" />

KAP ***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 18:56
KAP ***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -204.250 18.223.547 247.830 1.606.161 -26.520.119 -978.046 8.039.988 8.039.988
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-978.046 978.046 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.494 2.525.816 -4.045.329 -1.575.007 -1.575.007
Dönem Karı (Zararı)
-4.045.329 -4.045.329 -4.045.329
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-55.494 2.525.816 2.470.322 2.470.322
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-249.070 -249.070 -249.070
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.500.293 247.830 1.606.161 -27.498.165 -4.045.329 6.215.911 6.215.911
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.500.293 247.830 1.606.161 -27.498.165 -4.045.329 6.215.911 6.215.911
Diğer Düzeltmeler
1 1 1
Transferler
-4.045.329 4.045.329
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.102.083 3.102.083 3.102.083
Dönem Karı (Zararı)
3.102.083 3.102.083 3.102.083
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-32.298 -32.298 -32.298
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.467.995 247.830 1.606.161 -31.543.493 3.102.083 9.285.697 9.285.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.475.396 2.804.590
Dönem Karı (Zararı)
3.102.083 -4.045.329
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.102.083 -4.045.329
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.733.446 4.991.871
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
519.867 651.791
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.393 65.851
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.393 65.851
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-52.909 669.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-52.909 -30.266
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
700.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
79.178
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
79.178
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.266.560 -1.121.440
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.266.560 -1.121.440
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
2.048.763 4.646.757
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.106.759 2.363.238
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-426.339 7.869.987
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
232.991 7.998.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-659.330 -128.311
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
101.392 -8.561.067
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
95.364 -8.838.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.028 277.364
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32.298 1.013.865
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
597.427 78.974
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-490.790 2.204.343
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-490.790 2.204.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-47.769 384.625
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
161.829 307.407
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
161.829 307.407
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
4.243.307 -934.896
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.475.396 3.309.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-505.220
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
71.256 376.920
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
76.303 403.062
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
76.303 403.062
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.047 -26.142
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.047 -26.142
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.547.809 -3.309.816
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.499.046 1.336.941
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.499.046 1.336.941
Ödenen Faiz
-2.559.268 -4.957.023
Alınan Faiz
510.505 310.266
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.157 -128.306
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.157 -128.306
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.762 130.068
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
605 1.762


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 605 1.762
Ticari Alacaklar
8.a 814.403 411.484
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 232.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 814.403 178.493
Diğer Alacaklar
9.a 8.914.238 9.009.602
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.858.282 8.953.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 55.956 55.956
Stoklar
10 128.730 128.730
Peşin Ödenmiş Giderler
11.a 44.808 642.235
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.a 44.808 642.235
ARA TOPLAM
9.902.784 10.193.813
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.902.784 10.193.813
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 17.488.000 11.221.440
Maddi Duran Varlıklar
14 19.210.296 19.801.419
Arazi ve Arsalar
15.926.250 15.926.250
Binalar
1.438.281 1.503.430
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.560.022 1.969.816
Taşıtlar
153.076 195.594
Mobilya ve Demirbaşlar
132.667 206.329
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 420 420
Diğer Haklar
420 420
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.698.716 31.023.279
TOPLAM VARLIKLAR
46.601.500 41.217.092
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 12.119.087 11.808.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.119.087 11.808.996
Banka Kredileri
21 12.119.087 11.808.996
Ticari Borçlar
8.b 7.716.579 8.207.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 7.716.579 8.207.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.a 1.506.153 1.553.922
Diğer Borçlar
9.b 4.827.851 4.666.022
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 4.827.851 4.666.022
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.b 4.377.022 133.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.b 4.377.022 133.715
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.014.153 1.010.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.b 14.153 10.089
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22.a 1.000.000 1.000.000
ARA TOPLAM
31.560.845 27.380.113
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.560.845 27.380.113
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 5.622.382 7.431.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.622.382 7.431.519
Banka Kredileri
21 5.622.382 7.431.519
Uzun Vadeli Karşılıklar
132.576 189.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.c 132.576 189.549
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.754.958 7.621.068
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.315.803 35.001.181
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.285.697 6.215.911
Ödenmiş Sermaye
25.a 7.177.729 7.177.729
Sermaye Düzeltme Farkları
25.b 48.748 48.748
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.c 8.438.388 8.438.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.208.251 20.240.549
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.208.251 20.240.549
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.d 20.467.995 20.500.293
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.e -259.744 -259.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.853.991 1.853.991
Yasal Yedekler
25.f 247.830 247.830
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
25.f 1.606.161 1.606.161
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-31.543.493 -27.498.165
Net Dönem Karı veya Zararı
3.102.083 -4.045.329
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.285.697 6.215.911
TOPLAM KAYNAKLAR
46.601.500 41.217.092


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 57.961.525 43.605.613
Satışların Maliyeti
27 -57.990.492 -43.226.087
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-28.967 379.526
BRÜT KAR (ZARAR)
-28.967 379.526
Genel Yönetim Giderleri
29.b -1.499.463 -1.637.837
Pazarlama Giderleri
29.a -651.522 -387.068
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.a 1.445.010 2.808.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.b -380.772 -1.604.055
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.115.714 -440.834
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 6.266.560 1.121.440
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.150.846 680.606
Finansman Gelirleri
32.a 510.505 310.266
Finansman Giderleri
32.b -2.559.268 -5.036.201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.102.083 -4.045.329
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.102.083 -4.045.329
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.102.083 -4.045.329
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.102.083 -4.045.329
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 34 0,43000000 -0,56000000
Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç 0,43000000 -0,25000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.298 2.221.252
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 -32.298 2.276.746
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -55.494
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.298 2.221.252
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.069.785 -1.824.077
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.069.785 -1.824.077http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823518


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.085 Değişim: -0,04% Hacim : 70.347 Mio.TL Son veri saati : 15:45
Düşük 11.016 24.07.2024 Yüksek 11.100
Açılış: 11.093
32,8492 Değişim: 0,00%
Düşük 32,7530 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,7113 Değişim: 0,07%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7239
Açılış: 35,6848
2.554,25 Değişim: 0,36%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.557,20
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.