KAP ***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:31
KAP ***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -204.250 18.223.547 247.830 1.606.161 -26.520.119 -978.046 8.039.988 8.039.988
Transferler
-978.046 978.046
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-88.067 -6.539.770 -6.627.837 -6.627.837
Dönem Karı (Zararı)
-6.539.770 -6.539.770 -6.539.770
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-88.067 -88.067 -88.067
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-197.405 -197.405 -197.405
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -292.317 18.026.142 247.830 1.606.161 -27.498.165 -6.539.770 1.214.746 1.214.746
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.500.293 247.830 1.606.161 -27.498.165 -4.045.330 6.215.910 6.215.910
Diğer Düzeltmeler
2 2 2
Transferler
-4.045.330 4.045.330
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.471.877 -1.471.877 -1.471.877
Dönem Karı (Zararı)
-1.471.877 -1.471.877 -1.471.877
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.500.293 247.830 1.606.161 -31.543.493 -1.471.877 4.744.035 4.744.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.805.289 2.874.132
Dönem Karı (Zararı)
-1.471.877 -6.539.770
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.471.877 -6.539.770
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.490.554 7.205.819
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
409.731 520.427
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.460 99.492
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.460 99.492
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-63.931 275.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-63.931 -24.118
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
300.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
86.399
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
86.399
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
1.143.294 6.223.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.786.612 2.676.428
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.813.090 8.022.668
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.371 8.008.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.793.719 14.435
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.708 -8.392.396
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-61.736 -8.666.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.028 274.401
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.006.607
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
561.443 66.757
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.910.030 2.054.974
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.910.030 2.054.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
200.260 456.683
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.295 269.031
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.295 269.031
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-6.028 -807.896
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.805.289 3.342.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-468.374
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 321.410
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
340.889
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
340.889
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.479
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.479
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.804.923 -3.322.781
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.661.629 2.900.838
Kredilerden Nakit Girişleri
-2.661.629 2.900.838
Ödenen Faiz
-1.143.294 -6.533.885
Alınan Faiz
310.266
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
366 -127.239
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
366 -127.239
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.762 130.068
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.128 2.829


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.128 1.762
Ticari Alacaklar
8.a 19.217.087 411.484
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 252.362 232.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 18.964.725 178.493
Diğer Alacaklar
9.a 9.071.338 9.009.602
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 9.015.382 8.953.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 55.956 55.956
Stoklar
10 128.730 128.730
Peşin Ödenmiş Giderler
11.a 80.792 642.235
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.a 80.792 642.235
ARA TOPLAM
28.500.075 10.193.813
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.500.075 10.193.813
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 11.221.440 11.221.440
Maddi Duran Varlıklar
14 19.391.689 19.801.419
Arazi ve Arsalar
15.926.250 15.926.250
Binalar
1.453.316 1.503.430
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.700.786 1.969.816
Taşıtlar
163.706 195.594
Mobilya ve Demirbaşlar
147.631 206.329
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 420 420
Diğer Haklar
420 420
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.613.549 31.023.279
TOPLAM VARLIKLAR
59.113.624 41.217.092
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 10.136.116 11.808.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.136.116 11.808.996
Banka Kredileri
21 10.136.116 11.808.996
Ticari Borçlar
8.b 30.117.399 8.207.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 30.117.399 8.207.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.a 1.754.182 1.553.922
Diğer Borçlar
9,b 4.655.727 4.666.022
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 4.655.727 4.666.022
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.b 127.687 133.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.b 127.687 133.715
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.012.920 1.010.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.b 12.920 10.089
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22.a 1.000.000 1.000.000
ARA TOPLAM
47.804.031 27.380.113
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.804.031 27.380.113
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 6.442.770 7.431.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.442.770 7.431.519
Banka Kredileri
21 6.442.770 7.431.519
Uzun Vadeli Karşılıklar
122.788 189.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.c 122.788 189.549
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.565.558 7.621.068
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.369.589 35.001.181
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.744.035 6.215.911
Ödenmiş Sermaye
25.a 7.177.729 7.177.729
Sermaye Düzeltme Farkları
25.b 48.748 48.748
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.c 8.438.388 8.438.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.240.549 20.240.549
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.240.549 20.240.549
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.d 20.500.293 20.500.293
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.e -259.744 -259.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.853.991 1.853.991
Yasal Yedekler
25.f 247.830 247.830
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
25.f 1.606.161 1.606.161
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-31.543.493 -27.498.165
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.471.877 -4.045.329
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.744.035 6.215.911
TOPLAM KAYNAKLAR
59.113.624 41.217.092


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 37.592.151 36.132.887 18.001.914 2.223.478
Satışların Maliyeti
27 -37.624.106 -36.078.010 -18.046.716 -2.670.928
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-31.955 54.877 -44.802 -447.450
BRÜT KAR (ZARAR)
-31.955 54.877 -44.802 -447.450
Genel Yönetim Giderleri
29.b -1.167.676 -1.393.664 -394.463 -261.092
Pazarlama Giderleri
29.a -487.140 -304.051 -164.381 -72.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.a 1.748.945 2.167.342 1.072.922 1.457.622
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.b -390.757 -754.256 -99.063 -430.828
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-328.583 -229.752 370.213 245.764
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-328.583 -229.752 370.213 245.764
Finansman Gelirleri
32.a 310.266
Finansman Giderleri
32.b -1.143.294 -6.620.284 466.673 -3.961.225
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.471.877 -6.539.770 836.886 -3.715.461
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.471.877 -6.539.770 836.886 -3.715.461
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.471.877 -6.539.770 836.886 -3.715.461
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.471.877 -6.539.770 836.886 -3.715.461
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 34 -0,21000000 -0,91000000 0,12000000 -0,52000000
Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç -0,21000000 -0,95000000 0,12000000 -0,56000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -285.472 0 -296.112
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -197.405 0 -177.913
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -88.067 0 -118.199
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -285.472 0 -296.112
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.471.877 -6.825.242 836.886 -4.011.573
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.471.877 -6.825.242 836.886 -4.011.573http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795574


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5515 Değişim: 0,12%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,8926 Değişim: 0,66%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,9229
Açılış: 34,6636
2.435,34 Değişim: 0,10%
Düşük 2.401,02 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.