KAP ***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:14
KAP ***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
18 60.000 12.482 34.326 20.887 127.695
Yeni Bakiye
60.000 12.482 34.326 20.887 127.695
Kar Dağıtımı
1.387 14.700 -20.887 -4.800
Dağıtılan Temettü
-4.800 -4.800
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.387 -1.387
Diğer
20.887 -20.887
Dönem Sonu Bakiyeler
18 60.000 13.869 49.026 21.329 144.224
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
18 60.000 13.725 49.170 29.305 152.200
Yeni Bakiye
60.000 13.725 49.170 29.305 152.200
Kar Dağıtımı
1.466 27.839 -29.305
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.466 -1.466
Diğer
29.305 -29.305
Dönem Sonu Bakiyeler
18 60.000 15.191 77.009 25.846 178.046


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16 58.130 65.299
FAKTORİNG GELİRLERİ
16 58.130 65.299
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
54.724 61.556
İskontolu
36.768 43.764
Diğer
17.956 17.792
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.406 3.743
İskontolu
1.589 955
Diğer
1.817 2.788
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
19 -8.985 -28.068
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-8.219 -25.978
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.260
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-766 -830
BRÜT KAR (ZARAR)
49.145 37.231
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -15.051 -11.789 0
Personel Giderleri
-11.397 -8.921
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-152 -39
Genel İşletme Giderleri
-3.404 -2.747
Diğer
-98 -82
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
34.094 25.442 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
18 9.124 5.264
Bankalardan Alınan Faizler
777 589
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
15
Türev Finansal İşlemler Karı
573 194
Kambiyo İşlemleri Karı
2.842 4.365
Diğer
4.932 101
KARŞILIK GİDERLERİ
20 -6.825 -1.502
Özel Karşılıklar
-6.825 -1.502
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -3.299 -1.624
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-800 -681
Kambiyo İşlemleri Zararı
-2.499 -943
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
33.094 27.580 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.094 27.580 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-7.248 -6.251
Cari Vergi Karşılığı
-6.917 -5.966
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-331
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
25.846 21.329 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
25.846 21.329 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.846 21.329
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
31.822 35.437
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
53.086 66.790
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-9.557 -23.220
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.599 3.455
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4.2 810 91
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-11.397 -8.794
Ödenen Vergiler
-6.205 -6.114
Diğer
1.486 3.229
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-40.265 7.622
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-45.391 106.393
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
545 477
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
8.153 2.540
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-4.062 -101.186
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
490 -602
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-8.443 43.059
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
5-6 -1.029 -16
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
14
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-209
Diğer
-176 -162
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.191 -387
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-20.000
Temettü Ödemeleri
15.7 -4.800
Diğer
32
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 -24.768
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
109 1.134
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-9.525 19.038
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.101 4.140
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.1.1 5.576 23.178


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
25.846 21.329
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.846 21.329


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3.1.1 392 5.184 5.576 10.451 4.650 15.101
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
3.2.1 0 800 800
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
212.945 95.717 308.662 195.307 72.489 267.796
Faktoring Alacakları
4 212.945 95.717 308.662 195.307 72.489 267.796
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
4.1 151.612 52.047 203.659 146.293 27.097 173.390
Diğer Faktoring Alacakları
4.1 61.333 43.670 105.003 49.014 45.392 94.406
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0
Kredi Kartları
0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0
Takipteki Alacaklar
4.2 8.910 2.191 11.101 9.062 9.062
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
4.2 -8.910 -2.191 -11.101 -9.062 -9.062
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 1.676 1.676 1.305 1.305
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 372 372 263 263
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
6 1.501 1.501 1.007 1.007
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 1.989 1.989 2.320 2.320
DİĞER AKTİFLER
9 698 6 704 1.177 5 1.182
ARA TOPLAM
219.573 100.907 320.480 212.630 77.144 289.774
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
8 0
VARLIKLAR TOPLAMI
219.573 100.907 320.480 212.630 77.144 289.774
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
10 32.109 87.933 120.042 56.554 67.629 124.183
FAKTORİNG BORÇLARI
4.1 627 15.787 16.414 288 7.973 8.261
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.2.2 0 573 573
KARŞILIKLAR
14 1.294 0 1.294 1.130 0 1.130
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.222 1.222 1.058 1.058
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer Karşılıklar
72 72 72 72
CARİ VERGİ BORCU
13 3.787 3.787 2.445 2.445
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
12 183 714 897 509 473 982
ARA TOPLAM
38.000 104.434 142.434 61.499 76.075 137.574
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
Satış Amaçlı
0
ÖZKAYNAKLAR
15 178.046 178.046 152.200 152.200
Ödenmiş Sermaye
60.000 60.000 60.000 60.000
Sermaye Yedekleri
0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kar Yedekleri
15.191 15.191 13.725 13.725
Yasal Yedekler
15.191 15.191 13.725 13.725
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
0
Kar veya Zarar
102.855 102.855 78.475 78.475
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
77.009 77.009 49.170 49.170
Dönem Net Kâr veya Zararı
25.846 25.846 29.305 29.305
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
216.046 104.434 320.480 213.699 76.075 289.774


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
24.450 20.263 44.713 20.929 18.211 39.140
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
298.034 61.110 359.144 280.465 31.874 312.339
ALINAN TEMİNATLAR
23.1 4.356.848 895.717 5.252.565 4.052.803 793.305 4.846.108
VERİLEN TEMİNATLAR
23.2 25.000 25.000 25.000 25.000
TAAHHÜTLER
23.3 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
23.4 0 3.395 3.395 4.089 5.261 9.350
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 3.395 3.395 4.089 5.261 9.350
Vadeli Alım Satım İşlemleri
3.395 3.395 4.089 5.261 9.350
Swap Alım Satım İşlemleri
0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0
Futures Alım Satım İşlemleri
0
Diğer
0
EMANET KIYMETLER
23.5 261.094 282.991 544.085 288.455 162.626 451.081
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.965.426 1.263.476 6.228.902 4.671.741 1.011.277 5.683.018



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794911


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4959 Değişim: 0,91%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,4992
Açılış: 8,4194
10,2523 Değişim: 0,76%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2716
Açılış: 10,1746
495,87 Değişim: 0,88%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 497,40
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.