;

KAP ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2022 - 22:50
KAP ***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.385 6.362.400 778.369 13.744.527 -1.485 13.743.042
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
26.231 752.138 -778.369 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
836.258 836.258 305 836.563
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-73.846 -73.846 -73.846
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-11.751 -11.751 -11.751
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 0 0 0 0 -296.231 0 2.366.895 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747.616 0 0 0 7.040.692 836.258 0 14.495.188 -1.180 14.494.008
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -296.231 2.366.895 -42 747.616 7.040.692 836.258 14.495.188 -1.180 14.494.008
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
5 305.743 48.075
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -500 -338.021
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -51.875 -13.653
Alınan Faiz
2.625 599
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.653 12.988
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-857.985 -5.793
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
18 0 -11.751
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.620.827 4.011.401
Kredilerden Nakit Girişleri
6 1.162.827 2.406.401
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6 1.458.000 1.605.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.039.752 -3.662.607
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.616.698 -1.456.279
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -1.423.054 -2.206.328
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.424 -1.137
Ödenen Temettüler
18 -79.444 -73.846
Ödenen Faiz
6 -537.473 -398.062
Alınan Faiz
I PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.965.913 689.597
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.965.913 689.597
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.121.635 432.038
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.087.548 1.121.635


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.728.285 2.005.246
Finansal Yatırımlar
5 500 306.015
Ticari Alacaklar
7 2.794.039 2.524.625
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 15.261 52.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.778.778 2.471.966
Diğer Alacaklar
8 554.742 925.593
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 182 465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
554.560 925.128
Stoklar
9 17.853.446 16.262.148
Peşin Ödenmiş Giderler
17 977.233 1.625.385
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 204.973 315.871
ARA TOPLAM
26.113.218 23.964.883
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.113.218 23.964.883
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
842 836
Ticari Alacaklar
7 3.630.723 3.736.340
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.630.723 3.736.340
Diğer Alacaklar
8 11.473 54.508
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 0 32.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.473 21.734
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 0 6.387
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 843.675 735.290
Maddi Duran Varlıklar
12 152.613 115.677
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 180 75
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.028 4.586
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 2.700 1.813
Diğer Duran Varlıklar
16 0 23.895
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.647.234 4.679.407
TOPLAM VARLIKLAR
30.760.452 28.644.290
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.580.733 599.031
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.179.002 1.602.587
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.508 3.399
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 4.508 3.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.174.494 1.599.188
Banka Kredileri
6 1.174.494 1.599.188
Ticari Borçlar
7 2.006.203 2.494.109
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 503.948 1.286.481
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.502.255 1.207.628
Diğer Borçlar
8 196.047 590.262
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 587 403
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
195.460 589.859
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 7.695.649 5.604.105
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27 255.424 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.440.225 5.604.105
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 7.492 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
173.259 142.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 17.109 14.957
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 156.150 127.157
ARA TOPLAM
12.838.385 11.032.208
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.838.385 11.032.208
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.030.678 2.983.427
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.358 2.333
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 3.358 2.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.027.320 2.981.094
Banka Kredileri
6 2.027.320 2.981.094
Ticari Borçlar
7 2.099 28
Diğer Borçlar
8 89.537 59.985
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 4.738 4.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.738 4.738
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.268 15.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 25.268 15.804
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 22.860 54.092
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.175.180 3.118.074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.013.565 14.150.282
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.746.887 14.495.188
Ödenmiş Sermaye
18 3.800.000 3.800.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-296.231 -296.231
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.366.895 2.366.895
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42 -42
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42 -42
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
789.174 747.616
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.754.768 7.040.692
Net Dönem Karı veya Zararı
1.332.323 836.258
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -1.180
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.746.887 14.494.008
TOPLAM KAYNAKLAR
30.760.452 28.644.290


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 6.737.461 4.730.462
Satışların Maliyeti
19 -4.536.400 -3.603.101
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.201.061 1.127.361
BRÜT KAR (ZARAR)
2.201.061 1.127.361
Genel Yönetim Giderleri
20 -468.185 -346.185
Pazarlama Giderleri
20 -83.334 -88.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 680.245 641.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -622.626 -274.723
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.707.161 1.059.247
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 30.798 6.342
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -949
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.737.959 1.064.640
Finansman Gelirleri
24 187.732 255.226
Finansman Giderleri
24 -609.431 -485.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.316.260 834.139
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16.063 2.424
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -16.056 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 32.119 2.424
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.332.323 836.563
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.332.323 836.563
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 305
Ana Ortaklık Payları
1.332.323 836.258
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.332.323 836.563
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 305
Ana Ortaklık Payları
1.332.323 836.258http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008913


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.