KAP ***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2021 - 18:20
KAP ***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.467.995 247.830 1.606.161 -31.543.493 3.102.083 9.285.697 9.285.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.102.083 -3.102.083 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
430.249 430.249 430.249
Dönem Karı (Zararı)
430.249 430.249 430.249
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.467.995 247.830 1.606.161 -28.441.410 430.249 9.715.946 9.715.946
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.441.410 196.176 10.872.915 10.872.915
Transferler
196.176 -196.176
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.783.941 -1.783.941 -1.783.941
Dönem Karı (Zararı)
-1.783.941 -1.783.941 -1.783.941
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.245.234 -1.783.941 9.088.974 9.088.974


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
518.206 -3.902.242
Dönem Karı (Zararı)
-1.783.941 430.249
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.783.941 430.249
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.970.853 -564.933
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29.059 122.707
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29.891 89.014
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29.891 89.014
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
65.189 -84.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
65.189 40.550
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-125.000
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
1.846.714 -692.204
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
331.294 -3.767.558
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.617 -7.227.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.617 -7.227.426
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.178.574 6.423
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.178.574 23.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.101
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-278.593 11.263
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-305.380 6.822.862
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-305.380 6.822.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-67.175 12.430
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-154.265 888.911
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-154.265 888.911
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-8.250 -4.282.021
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
518.206 -3.902.242
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 3.992.743
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.000.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.257
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.257
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-517.596 -90.420
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.329.118 1.873.281
Kredilerden Nakit Girişleri
1.329.118 1.873.281
Ödenen Faiz
-1.846.714 -2.580.838
Alınan Faiz
617.137
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
610 81
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
610 81
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.724 605
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.334 686


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.334 3.724
Ticari Alacaklar
8.a 1.356.539 1.352.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 1.356.539 1.352.812
Diğer Alacaklar
9.a 5.513.032 6.691.606
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.505.015 6.683.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 8.017 8.017
Stoklar
10 276.899 276.899
Peşin Ödenmiş Giderler
11.a 281.482 55.701
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
281.482 55.701
ARA TOPLAM
7.432.286 8.380.742
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.432.286 8.380.742
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 40.710.470 40.710.470
Maddi Duran Varlıklar
14 311.254 339.323
Tesis, Makine ve Cihazlar
113.264 119.288
Taşıtlar
110.929 118.808
Mobilya ve Demirbaşlar
87.061 101.227
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 818 1.809
Diğer Haklar
818 1.809
Peşin Ödenmiş Giderler
11.b 613.252 560.440
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
613.252 560.440
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.635.794 41.612.042
TOPLAM VARLIKLAR
49.068.080 49.992.784
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 6.717.256 11.497.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.717.256 11.497.251
Banka Kredileri
21 6.717.256 11.497.251
Ticari Borçlar
8.b 7.248.215 7.553.595
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 7.248.215 7.553.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.a 873.104 940.279
Diğer Borçlar
9.b 2.355.166 3.851.883
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 2.355.166 3.851.883
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.c 97.426 105.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirle 105.676
Kısa Vadeli Karşılıklar
654.887 634.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.b 54.887 34.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22.a 600.000 600.000
ARA TOPLAM
17.946.054 24.583.015
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.946.054 24.583.015
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 17.779.898 11.670.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.779.898 11.670.785
Banka Kredileri
21 17.779.898 11.670.785
Diğer Borçlar
9.c 4.029.527 2.687.075
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.c 4.029.527 2.687.075
Uzun Vadeli Karşılıklar
223.627 178.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.c 223.627 178.994
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.033.052 14.536.854
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.979.106 39.119.869
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.088.974 10.872.915
Ödenmiş Sermaye
25.a 7.177.729 7.177.729
Sermaye Düzeltme Farkları
25.b 48.748 48.748
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.c 8.438.388 8.438.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.599.293 21.599.293
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.599.293 21.599.293
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.d 21.859.037 21.859.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.e -259.744 -259.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.853.991 1.853.991
Yasal Yedekler
25.f 247.830 247.830
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
25.f 1.606.161 1.606.161
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-28.245.234 -28.441.410
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.783.941 196.176
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.088.974 10.872.915
TOPLAM KAYNAKLAR
49.068.080 49.992.784


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 13.620.514 6.625.704
Satışların Maliyeti
27 -13.304.271 -6.619.552
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
316.243 6.152
BRÜT KAR (ZARAR)
316.243 6.152
Genel Yönetim Giderleri
29.b -270.449 -442.115
Pazarlama Giderleri
29.a -55.415 -176.321
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.a 367.346 487.871
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.b -294.952 -137.542
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
62.773 2.393.950
Finansman Gelirleri
32.a 617.137
Finansman Giderleri
32.b -1.846.714 -2.580.838
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.783.941 430.249
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.783.941 430.249
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.783.941 430.249
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.783.941 430.249
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 34 -0,25000000 0,06000000
Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç -0,25000000 0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.783.941 430.249
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.783.941 430.249http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938768


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.439 Değişim: -0,27% Hacim : 5.789 Mio.TL Son veri saati : 13:35
Düşük 1.434 16.06.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5495 Değişim: -0,09%
Düşük 8,4981 16.06.2021 Yüksek 8,5790
Açılış: 8,5574
10,3670 Değişim: -0,15%
Düşük 10,3075 16.06.2021 Yüksek 10,4101
Açılış: 10,3823
510,80 Değişim: -0,13%
Düşük 508,00 16.06.2021 Yüksek 513,34
Açılış: 511,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.