KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

25.11.2019 - 19:23
KAP ***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***EKT*** TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 254.238 152.078 131.150 19.004
Kredilerden Alınan Kar Payları
179.100 0 105.811 0
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
1.548 0 1.096 0
Bankalardan Alınan Gelirler
34.222 0 0 0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
38.276 0 23.875 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
18.075 0 12.365 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
20.201 0 11.510 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Kar Payı Gelirleri
1.092 152.078 368 19.004
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -108.745 0 -72.708 0
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-85.262 0 -59.547 0
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-22.427 0 -12.648 0
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-3 0 -1 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-1.053 0 -512 0
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
145.493 152.078 58.442 19.004
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-783 1 -69 1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
391 2 346 2
Gayri Nakdi Kredilerden
118 0 107 0
Diğer
273 2 239 2
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.174 -1 -415 -1
Gayri Nakdi Kredilere
-12 0 -12 0
Diğer
-1.162 -1 -403 -1
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 18.733 258.741 13.381 186.445
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
16.756 0 12.218 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-4.668 0 -6.882 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
6.645 258.741 8.045 186.445
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 19.401 16.890 16.123 669
FAALİYET BRÜT KÂRI
182.844 427.710 87.877 206.119
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
(6) -44.825 0 -28.519 17
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-48.537 -4.499 -19.190 -1.467
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -51.531 -1.704 -30.544 -636
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
37.951 421.507 9.624 204.033
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.951 421.507 9.624 204.033
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -9.389 -87.149 -4.092 -44.747
Cari Vergi Karşılığı
0 -87.149 0 -44.747
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-13.274 0 -6.194 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.885 0 2.102 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
28.562 334.358 5.532 159.286
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
28.562 334.358 5.532 159.286
Grubun Karı (Zararı)
28.562 334.358 5.532 159.286
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00038000 0,00446000 0,00007000 0,00212000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
81.358 224.875
Alınan Kar Payları
205.977 22.122
Ödenen Kar Payları
-63.791 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
391 2
Elde Edilen Diğer Kazançlar
35.749 275.631
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
-17 16.701
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-96.923 -4.499
Ödenen Vergiler
-16.994 -87.149
Diğer
16.966 2.067
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-660.375 -91.231
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-866.805 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-250.330 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.525.870 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
105.261 -55.051
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
92.661 0
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
3.726.816 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
9.799 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
48.093 -36.180
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-579.017 133.644
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.069.728 8
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-50.381 17
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
101 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.659 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-998.749 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-13.040 -9
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.050.062 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.026.532 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
23.088 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
442 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
229 110.169
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-598.454 243.821
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
654.087 459.653
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
55.633 703.474


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
749.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.631.991 -2.824.581 0 556.410 0 556.410
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
749.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.631.991 -2.824.581 0 556.410 0 556.410
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334.358 334.358 0 334.358
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
749.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.631.991 -2.824.581 334.358 890.768 0 890.768
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.631.991 -2.824.581 543.696 1.101.106 0 1.101.106
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.631.991 -2.824.581 543.696 1.101.106 0 1.101.106
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.562 28.562 0 28.562
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.088 0 23.088
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.280.885 2.824.581 -543.696 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.280.885 2.280.885 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543.696 -543.696 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 0 0 23.088 0 0 0 0 0 0 0 0 351.106 0 28.562 1.152.756 0 1.152.756


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
494.212 180.364 674.576 0 0 0
GARANTİ VE KEFALETLER
1 28.542 24.858 53.400 0 0 0
Teminat Mektupları
28.542 24.858 53.400 0 0 0
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
28.542 24.858 53.400 0 0 0
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 445.819 38.998 484.817 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
445.819 38.998 484.817 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
38.425 38.998 77.423 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
407.014 0 407.014 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
380 0 380 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
19.851 116.508 136.359 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
19.851 116.508 136.359 0 0 0
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
19.851 116.508 136.359 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
8.890.816 2.663.356 11.554.172 1.994 11.353 13.347
EMANET KIYMETLER
249.838 1.939.577 2.189.415 1.994 11.353 13.347
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.174 0 1.174 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
90.051 36 90.087 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
954 0 954 1.994 11.353 13.347
Emanet Kıymet Alanlar
157.659 1.939.541 2.097.200 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
8.640.978 723.779 9.364.757 0 0 0
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
0 0 0 0 0 0
Emtia
117.714 0 117.714 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
289.000 0 289.000 0 0 0
Diğer Rehinli Kıymetler
8.234.264 723.779 8.958.043 0 0 0
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
9.385.028 2.843.720 12.228.748 1.994 11.353 13.347


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28.562 334.358 5.532 159.286
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.562 334.358 5.532 159.286


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
208.728 986.346 1.195.074 655.644 1.957 657.601
Nakit ve Nakit Benzerleri
34.353 269.133 303.486 655.644 1.957 657.601
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 34.018 251.953 285.971 6 0 6
Bankalar
(2) 335 17.180 17.515 655.638 1.957 657.595
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(3) 166.716 716.805 883.521 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
166.716 716.805 883.521 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 7.659 0 7.659 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 0 7.659 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(5) 0 408 408 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 408 408 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.707.391 1.841.266 4.548.657 0 0 0
Krediler
(6) 2.707.391 836.978 3.544.369 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(8) 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(7) 0 1.004.288 1.004.288 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.004.288 1.004.288 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Donuk Alacaklar
(6) 188.365 0 188.365 188.343 0 188.343
Özel Karşılıklar (-)
(6) -188.365 0 -188.365 -188.343 0 -188.343
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(9) 35.273 0 35.273 36.722 0 36.722
Satış Amaçlı
35.273 0 35.273 36.722 0 36.722
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(12) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
59.238 0 59.238 12.021 0 12.021
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
26.691 0 26.691 20.330 0 20.330
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
26.691 0 26.691 20.330 0 20.330
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 89.061 0 89.061
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(16) 94.149 0 94.149 103.538 0 103.538
DİĞER AKTİFLER
(17) 222.099 4 222.103 219.525 0 219.525
VARLIKLAR TOPLAMI
3.353.569 2.827.616 6.181.185 1.136.841 1.957 1.138.798
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(1) 2.132.428 1.711.804 3.844.232 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(2) 0 80.281 80.281 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(3) 455 0 455 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
455 0 455 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(4) 21.727 0 21.727 0 0 0
KARŞILIKLAR
(6) 49.695 12.967 62.662 30.862 0 30.862
Genel Karşılıklar
41.764 12.781 54.545 9.777 0 9.777
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.030 0 5.030 4.462 0 4.462
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.901 186 3.087 16.623 0 16.623
CARİ VERGİ BORCU
(7) 7.190 0 7.190 1.714 0 1.714
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(9) 0 984.095 984.095 0 0 0
Krediler
0 984.095 984.095 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
27.776 11 27.787 4.601 515 5.116
ÖZKAYNAKLAR
(11) 1.152.756 0 1.152.756 1.101.106 0 1.101.106
Ödenmiş Sermaye
750.000 0 750.000 750.000 0 750.000
Sermaye Yedekleri
23.088 0 23.088 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
23.088 0 23.088 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
351.106 0 351.106 2.631.991 0 2.631.991
Yasal Yedekler
351.106 0 351.106 311.495 0 311.495
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 2.320.496 0 2.320.496
Kar veya Zarar
28.562 0 28.562 -2.280.885 0 -2.280.885
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 -2.824.581 0 -2.824.581
Dönem Net Kâr veya Zararı
28.562 0 28.562 543.696 0 543.696
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.392.027 2.789.158 6.181.185 1.138.283 515 1.138.798http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800378


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.014 Değişim: -1,36% Hacim : 47.791 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3538 Değişim: -0,17%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,3937
Açılış: 13,3767
15,1240 Değişim: -0,13%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,1659
Açılış: 15,144
790,27 Değişim: 0,04%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 792,43
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.