KAP ***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:22
KAP ***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 21.859.037 -259.744 21.599.293 247.830 1.606.161 -28.245.234 14.111.097 24.984.012 24.984.012
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
1 1 1
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
14.111.097 -14.111.097 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.437.751 42.437.751 42.437.751
Dönem Karı (Zararı)
42.437.751 42.437.751 42.437.751
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
2.106.741 12.835.949 14.942.690 14.942.690
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.284.470 48.748 21.274.337 21.859.037 -259.744 21.599.293 247.830 1.606.161 -14.134.136 42.437.751 82.364.454 82.364.454
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.284.470 48.748 21.274.337 21.859.037 21.859.037 247.830 1.606.161 -14.393.881 37.109.876 77.036.578 77.036.578
Transferler
37.109.876 -37.109.876
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.488.424 -4.488.424 28.241.142 23.752.718 23.752.718
Dönem Karı (Zararı)
28.241.142 28.241.142 28.241.142
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.488.424 -4.488.424 -4.488.424 -4.488.424
Dönem Sonu Bakiyeler
9.284.470 48.748 21.274.337 17.370.613 17.370.613 247.830 1.606.161 22.715.995 28.241.142 100.789.296 100.789.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-494.097 -8.545.887
Dönem Karı (Zararı)
28.241.142 42.437.751
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28.241.142 42.437.751
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-40.542.356 -43.301.981
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 23.209 49.539
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
125.365
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 125.365
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-199.897 183.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -199.897 103.408
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
80.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.399.279 -1.194.723
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.399.279 -1.194.723
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.340.256
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-40.000.000 -51.503.725
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-40.000.000 -51.503.725
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
761 21.194
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
1.032.850 5.676.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.807.117 -7.681.657
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.680.295 470.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -3.680.295 470.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.508.975 816.814
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 4.568.617 910.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -59.642 -93.627
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.719
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -18.056 947.066
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.061 -6.576.868
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -42.061 -6.576.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.593.707 -319.105
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.480.440 -2.985.995
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 16.104.430
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -6.623.990 -2.985.995
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -35.593 -35.676
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-494.097 -8.545.887
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
43.228.889 -7.159
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.255.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 43.255.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.111 -7.159
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.111
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.159
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.606.668 6.731.694
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.488.424 14.942.690
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.942.690
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.488.424
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.838.998 -2.534.291
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.838.998 -2.534.291
Ödenen Faiz
-5.256.094 -5.676.705
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-871.876 -1.821.352
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-871.876 -1.821.352
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 889.223 2.701.324
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.347 879.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.347 889.223
Ticari Alacaklar
6.072.320 2.392.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.072.320 2.392.025
Diğer Alacaklar
4.701.992
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,7 4.568.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 133.375
Peşin Ödenmiş Giderler
66.862 48.806
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 66.862 48.806
Diğer Dönen Varlıklar
185.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 185.000
ARA TOPLAM
6.341.529 8.032.046
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.341.529 8.032.046
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 120.000.000 123.255.000
Maddi Duran Varlıklar
9 45.226 116.043
Tesis, Makine ve Cihazlar
15.912
Taşıtlar
55.772
Mobilya ve Demirbaşlar
45.226 44.359
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.042 8.007
Diğer Haklar
10 10.042 8.007
Diğer Duran Varlıklar
8.017
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 8.017
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
120.063.285 123.379.050
TOPLAM VARLIKLAR
126.404.814 131.411.096
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.952.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.952.278
Banka Kredileri
6 16.952.278
Ticari Borçlar
686.270 728.331
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 686.270 728.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.078.567 484.860
Diğer Borçlar
18.453.320 7.420.201
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,7 16.104.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.348.890 7.420.201
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
35.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 35.593
Kısa Vadeli Karşılıklar
170.185 99.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 170.185 99.672
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
680.000 680.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 680.000 680.000
ARA TOPLAM
22.068.342 26.400.935
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.068.342 26.400.935
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.886.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.886.720
Banka Kredileri
6 25.886.720
Uzun Vadeli Karşılıklar
263.774 534.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 263.774 534.184
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 3.283.402
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.552.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 1.552.679
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.547.176 27.973.583
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.615.518 54.374.518
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
100.789.296 77.036.578
Ödenmiş Sermaye
16 9.284.470 9.284.470
Sermaye Düzeltme Farkları
16 48.748 48.748
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 21.274.337 21.274.337
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.370.613 21.859.037
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.370.613 21.859.037
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 17.370.613 21.859.037
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.853.991 1.853.991
Yasal Yedekler
16 247.830 247.830
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 1.606.161 1.606.161
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.715.995 -14.393.881
Net Dönem Karı veya Zararı
28.241.142 37.109.876
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
100.789.296 77.036.578
TOPLAM KAYNAKLAR
126.404.814 131.411.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 138.241.900 91.299.322 49.643.160 35.268.078
Satışların Maliyeti
17 -134.823.070 -89.862.703 -48.558.200 -34.726.927
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.418.830 1.436.619 1.084.960 541.151
BRÜT KAR (ZARAR)
3.418.830 1.436.619 1.084.960 541.151
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.349.634 -1.372.069 -585.542 -579.788
Pazarlama Giderleri
18 -1.180.491 -1.060.274 -426.763
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.403.384 855.586 1.291 143.267
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -5.033.380 -1.299.136 -14.053 -429.851
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.741.291 -1.439.274 486.656 -751.984
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 42.036.484 51.503.725 36.000.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.295.193 50.064.451 486.656 35.248.016
Finansman Gelirleri
20 485.445 1.390.261 149.272
Finansman Giderleri
20 -5.256.094 -9.016.961 -195.701 -1.945.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.524.544 42.437.751 440.227 33.302.516
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.283.402 78.739
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -3.283.402 78.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.241.142 42.437.751 518.966 33.302.516
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.241.142 42.437.751 518.966 33.302.516
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
28.241.142 42.437.751 518.966 33.302.516
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 23 3,04000000 4,57000000 0,06000000 3,59000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.488.424 0 -4.488.424 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-4.488.424 0 -4.488.424 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.488.424 0 -4.488.424 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.752.718 42.437.751 -3.969.458 33.302.516
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
23.752.718 42.437.751 -3.969.458 33.302.516http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211779


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,8205 Değişim: 0,08%
Düşük 32,7514 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
35,2110 Değişim: -0,09%
Düşük 35,1552 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.450,71 Değişim: 0,23%
Düşük 2.441,13 18.06.2024 Yüksek 2.454,37
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.