KAP ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 18:11
KAP ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 0 0 0 0 -296.231 0 2.366.895 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 791.916 0 0 0 9.084.349 737.797 0 16.484.684 0 16.484.684


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.046.223 42.979
Dönem Karı (Zararı)
737.797 223.488
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
126.534 -3.413
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 6.180 10.128
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
81.705 -16.851
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 81.705 -16.851
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
80.735 10.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.542 8.149
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 75.883 2.634
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 310 38
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-46.678 4.921
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 -190.544 -125.378
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 143.866 130.299
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 4.592 -12.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
425.608 -188.475
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
282.448 -82.538
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.918 41.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
268.530 -123.858
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.678 9.032
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.752.237 263.924
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.102.933 -477.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.251.574 -61.089
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-148.641 -416.907
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
751.793 -106.476
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.349 205.579
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.289.939 31.600
Alınan Faiz
13.059 63.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-484 -455
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-256.291 -52.151
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-52.051 294.232
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
500 304.764
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.551 -3.975
Alınan Faiz
0 2.624
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -9.181
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-755.983 -366.840
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
695.000 623.049
Kredilerden Nakit Girişleri
195.000 226.049
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
500.000 397.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.302.354 -848.281
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-802.354 -398.281
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-500.000 -450.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-803 -606
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-253.007 -186.298
Alınan Faiz
105.181 45.296
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
238.189 -29.629
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
238.189 -29.629
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.087.548 1.121.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.325.737 1.092.006


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.918.944 3.728.285
Finansal Yatırımlar
5 0 500
Ticari Alacaklar
7 2.066.062 2.794.039
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 1.343 15.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.064.719 2.778.778
Diğer Alacaklar
8 598.446 554.742
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 182 182
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
598.264 554.560
Stoklar
9 22.557.826 17.853.446
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.122.625 977.233
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 161.724 204.973
ARA TOPLAM
30.425.627 26.113.218
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.425.627 26.113.218
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
842 842
Ticari Alacaklar
7 4.006.512 3.630.723
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.006.512 3.630.723
Diğer Alacaklar
8 12.680 11.473
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.680 11.473
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 805.828 843.675
Maddi Duran Varlıklar
11 199.765 152.613
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.906 180
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.246 5.028
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 3.044 2.700
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.039.823 4.647.234
TOPLAM VARLIKLAR
35.465.450 30.760.452
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.515.100 1.580.733
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 927.385 1.179.002
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 1.752 4.508
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.752 4.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
925.633 1.174.494
Banka Kredileri
6 925.633 1.174.494
Ticari Borçlar
7 6.169.010 2.006.203
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 4.755.492 503.948
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.413.518 1.502.255
Diğer Borçlar
8 287.811 196.047
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 587 587
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
287.224 195.460
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 8.059.671 7.695.649
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27 0 255.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
ra İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.820 17.109
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 232.033 156.150
ARA TOPLAM
17.216.962 12.838.385
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.216.962 12.838.385
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.617.096 2.030.678
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.876 3.358
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.876 3.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.610.220 2.027.320
Banka Kredileri
6 1.610.220 2.027.320
Ticari Borçlar
7 29 2.099
Diğer Borçlar
8 93.683 89.537
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 4.738 4.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.738 4.738
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.615 25.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27.615 25.268
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 20.643 22.860
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.763.804 2.175.180
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.980.766 15.013.565
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.484.684 15.746.887
Ödenmiş Sermaye
15 3.800.000 3.800.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-296.231 -296.231
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.366.895 2.366.895
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42 -42
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42 -42
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
791.916 789.174
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.084.349 7.754.768
Net Dönem Karı veya Zararı
737.797 1.332.323
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.484.684 15.746.887
TOPLAM KAYNAKLAR
35.465.450 30.760.452


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.230.583 1.290.257
Satışların Maliyeti
16 -1.214.743 -992.534
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.015.840 297.723
BRÜT KAR (ZARAR)
1.015.840 297.723
Genel Yönetim Giderleri
17 -128.107 -81.646
Pazarlama Giderleri
17 -28.147 -14.071
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 100.005 108.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -203.592 -25.280
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
755.999 284.839
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 3.979
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
755.999 288.818
Finansman Gelirleri
19 130.354 52.709
Finansman Giderleri
19 -143.964 -130.471
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
742.389 211.056
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.592 12.432
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -7.153 -8.217
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 2.561 20.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
737.797 223.488
DÖNEM KARI (ZARARI)
737.797 223.488
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -4
Ana Ortaklık Payları
737.797 223.492
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
737.797 223.488
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -4
Ana Ortaklık Payları

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,8022 Değişim: 0,03%
Düşük 32,7514 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
35,1974 Değişim: -0,13%
Düşük 35,1341 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.452,46 Değişim: 0,30%
Düşük 2.441,13 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.