KAP ***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 21:11
KAP ***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -141.658 16.722.244 312.489 -26.216.918 -4.486.297 1.854.725 1.854.725
Diğer Düzeltmeler
-2 -393 -395 -395
Transferler
-4.486.297 4.486.297
Dönem Karı (Zararı)
3.142.424 3.142.424 3.142.424
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-218.241 -218.241 -218.241
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.686.445 2.582.566 -103.879 -103.879
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -359.899 14.035.797 312.489 -28.121.042 3.142.424 4.674.634 4.674.634
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -359.899 14.035.797 312.489 -28.121.042 3.142.424 4.674.634 4.674.634
Diğer Düzeltmeler
1 1 1
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
3.142.424 -3.142.424
Dönem Karı (Zararı)
-978.046 -978.046 -978.046
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
155.649 155.649 155.649
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.187.750 1.541.502 -1.541.502 4.187.750 4.187.750
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -204.250 18.223.547 1.853.991 -26.520.119 -978.046 8.039.988 8.039.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.312.498 3.766.246
Dönem Karı (Zararı)
-978.046 3.142.424
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-978.046 3.142.424
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.136.673 -3.179.100
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
560.654 150.781
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-153.205 297.229
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-153.205 296.629
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
600
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.650 25.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
66.650 46.885
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-50.000 -21.483
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.702 86.529
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
43.702 86.529
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.500.000 -4.120.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.500.000 -4.120.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-886.224
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
2.168.872 1.267.183
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.153.871 4.020.041
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
571.000 780.931
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-524.860 1.630.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.095.860 -849.300
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-300.015 -24.367
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.797 -72.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-280.218 48.542
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-635.692 554.966
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
215.635 -267.146
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.226.014 1.283.065
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.226.014 1.283.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-162.925 -496.739
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
166.037 2.072.521
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.249
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
167.286 2.072.521
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
66.166 38.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.651 78.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.651 78.380
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.312.498 3.983.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-217.090
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-29
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
36.477 8.066.058
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.372 8.156.503
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.372 8.156.503
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.895 -90.445
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.370 -90.445
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.223.513 -11.834.024
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-54.641 -9.256.445
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-54.641 -9.256.445
Ödenen Faiz
-3.324.226 -2.577.579
Alınan Faiz
1.155.354
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.462 -1.720
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
125.462 -1.720
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.606 6.326
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
130.068 4.606


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 130.068 4.606
Ticari Alacaklar
8.337.305 8.713.668
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.231.289 7.706.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 106.016 1.007.239
Diğer Alacaklar
9.a 458.552 160.659
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 115.215 95.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 343.337 65.241
Stoklar
10 1.142.595 506.903
Peşin Ödenmiş Giderler
11.a 721.209 936.844
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.a 721.209 936.844
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 29 29
Diğer Dönen Varlıklar
7.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24 7.651
ARA TOPLAM
10.789.758 10.330.360
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.789.758 10.330.360
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 10.100.000 8.600.000
Maddi Duran Varlıklar
18.553.385 14.893.063
Arazi ve Arsalar
14 13.932.500 13.063.250
Binalar
14 971.364 1.215.565
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 3.119.045 524.891
Taşıtlar
14 238.112
Mobilya ve Demirbaşlar
14 292.364 89.357
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
420 70.122
Diğer Haklar
15 420 70.122
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.653.805 23.563.185
TOPLAM VARLIKLAR
39.443.563 33.893.545
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.942.834 12.293.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.942.834 12.293.495
Banka Kredileri
21 10.942.834 12.293.495
Ticari Borçlar
6.003.026 3.777.012
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 6.003.026 3.777.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.a 1.169.297 1.332.222
Ertelenmiş Gelirler
11.b 1.068.611 1.002.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
348.382 386.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.b 48.382 36.695
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22.a 300.000 350.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.358.615 4.192.578
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 1.249
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.b 4.358.615 4.191.329
ARA TOPLAM
23.890.765 22.984.447
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.890.765 22.984.447
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.960.740 5.664.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.960.740 5.664.720
Banka Kredileri
21 6.960.740 5.664.720
Uzun Vadeli Karşılıklar
552.070 569.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.c 552.070 569.744
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.512.810 6.234.464
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.403.575 29.218.911
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.039.988 4.674.634
Ödenmiş Sermaye
25.a 7.177.729 7.177.729
Sermaye Düzeltme Farkları
25.b 48.748 48.748
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
25.c 8.438.388 8.438.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.d 18.019.297 13.675.898
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.019.297 13.675.898
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.d 18.223.547 14.035.797
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.e -204.250 -359.899
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.853.991 312.489
Yasal Yedekler
25.f 247.830 247.830
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
25.f 1.606.161 64.659
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-26.520.119 -28.121.042
Net Dönem Karı veya Zararı
-978.046 3.142.424
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.039.988 4.674.634
TOPLAM KAYNAKLAR
39.443.563 33.893.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 25.562.855 11.575.826
Satışların Maliyeti
27 -24.685.529 -11.352.190
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
877.326 223.636
BRÜT KAR (ZARAR)
877.326 223.636
Genel Yönetim Giderleri
29.a -1.586.676 -1.700.313
Pazarlama Giderleri
29.b -462.459 -434.740
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.a 1.859.412 1.259.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.b -913.765 -830.118
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-226.162 -1.482.191
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.a 1.500.000 5.086.808
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.273.838 3.604.617
Finansman Gelirleri
32.a 1.155.354 1.845.073
Finansman Giderleri
32.b -3.407.238 -3.193.490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-978.046 2.256.200
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
886.224
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 886.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-978.046 3.142.424
DÖNEM KARI (ZARARI)
-978.046 3.142.424
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-978.046 3.142.424
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 -0,14000000 0,44000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.343.399 -218.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.343.399 -218.241
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25.d 4.187.750
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25.e 155.649 -218.241
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.343.399 -218.241
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.365.353 2.924.183
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.365.353 2.924.183http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665090


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.