KAP ***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2020 - 18:11
KAP ***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.500.293 247.830 1.606.161 -27.498.165 -4.045.330 6.215.910 6.215.910
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
2 2 2
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-4.045.330 4.045.330 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-962.114 -962.114 -962.114
Dönem Karı (Zararı)
-962.114 -962.114 -962.114
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.500.293 247.830 1.606.161 -31.543.493 -962.114 5.253.798 5.253.798
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.467.995 247.830 1.606.161 -31.543.493 3.102.083 9.285.697 9.285.697
Transferler
3.102.083 -3.102.083
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
430.249 430.249 430.249
Dönem Karı (Zararı)
430.249 430.249 430.249
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.467.995 247.830 1.606.161 -28.441.410 430.249 9.715.946 9.715.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.902.242 1.449.027
Dönem Karı (Zararı)
430.249 -962.114
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
430.249 -962.114
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-564.933 822.170
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
122.707 139.518
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
89.014 5.271
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
89.014 5.271
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-84.450 -34.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
40.550 -34.533
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-125.000
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-692.204 711.914
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.767.558 1.588.971
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.227.426 -6.318.149
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.227.426 -6.309.439
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.423 34.584
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
23.524 28.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.101 6.028
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11.263 -36.246
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.822.862 7.685.365
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.822.862 7.685.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12.430 67.272
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
888.911 156.145
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
888.911 156.145
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-4.282.021
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.902.242 1.449.027
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.992.743
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.000.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.257
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.257
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-90.420 -1.449.126
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.873.281 -737.212
Kredilerden Nakit Girişleri
1.873.281 -737.212
Ödenen Faiz
-2.580.838 -711.914
Alınan Faiz
617.137
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81 -99
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81 -99
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
605 1.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
686 1.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 686 605
Ticari Alacaklar
8.a 8.017.856 814.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 8.017.856 814.403
Diğer Alacaklar
9.a 8.842.775 8.914.238
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.834.758 8.858.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 8.017 55.956
Stoklar
10 128.730 128.730
Peşin Ödenmiş Giderler
11.a 33.545 44.808
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.a 33.545 44.808
ARA TOPLAM
17.023.592 9.902.784
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.023.592 9.902.784
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 17.488.000 17.488.000
Maddi Duran Varlıklar
14 17.750.750 19.210.296
Arazi ve Arsalar
15.926.250 15.926.250
Binalar
1.423.247 1.438.281
Tesis, Makine ve Cihazlar
137.360 1.560.022
Taşıtlar
142.447 153.076
Mobilya ve Demirbaşlar
121.446 132.667
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 420 420
Diğer Haklar
420 420
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.239.170 36.698.716
TOPLAM VARLIKLAR
52.262.762 46.601.500
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 8.205.925 12.119.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.205.925 12.119.087
Banka Kredileri
21 8.205.925 12.119.087
Ticari Borçlar
8.b 14.539.441 7.716.579
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 14.539.441 7.716.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.a 1.518.583 1.506.153
Diğer Borçlar
9.b 5.716.762 4.827.851
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 5.716.762 4.827.851
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.b 95.001 4.377.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.b 95.001 4.377.022
Kısa Vadeli Karşılıklar
905.052 1.014.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.b 30.052 14.153
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22.a 875.000 1.000.000
ARA TOPLAM
30.980.764 31.560.845
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.980.764 31.560.845
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 11.408.825 5.622.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.408.825 5.622.382
Banka Kredileri
21 11.408.825 5.622.382
Uzun Vadeli Karşılıklar
157.227 132.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.c 157.227 132.576
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.566.052 5.754.958
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.546.816 37.315.803
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.715.946 9.285.697
Ödenmiş Sermaye
25.a 7.177.729 7.177.729
Sermaye Düzeltme Farkları
25.b 48.748 48.748
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.c 8.438.388 8.438.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.208.251 20.208.251
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.208.251 20.208.251
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.d 20.467.995 20.467.995
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.e -259.744 -259.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.853.991 1.853.991
Yasal Yedekler
25.f 247.830 247.830
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
25.f 1.606.161 1.606.161
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-28.441.410 -31.543.493
Net Dönem Karı veya Zararı
430.249 3.102.083
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.715.946 9.285.697
TOPLAM KAYNAKLAR
52.262.762 46.601.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 6.625.704 4.715.540
Satışların Maliyeti
27 -6.619.552 -4.715.923
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.152 -383
BRÜT KAR (ZARAR)
6.152 -383
Genel Yönetim Giderleri
29.b -442.115 -398.645
Pazarlama Giderleri
29.a -176.321 -160.964
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.a 487.871 331.671
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.b -137.542 -21.879
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-261.955 -250.200
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 2.655.905
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.393.950 -250.200
Finansman Gelirleri
32.a 617.137
Finansman Giderleri
32.b -2.580.838 -711.914
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
430.249 -962.114
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
430.249 -962.114
DÖNEM KARI (ZARARI)
430.249 -962.114
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
430.249 -962.114
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 34 0,06000000 -0,13000000
Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç 0,06000000 -0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
430.249 -962.114
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
430.249 -962.114http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847757


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.