KAP ***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

22.02.2019 - 18:20
KAP ***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
25.145 0
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
79.168
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-30.864
Kiralama Giderleri
-113
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.872
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4.2 92
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-11.981
Ödenen Vergiler
-7.726
Diğer
-8.303
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-11.075 0
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
168.802
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
252
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-456
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-179.944
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
271
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
14.070 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
5 -87
Diğer
-234
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-321 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Temettü Ödemeleri
15.7 -4.800
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.800 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.012
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
10.961 0
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.140
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.1.1 15.101


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16 86.294 0
FAKTORİNG GELİRLERİ
16 86.294 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
81.584 0
İskontolu
58.993
Diğer
22.591
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.710 0
İskontolu
1.280
Diğer
3.430
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
19 -31.794 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-29.525
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.260
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.009
BRÜT KAR (ZARAR)
54.500 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -15.887 0
Personel Giderleri
-11.981
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-180
Genel İşletme Giderleri
-3.609
Diğer
-117
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
38.613 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
18 16.163 0
Bankalardan Alınan Faizler
1.263
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0
Türev Finansal İşlemler Karı
27
Kambiyo İşlemleri Karı
14.717
Diğer
156
KARŞILIKLAR
20 -6.348 0
Özel Karşılıklar
-6.348
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -10.775 0
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-580
Kambiyo İşlemleri Zararı
-10.195
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
37.653 0
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.653 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-8.348 0
Cari Vergi Karşılığı
-7.636
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-712
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
29.305 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
29.305 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
29.305
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
29.305
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.305 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.251 4.650 15.901 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.1.1 10.451 4.650 15.101 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Türev Finansal Varlıklar
3.2.1 800 800 0
Takipteki Finansal Varlıklar
0
Özel Karşılıklar / Beklenen Zarar Karşılıkları(-)
0
KREDİLER (Net)
195.307 72.489 267.796 0 0 0
Faktoring Alacakları
4 195.307 72.489 267.796 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
4.1 146.293 27.097 173.390 0
Diğer Faktoring Alacakları
4.1 49.014 45.392 94.406 0
Finansman Kredileri
0 0 0
Tüketici Kredileri
0
Kredi Kartları
0
Taksitli Ticari Krediler
0
Kiralama İşlemleri
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Diğer Alacaklar
0
Takipteki Alacaklar (Net)
0 0 0 0 0
Takipteki Faktoring Alacakları
4.2 9.062 9.062 0
Takipteki Finansman Kredileri
0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0
Özel Karşılıklar (-)
4.2 -9.062 -9.062 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 1.305 1.305 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 263 263 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
6 1.007 1.007 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
13 2.320 2.320 0
DİĞER AKTİFLER
11 1.177 5 1.182 0
ARA TOPLAM
212.630 77.144 289.774 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
8 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
AKTİF TOPLAMI
212.630 77.144 289.774 0 0 0
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
10 56.554 67.629 124.183 0
FAKTORİNG BORÇLARI
4.1 288 7.973 8.261 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0
Diğer
0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 0 0 0 0
Bonolar
0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
Tahviller
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.2.2 573 573 0
KARŞILIKLAR
14 1.130 1.130 0 0 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.058 1.058 0
Genel Karşılıklar
0
Diğer Karşılıklar
72 72 0
CARİ VERGİ BORCU
13 2.445 2.445 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
13 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
12 509 473 982 0
ARA TOPLAM
61.499 76.075 137.574 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ÖZKAYNAKLAR
15 152.200 0 152.200 0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.379 Değişim: -1,58% Hacim : 8.857 Mio.TL Son veri saati : 15:03
Düşük 1.379 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8460 Değişim: 0,96%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8621
Açılış: 8,7619
10,3733 Değişim: 0,62%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
498,15 Değişim: 1,48%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.