KAP ***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:11
KAP ***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
55.000 -6.317 -429 14.225 21.413 17.238 101.130
Yeni Bakiye
55.000 -6.317 -429 14.225 21.413 17.238 101.130
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.551 9.551
Kar Dağıtımı
862 16.376 -17.238
Diğer
862 16.376 -17.238
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000 -6.317 -429 15.087 37.789 9.551 110.681
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
55.000 -6.317 -813 15.087 54.781 0 117.738
Yeni Bakiye
55.000 -6.317 -813 15.087 54.781 117.388
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.027 4.027
Diğer
850 -850
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000 -6.317 -813 15.937 53.931 4.027 121.765


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31.803 42.111 14.079 21.879
FAKTORİNG GELİRLERİ
31.803 42.111 14.079 21.879
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
28.825 37.986 12.827 19.851
İskontolu
21.699 32.248 9.587 17.026
Diğer
7.126 5.738 3.240 2.825
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.978 4.125 1.252 2.028
İskontolu
2.761 3.358 1.206 1.788
Diğer
217 767 46 240
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-14.227 -20.402 -6.090 -11.344
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-8.971 -14.777 -3.856 -8.203
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-151 0 -151 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.685 -4.549 -1.431 -2.593
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.420 -1.076 -652 -548
BRÜT KAR (ZARAR)
17.576 21.709 7.989 10.535
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
9 -12.388 -9.482 -5.983 -4.822
Personel Giderleri
-9.144 -5.986 -4.448 -3.084
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-200 -236 -116 -117
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-1.978 -2.746 -634 -1.309
Diğer
-1.066 -514 -785 -312
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
5.188 12.227 2.006 5.713
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
872 1.254 422 627
Bankalardan Alınan Faizler
239 628 135 371
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
155 164 97 93
Diğer
478 462 190 163
KARŞILIK GİDERLERİ
-497 -1.069 -497 -534
Özel Karşılıklar
-497 -1.069 -497 -534
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-348 -153 -296 -87
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-348 -153 -296 -87
Diğer
0 0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.215 12.259 1.635 5.719
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.215 12.259 1.635 5.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.188 -2.708 -282 -1.262
Cari Vergi Karşılığı
-216 -4.185 -216 -1.841
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-972 0 -66 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.477 0 579
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.027 9.551 1.353 4.457
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.027 9.551 1.353 4.457
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.027 9.551 1.353 4.457
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
1.550 15.351
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
26.423 44.278
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-14.802 -20.902
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.978 4.332
Elde Edilen Diğer Kazançlar
285 276
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 124 361
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-9.144 -6.050
Ödenen Vergiler
-36 -2.733
Diğer
-4.278 -4.211
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
29.122 -6.159
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
38.384 -61.949
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-823 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
539 922
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
11 -1.033
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-277 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-7.336 54.431
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.376 1.470
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
30.672 9.192
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-79 -10.276
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-11
Diğer
-276
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-79 -10.563
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
73.700 36.152
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-92.870 -42.448
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-151 -153
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-19.321 -6.449
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
11.272 -7.820
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.166 10.877
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.438 3.057


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.027 9.551
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.027 9.551


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
14.427 11 14.438 3.156 10 3.166
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 278.178 0 278.178 314.389 0 314.389
Faktoring Alacakları
4 275.477 0 275.477 311.220 0 311.220
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
197.496 197.496 251.956 0 251.956
Diğer Faktoring Alacakları
77.981 77.981 59.264 0 59.264
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
4 25.470 25.470 25.541 0 25.541
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
4 -22.769 -22.769 -22.372 0 -22.372
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 15.776 15.776 16.518 0 16.518
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
547 547 542 0 542
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
7 5.863 5.863 6.835 0 6.835
DİĞER AKTİFLER
3.929 16 3.945 4.470 14 4.484
ARA TOPLAM
318.720 27 318.747 345.910 24 345.934
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
330 0 330 330 0 330
Satış Amaçlı
330 330 330 0 330
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
319.050 27 319.077 346.240 24 346.264
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
5 155.338 0 155.338 163.249 0 163.249
FAKTORİNG BORÇLARI
4 630 630 619 0 619
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
1.523 0 1.523 1.800 0 1.800
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
6 36.422 0 36.422 59.249 0 59.249
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
2.251 0 2.251 2.174 0 2.174
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.964 0 1.964 1.887 0 1.887
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer Karşılıklar
287 0 287 287 0 287
CARİ VERGİ BORCU
7 180 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
951 17 968 1.419 15 1.434
ARA TOPLAM
197.295 17 197.312 228.510 15 228.525
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
121.765 0 121.765 117.739 0 117.739
Ödenmiş Sermaye
8 55.000 55.000 55.000 0 55.000
Sermaye Yedekleri
8 -6.317 0 -6.317 -6.317 0 -6.317
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-6.317 -6.317 -6.317 0 -6.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-813 -813 -813 0 -813
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kar Yedekleri
15.937 0 15.937 15.087 0 15.087
Yasal Yedekler
14.356 0 14.356 13.506 0 13.506
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
1.581 0 1.581 1.581 0 1.581
Kar veya Zarar
57.958 0 57.958 54.782 0 54.782
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
53.931 0 53.931 37.790 0 37.790
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.027 0 4.027 16.992 0 16.992
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
319.060 17 319.077 346.249 15 346.264


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
20.747 549 21.296 5.929 474 6.403
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
87.952 360 88.312 93.836 2.103 95.939
ALINAN TEMİNATLAR
12 3.507.688 68 3.507.756 3.046.374 59 3.046.433
VERİLEN TEMİNATLAR
12 72.209 0 72.209 72.190 0 72.190
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
340.173 650 340.823 362.721 564 363.285
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.028.769 1.627 4.030.396 3.581.050 3.200 3.584.250http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867382


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4423 Değişim: 0,05%
Düşük 8,4270 02.08.2021 Yüksek 8,4492
Açılış: 8,4381
10,0272 Değişim: -0,09%
Düşük 10,0068 02.08.2021 Yüksek 10,0398
Açılış: 10,0365
492,43 Değişim: 0,04%
Düşük 491,32 02.08.2021 Yüksek 492,96
Açılış: 492,24
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.