" />

KAP ***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

20.04.2018 - 18:14
KAP ***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***EKSPO*** EKSPO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.691 5.735
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.691 5.735


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yasal Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 11.466 39.842 22.814 17.028 111.308
Yeni Bakiye
60.000 11.466 39.842 22.814 17.028 111.308
Dönem Net Karı (Zararı)
5.735 5.735 5.735
Kar Dağıtımı
851 -2.851 14.177 -17.028 -2.000
Dağıtılan Temettü
-2.000 -2.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
851 -851
Diğer
17.028 -17.028
Dönem Sonu Bakiyeler
18 60.000 12.317 42.726 36.991 5.735 115.043
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 60.000 12.482 55.213 34.326 20.887 127.695
Yeni Bakiye
60.000 12.482 55.213 34.326 20.887 127.695
Dönem Net Karı (Zararı)
7.691 7.691 7.691
Kar Dağıtımı
143 -2.543 18.344 -20.887 -2.400
Dağıtılan Temettü
-2.400 -2.400 -2.400
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
143 -143 -143
Diğer
0 18.344 -18.344
Dönem Sonu Bakiyeler
18 60.000 12.625 60.361 52.670 7.691 132.986


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
28.065 9.081
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
28.278 12.945
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-5.738 -4.203
Kiralama Giderleri
-267 -258
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.291 2.244
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 431
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.247 -2.011
Ödenen Vergiler
-1.693 -814
Diğer
8.010 1.178
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-28.576 20.675
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-22.995 19.351
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
19 37
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-3.832 1.625
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.367
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-401 -338
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-511 29.756
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8 -16
Diğer
-6
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
0 -22
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-22.101
Temettü Ödemeleri
18.7 -2.400 -2.000
Diğer
32
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.368 -24.101
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
92 -74
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.787 5.559
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.140 4.444
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 1.353 10.003


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.879 14.706
FAKTORİNG GELİRLERİ
19 21.879 14.706
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
20.472 12.878
İskontolu
14.757 7.773
Diğer
5.715 5.105
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.407 1.828
İskontolu
358 68
Diğer
1.049 1.760
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
22 -10.331 -5.359
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-9.264 -5.093
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-732 0
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-335 -266
BRÜT KAR (ZARAR)
11.548 9.347
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -3.230 -2.800
Personel Giderleri
-2.247 -1.996
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-67 -18
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-888 -758
Diğer
-28 -28
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
8.318 6.547
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 1.972 1.640
Bankalardan Alınan Faizler
1 2
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
15 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
15 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
867 25
Türev Finansal İşlemlerden
867 25
Diğer
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
928 1.374
Diğer
161 239
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
23 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -351 -939
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-351 -939
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
9.939 7.248
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.939 7.248
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
17 -2.248 -1.513
Cari Vergi Karşılığı
-2.148 -1.495
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -18
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-100 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.691 5.735
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.691 5.735
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
7.691 5.735
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 3 3 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4,1 1.673 0 1.673 1.374 0 1.374
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
4,1 1.673 1.673 1.374 1.374
BANKALAR
5 290 1.060 1.350 97 4.043 4.140
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
6 370.070 69.357 439.427 378.856 54.120 432.976
İskontolu Faktoring Alacakları
278.727 36.114 314.841 284.476 21.972 306.448
Yurt İçi
292.798 292.798 298.088 298.088
Yurt Dışı
36.346 36.346 22.080 22.080
Kazanılmamış Gelirler (-)
-14.071 -232 -14.303 -13.612 -108 -13.720
Diğer Faktoring Alacakları
91.343 33.243 124.586 94.380 32.148 126.528
Yurt İçi
91.343 91.343 94.380 94.380
Yurt Dışı
33.243 33.243 32.148 32.148
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0
Kredi Kartları
0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
7 0 0 0 0 0 0
Takipteki Faktoring Alacakları
3.191 3.191 3.233 3.233
Takipteki Finansman Kredileri
0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0
Özel Karşılıklar (-)
-3.191 -3.191 -3.233 -3.233
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 2.301 2.301 2.329 2.329
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 48 0 48 54 0 54
Şerefiye
0 0
Diğer
48 48 54 54
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
509 509 540 540
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
17 2.932 2.932 3.032 3.032
DİĞER AKTİFLER
11 878 9 887 860 9 869
ARA TOPLAM
378.704 70.426 449.130 387.142 58.172 445.314
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
10 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
AKTİF TOPLAMI
378.704 70.426 449.130 387.142 58.172 445.314
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4,2 0 567 567
ALINAN KREDİLER
12 220.729 66.896 287.625 233.804 51.662 285.466
FAKTORİNG BORÇLARI
6 1.470 3.415 4.885 1.310 7.407 8.717
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0
Diğer
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 19.472 0 19.472 18.740 0 18.740
Bonolar
19.472 19.472 18.740 18.740
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0
Tahviller
0 0
DİĞER BORÇLAR
14 212 14 226 361 22 383
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
14 128 175 303 213 206 419
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
15 667 667 782 782
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
16 818 0 818 853 0 853
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
746 746 781 781
Diğer Karşılıklar
72 72 72 72
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
17 2.148 2.148 1.692 1.692
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0
ARA TOPLAM
245.644 70.500 316.144 258.322 59.297 317.619
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ÖZKAYNAKLAR
18 132.986 0 132.986 127.695 0 127.695
Ödenmiş Sermaye
60.000 60.000 60.000 0 60.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kar Yedekleri
12.625 0 12.625 12.482 0 12.482
Yasal Yedekler
12.625 12.625 12.482 12.482
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
60.361 60.361 55.213 55.213
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
52.670 52.670 34.326 34.326
Net Dönem Karı veya Zararı
7.691 7.691 20.887 20.887
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
PASİF TOPLAMI
378.630 70.500 449.130 386.017 59.297 445.314


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
5.302 41.782 47.084 5.758 45.613 51.371
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
226.201 20.678 246.879 202.314 13.981 216.295
ALINAN TEMİNATLAR
26.1 3.925.983 594.140 4.520.123 3.651.022 579.217 4.230.239
VERİLEN TEMİNATLAR
26.2 21.196 21.196 19.092 19.092
TAAHHÜTLER
26.3 0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26.4 44.576 45.527 90.103 44.831 43.523 88.354
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
44.576 45.527 90.103 44.831 43.523 88.354
Vadeli Alım Satım İşlemleri
44.576 45.527 90.103 44.831 43.523 88.354
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0
Diğer
0 0
EMANET KIYMETLER
26.5 418.992 209.840 628.832 443.964 149.632 593.596
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.642.250 911.967 5.554.217 4.366.981 831.966 5.198.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678371


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,05% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0717 Değişim: 0,02%
Düşük 32,9272 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,1786 Değişim: -0,05%
Düşük 36,0994 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.607,36 Değişim: -0,26%
Düşük 2.607,09 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.