KAP ***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 20:59
KAP ***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EKSUN*** EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-339.248.680 -770.756.921
Dönem Karı (Zararı)
292.835.278 201.790.691
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
117.992.872 34.615.207
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 13.752.764 8.078.523
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.593.691 2.900.966
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.593.691 2.900.966
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.643.901 4.622.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 10.735.929 4.247.358
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 907.972 375.121
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
23,24 123.463.541 -8.725.343
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
21.332.507 68.233.861
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20,21 21.332.507 68.233.861
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -54.846.616 20.942.957
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -946.916 -61.438.236
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-790.683.176 -1.011.923.091
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -646.073.373 -262.246.520
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -923.749 -9.825.050
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -524.837.967 -133.526.018
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -89.138.059 -166.865.895
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 350.503.987 -423.512.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 6.376.229 1.467.672
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 90.059.870 3.184.884
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.349.886 -20.599.882
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20.242.251 -20.255.999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.107.635 -343.883
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-379.855.026 -775.517.193
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
23 3.554.373 8.725.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -17.090.564 -1.038.195
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 54.142.537 -2.926.876
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.940.797 117.176.297
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 1.024.164
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 1.051.449 126.897.672
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -12.992.246 -10.745.539
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
671.367.562 689.793.916
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
939.973.065 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
939.973.065 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-59.999.992 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -59.999.992 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
323.691.654 637.293.886
Kredilerden Nakit Girişleri
4 223.691.654 324.082.933
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
100.000.000 313.210.953
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-300.000.000 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-300.000.000 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
27 0 194.931.783
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
27 -83.777.243 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -9.987.288 -4.714.662
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
24 -138.532.634 -137.710.501
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -6.590
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
320.178.085 36.213.292
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
320.178.085 36.213.292
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
78.610.688 9.758.247
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
398.788.773 45.971.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.957.498 12.141.139 33.631.935 -4.100.431 1.755.503 -16.329.378 7.684.885 84.741.151 84.741.151
Transferler
7.684.885 -7.684.885 0 0
Dönem Karı (Zararı)
201.790.691 201.790.691 201.790.691
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.631.935 -3.937.758 33.631.935 -3.937.758 -3.937.758
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.412.377 3.412.377 3.412.377
Dönem Sonu Bakiyeler
49.957.498 12.141.139 -8.038.189 1.755.503 28.399.819 201.790.691 286.006.461 286.006.461
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.957.498 12.141.139 -11.484.807 1.755.503 28.399.819 224.359.169 305.128.321 305.128.321
Transferler
224.359.169 -224.359.169 0 0
Dönem Karı (Zararı)
292.835.278 292.835.278 292.835.278
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.783.069 -5.783.069 -5.783.069
Sermaye Arttırımı
20.042.502 20.042.502 20.042.502
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-59.999.992 59.999.992 -59.999.992 -59.999.992 -59.999.992
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
919.930.563 919.930.563 919.930.563
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.968.498 1.968.498 1.968.498
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 12.141.139 -59.999.992 919.930.563 -17.267.876 61.755.495 194.727.494 292.835.278 1.474.122.101 1.474.122.101


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 398.788.773 78.610.688
Ticari Alacaklar
1.167.360.888 550.663.684
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 531.727 15.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.166.829.161 550.647.975
Diğer Alacaklar
19.394.932 19.273.622
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 0 802.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 19.394.932 18.471.183
Stoklar
8 1.067.640.575 542.802.608
Peşin Ödenmiş Giderler
15 254.850.496 165.712.437
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 34.619.660 17.119.558
Diğer Dönen Varlıklar
14 63.286.167 83.528.418
ARA TOPLAM
3.005.941.491 1.457.711.015
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.005.941.491 1.457.711.015
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.636 2.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.636 2.636
Maddi Duran Varlıklar
9 68.911.684 61.726.143
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 53.758.798 42.628.199
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.020.168 422.965
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 85.587.307 28.813.001
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
209.280.593 133.592.944
TOPLAM VARLIKLAR
3.215.222.084 1.591.303.959
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.077.021.242 964.749.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.077.021.242 964.749.405
Banka Kredileri
4 956.658.221 635.635.482
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 15.933.673 11.773.328
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 103.625.000 315.139.720
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 804.348 2.200.875
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 0 95.742.111
Ticari Borçlar
395.681.726 49.627.710
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 53.479.110 19.215.219
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 342.202.616 30.412.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 10.829.730 4.453.501
Diğer Borçlar
14.921.051 99.500.733
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 14.921.051 99.500.733
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 106.409.293 16.349.423
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 69.674.141 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.983.412 6.295.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 9.908.426 5.128.811
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.074.986 1.167.014
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 5.409.283 2.301.648
ARA TOPLAM
1.691.929.878 1.239.020.356
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.691.929.878 1.239.020.356
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.362.424 29.924.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.362.424 29.924.110
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 35.362.424 29.731.663
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 0 192.447
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.807.681 17.231.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 13.807.681 17.231.172
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.170.105 47.155.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.741.099.983 1.286.175.638
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 1.474.122.101 305.128.321
Ödenmiş Sermaye
70.000.000 49.957.498
Sermaye Düzeltme Farkları
12.141.139 12.141.139
Geri Alınmış Paylar (-)
-59.999.992 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
919.930.563 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.267.876 -11.484.807
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.267.876 -11.484.807
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.267.876 -11.484.807
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
61.755.495 1.755.503
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
194.727.494 28.399.819
Net Dönem Karı veya Zararı
292.835.278 224.359.169
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.474.122.101 305.128.321
TOPLAM KAYNAKLAR
3.215.222.084 1.591.303.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 3.934.973.415 2.811.679.098 1.521.178.500 1.173.606.618
Satışların Maliyeti
18 -3.190.379.766 -2.165.835.709 -1.252.929.215 -946.177.095
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
744.593.649 645.843.389 268.249.285 227.429.523
BRÜT KAR (ZARAR)
744.593.649 645.843.389 268.249.285 227.429.523
Genel Yönetim Giderleri
19 -35.374.404 -19.072.276 -14.688.971 -7.480.233
Pazarlama Giderleri
19 -335.439.417 -198.880.553 -139.231.135 -87.274.373
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -6.387.084 -392.272 -2.949.339 -372.197
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 242.688.099 114.848.194 72.159.766 28.594.318
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -120.794.413 -114.296.856 -54.717.397 -18.693.602
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
489.286.430 428.049.626 128.822.209 142.203.436
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 76.600.413 62.425.328 17.120.921 1.882.712
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 -2.011.254 0 -2.011.254
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
565.886.843 488.463.700 145.943.130 142.074.894
Finansman Gelirleri
23 24.268.823 10.337.413 12.892.701 2.328.875
Finansman Giderleri
24 -282.492.863 -247.621.245 -91.370.308 -95.593.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
307.662.803 251.179.868 67.465.523 48.810.225
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.827.525 -49.389.177 644.831 1.152.598
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -69.674.141 -28.446.220 -35.183.176 12.482.845
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 54.846.616 -20.942.957 35.828.007 -11.330.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
292.835.278 201.790.691 68.110.354 49.962.823
DÖNEM KARI (ZARARI)
292.835.278 201.790.691 68.110.354 49.962.823
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
292.835.278 201.790.691 68.110.354 49.962.823
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.783.069 -37.569.693 -408.728 -34.904.914
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -33.631.935 0 -33.631.935
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.783.069 -3.937.758 -408.728 -1.272.979
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.783.069 -37.569.693 -408.728 -34.904.914
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
287.052.209 164.220.998 67.701.626 15.057.909
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
287.052.209 164.220.998 67.701.626 15.057.909http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212072


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.