KAP ***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:32
KAP ***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.467.995 247.830 1.606.161 -31.543.493 3.102.083 9.285.697 9.285.697
Transferler
3.102.083 -3.102.083
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.181.536 -3.181.536 -3.181.536
Dönem Karı (Zararı)
-3.181.536 -3.181.536 -3.181.536
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.391.042 1.391.042 1.391.042
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.441.410 -3.181.536 7.495.203 7.495.203
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.441.410 196.176 10.872.915 10.872.915
Transferler
196.176 -196.176
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.542.155 1.542.155 1.542.155
Dönem Karı (Zararı)
1.542.155 1.542.155 1.542.155
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.245.234 1.542.155 12.415.070 12.415.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.376.618 -3.063.249
Dönem Karı (Zararı)
1.542.155 -3.181.536
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.542.155 -3.181.536
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
205.809 3.098.470
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24.386 207.647
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
257.280 155.287
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
282.519 155.287
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-25.239
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
278.898 -65.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
278.898 59.069
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-125.000
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.648.703
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.003.458 -1.212.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.000.000 -1.212.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
2.996.542
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
4.013.467
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
628.654 -2.980.183
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-323.092 -643.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-323.092 -643.320
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.279.372 1.792.961
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.279.372 1.810.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.100
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
300.419
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
566.575 -19.580
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.369 -432.245
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-103.369 -432.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-63.660 -440.771
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-784.742 1.069.794
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-784.742 1.069.794
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-70.000 -4.307.022
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-172.849
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-172.849
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.376.618 -3.063.249
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
95.171 3.976.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.480 4.000.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.480 4.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.309 -23.911
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.106 -22.086
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.203 -1.825
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.470.836 -909.656
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.759.716
Kredilerden Nakit Girişleri
5.759.716
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-680.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-680.000
Ödenen Faiz
-1.790.836 -7.511.844
Alınan Faiz
842.472
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
953 3.184
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
953 3.184
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.724 605
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.677 3.789


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.677 3.724
Ticari Alacaklar
8 1.393.385 1.352.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.393.385 1.352.812
Diğer Alacaklar
5.412.234 6.691.606
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.404.217 6.683.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.017 8.017
Stoklar
10 1.719 276.899
Peşin Ödenmiş Giderler
11 46.033 55.701
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 46.033 55.701
Diğer Dönen Varlıklar
24 172.849
ARA TOPLAM
7.030.897 8.380.742
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.030.897 8.380.742
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 46.710.470 40.710.470
Maddi Duran Varlıklar
14 218.977 339.323
Tesis, Makine ve Cihazlar
51.266 119.288
Taşıtlar
95.170 118.808
Mobilya ve Demirbaşlar
72.541 101.227
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.598 1.809
Diğer Haklar
15 2.598 1.809
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.533 560.440
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.533 560.440
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.935.578 41.612.042
TOPLAM VARLIKLAR
53.966.475 49.992.784
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 9.766.739 11.497.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.766.739 11.497.251
Banka Kredileri
21 9.766.739 11.497.251
Ticari Borçlar
8 7.450.226 7.553.595
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 7.450.226 7.553.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 876.619 940.279
Diğer Borçlar
9 4.499.046 3.851.883
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.499.046 3.851.883
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 35.676 105.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 35.676 105.676
Kısa Vadeli Karşılıklar
690.022 634.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 90.022 34.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 600.000 600.000
ARA TOPLAM
23.318.328 24.583.015
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.318.328 24.583.015
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 16.575.706 11.670.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.575.706 11.670.785
Banka Kredileri
21 16.575.706 11.670.785
Diğer Borçlar
9 1.255.170 2.687.075
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.255.170 2.687.075
Uzun Vadeli Karşılıklar
23 402.201 178.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 402.201 178.994
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.233.077 14.536.854
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.551.405 39.119.869
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.415.070 10.872.915
Ödenmiş Sermaye
25 7.177.729 7.177.729
Sermaye Düzeltme Farkları
25 48.748 48.748
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 8.438.388 8.438.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25 21.599.293 21.599.293
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.599.293 21.599.293
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.859.037 21.859.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-259.744 -259.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 1.853.991 1.853.991
Yasal Yedekler
25 247.830 247.830
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
25 1.606.161 1.606.161
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-28.245.234 -28.441.410
Net Dönem Karı veya Zararı
1.542.155 196.176
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.415.070 10.872.915
TOPLAM KAYNAKLAR
53.966.475 49.992.784


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 47.896.800 24.853.875 15.799.405 17.189.291
Satışların Maliyeti
26 -47.048.754 -24.825.272 -15.505.660 -17.173.720
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
848.046 28.603 293.745 15.571
BRÜT KAR (ZARAR)
848.046 28.603 293.745 15.571
Genel Yönetim Giderleri
28 -944.793 -1.056.771 -505.114 -419.775
Pazarlama Giderleri
28 -353.924 -282.164 -238.738 -54.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 1.314.779 1.282.529 292.092 424.167
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -750.864 -352.266 -119.152 -195.464
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
113.244 -380.069 -277.167 -229.936
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 6.001.238 3.867.905
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.114.482 3.487.836 -277.167 -229.936
Finansman Gelirleri
31 842.472
Finansman Giderleri
31 -4.572.327 -7.511.844 -919.245 -3.356.139
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.542.155 -3.181.536 -1.196.412 -3.586.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.542.155 -3.181.536 -1.196.412 -3.586.075
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.542.155 -3.181.536 -1.196.412 -3.586.075
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.542.155 -3.181.536 -1.196.412 -3.586.075
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,21000000 -0,44000000 -0,17000000 -0,50000000
Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç 0,21000000 -0,44000000 -0,17000000 -0,50000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.542.155 -3.181.536 -1.196.412 -3.586.075
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.542.155 -3.181.536 -1.196.412 -3.586.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973626


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 0,00% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,4400 Değişim: 0,11%
Düşük 13,3729 20.01.2022 Yüksek 13,4516
Açılış: 13,425
15,2844 Değişim: 0,27%
Düşük 15,1890 20.01.2022 Yüksek 15,3030
Açılış: 15,2436
795,27 Değişim: -0,06%
Düşük 791,48 20.01.2022 Yüksek 797,02
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.