KAP ***EKM*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2020 - 23:48
KAP ***EKM*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***EKM*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-303.000 53.804
Dönem Karı (Zararı)
-1.365.987 -612.458
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.365.987 -612.458
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.169.194 315.389
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-15 1.408.309 340.564
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.800 3.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11-15 0 -8.631
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.2-15 11.800 11.800
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -250.915 -28.344
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-106.207 804.906
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-779.751 -1.684.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.1 -779.751 -1.684.975
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.169 760.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 5.169 760.073
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 3.325 -660
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
748.360 1.671.145
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.2 748.360 1.671.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -3.051 36
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.259 59.287
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.1 6.402 -757
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.2 -86.661 60.044
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-303.000 507.837
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 0 -454.033
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 7.049
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.049
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 7.049
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.500.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 0 -1.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-303.000 -1.439.147
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -303.000 -1.439.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
840.165 2.279.312
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 537.165 840.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.500.000 0 2.362.476 -466.349 4.396.127 4.396.127
Transferler
85.524 -551.873 466.349 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-612.458 -612.458 -612.458
Kar Payları
0 -1.500.000 0 -1.500.000 -1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 85.524 310.603 -612.458 2.283.669 2.283.669
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.500.000 85.524 310.603 -612.458 2.283.669 2.283.669
Transferler
0 -612.458 612.458 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -1.365.987 -1.365.987 -1.365.987
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.500.000 85.524 -301.855 -1.365.987 917.682 917.682


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 537.165 840.165
Ticari Alacaklar
5.1 6.836.986 6.057.235
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.1 6.836.986 6.057.235
Peşin Ödenmiş Giderler
7 0 3.325
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 0 3.325
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 18.849 24.018
ARA TOPLAM
7.393.000 6.924.743
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.393.000 6.924.743
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 44.492 69.947
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 65.281 1.448.135
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 238.028 3.304
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
347.801 1.521.386
TOPLAM VARLIKLAR
7.740.801 8.446.129
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5.2 6.815.558 6.055.398
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.1 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.2 6.815.558 6.055.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 0 3.051
Diğer Borçlar
6.2 7.557 87.816
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.1 6.402 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.2 1.155 87.816
ARA TOPLAM
6.823.115 6.146.265
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.823.115 6.146.265
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 4 16.195
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4 16.195
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.823.119 6.162.460
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
917.682 2.283.669
Ödenmiş Sermaye
13 2.500.000 2.500.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
85.524 85.524
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-301.855 310.603
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.365.987 -612.458
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
917.682 2.283.669
TOPLAM KAYNAKLAR
7.740.801 8.446.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 0 0
Satışların Maliyeti
14 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.724.892 -815.851
Pazarlama Giderleri
16 -13.379 -5.933
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.1 18 1.173
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17.2 -11 -63
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.738.264 -820.674
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18.1 0 52
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.738.264 -820.622
Finansman Gelirleri
19.1 121.739 179.820
Finansman Giderleri
19.2 -377 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.616.902 -640.802
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
250.915 28.344
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 250.915 28.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.365.987 -612.458
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.365.987 -612.458
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.365.987 -612.458
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına kazanç / (kayıp) 21 -0,54640000 -0,24500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.365.987 -612.458
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.365.987 -612.458http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825904


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.